Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Årsregnskabsmeddelelse 2017

Selskabsmeddelelse | 25-01-2018 07:00

Koncernchef Casper von Koskulls kommentar til resultatet:

”I 2017 var forretningsomfanget og marginalerne relativt stabile, og der var generelt et solidt forretnings­momentum. Sidst i 2017 blev vi negativt påvirket af et meget lavt aktivitetsniveau på kapitalmarkederne. Den planlagte nedbringelse af risici i banken med en reduceret eksponering mod Rusland og shipping-, olie- og offshore­sektoren reducerede også indtægterne.

Efter flere år med omfattende investeringer indleder vi nu næste etape i vores transformation. Vi har yderligere styrket vores kompetencer inden for compliance og risikostyring. Med vores investeringer i digitale løsninger har vi i endnu større omfang kunnet tilbyde forbedrede produkter og serviceydelser til vores kunder. Overgangen til det nye kernebanksystem følger budgettet. Det vil føre til lavere operationelle risici og skabe grundlag for øget kundetilfredshed. Omkostningerne reduceres i kraft af mere omkostningseffektive strukturer overalt i organisationen.

Vores kapitalopbygning var fortsat stærk i 2017. Den egentlige kernekapitalprocent steg med 110 bp til et rekordhøjt niveau på 19,5. Bestyrelsen foreslår et udbytte på EUR 0,68 pr. aktie mod EUR 0,65 i 2016. Det er i tråd med Nordeas udbytte- og kapitalpolitik.

Vi er ikke tilfredse med resultatudviklingen i den sidste del af 2017. Vi forventer resultatvækst i 2018 med lidt højere indtægter, lavere omkostninger og en stabil kreditkvalitet. Nordea er i dag stærkere og langt mere robust, så jeg er sikker på, at vi er klar til at håndtere risici og udfordringer samt udnytte fremtidige muligheder på vores hjemmemarkeder.”

2017 i forhold til 2016[1,2] (4. kvartal 2017 i forhold til 4. kvartal 2016[1,2]) 

 • Nettorenteindtægter EUR 4.666 mio., -1 pct., -1 pct. i lokal valuta (-8 pct., -6 pct. i lokal valuta)
 • Samlede driftsindtægter[1] EUR 9.469 mio., -3 pct., -3 pct. i lokal valuta (-14 pct., -13 pct. i lokal valuta)
 • Samlede omkostninger[2] EUR 5.102 mio., +4 pct., +5 pct. i lokal valuta (+3 pct., +4 pct. i lokal valuta)
 • Resultat før nedskrivninger[1,2] EUR 4.367 mio., -10 pct., -10 pct. i lokal valuta (-32 pct., -30 pct. i lokal valuta)
 • Nedskrivninger på udlån, netto EUR 369 mio., -26 pct., -26 pct. i lokal valuta (-45 pct., -43 pct. i lokal valuta)
 • Ordinært resultat[1,2] EUR 3.998 mio., -8 pct., -8 pct. i lokal valuta (-30 pct., -29 pct. i lokal valuta)
 • Egentlig kernekapitalprocent 19,5, en stigning fra 18,4 (en stigning fra 18,4)
 • Omkostningsprocent[1,2] på 54, en stigning fra 50 (en stigning på 10 procentpoint fra 51)
 • Nedskrivningsandel[3] på 12 bp, et fald fra 15 bp (et fald på 7 bp fra 16 bp)
 • Egenkapitalforrentning[1,2] på 9,5 pct., et fald fra 11,5 pct. (et fald på 5,2 procentpoint fra 12,9 pct.)
 • Resultat pr. aktie (udv.)[1,2] på EUR 0,75 mod EUR 0,88 (EUR 0,15 mod EUR 0,25)

For poster i resultatopgørelsen er anvendt følgende valutakurser i 4. kvartal 2017: DKK 7,4387, NOK 9,3317 og SEK 9,6378.
[1] Ekskl. poster, der påvirker sammenligneligheden i 2. kvartal 2016: gevinst i forbindelse med Visa Inc.’s overtagelse af Visa Europe på EUR 151 mio. efter skat og i 4. kvartal 2016: yderligere gevinst relateret til Visa på EUR 22 mio. før skat.
[2] Ekskl. poster, der påvirker sammenligneligheden i 4. kvartal 2016: engangsgevinst (reduktion i personaleudgifter) som følge af ændring i pensionsaftale i Norge på EUR 86 mio. før skat.
[3] Inkl. udlån rapporteret under Aktiver, som besiddes med henblik på salg i 3. kvartal 2017.
 

Yderligere information:
Casper von Koskull, koncernchef, +46 10 157 1020
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15
Torsten Hagen Jørgensen, vicekoncernchef og Group COO, +45 55 47 22 00
Stine Green Paulsen, pressechef, +45 70 80 11 62   

Seneste kvartalsresultat

Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er information, som Nordea Bank AB (publ) har pligt til at offentliggøre i henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug og den svenske lov om værdipapirmarkeder. Informationen blev offentliggjort af ovenstående kontaktpersoner 25. januar 2018 kl. 07.00 (dansk tid).

Documents