Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordea offentliggør kommentar til flytteprocessen

Pressemeddelelse | 14-12-2017 08:00

Nordea Bank AB (publ) (Nordea) offentliggør information om de vigtigste overvejelser og årsager bag beslutningen om at påbegynde en flytning af moderselskabets hovedsæde fra Sverige til Finland. 

Den 6. september 2017 besluttede Nordeas bestyrelse at påbegynde en proces for flytning af Nordea koncernens moderselskabs hovedsæde fra Sverige til Finland. For at give aktionærerne yderligere information om de vigtigste overvejelser og årsager bag beslutningen har Nordea offentliggjort et dokument på https://www.nordea.com/en/investor-relations/. Dokumentet indeholder information om de finansielle konsekvenser af en flytning, den forventede effekt af en flytning på selskabsledelsen i Nordea og noteringen af Nordea-aktien samt visse forhold i forbindelse med udbytteskat.

Som led i den formelle fusionsproces vil et prospekt blive udarbejdet i overensstemmelse med prospektdirektivet (som implementeret i Finland). Dette er et formelt dokument, som skal opfylde oplysningskravene i prospektforordningen. Oplysningerne i dokumentet vil dog være baseret på allerede offentliggjorte oplysninger og vil ikke gøre rede for begrundelsen for fusionen eller andre aspekter af processen på en måde, som ikke allerede er offentliggjort. Prospektet vil efter planen blive anmeldt og gjort tilgængeligt for aktionærerne i midten eller slutningen af februar og senest to uger inden generalforsamlingen, der bliver holdt 15. marts 2018.

Yderligere information:
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15
Claes Eliasson, fungerende leder af Group External Communications, +46 72 141 67 12

Documents