Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea får bøde af det finske finanstilsyn

Pressemeddelelse | 11-04-2018 08:55

Nordea Bank AB (publ), Finnish Branch* har fået en bøde på 400.000 euro af det finske finanstilsyn for forsinket indberetning af transaktioner til tilsynet som følge af en enkeltstående programmeringsfejl i 2016.

Som følge af en enkeltstående programmeringsfejl indberettede Nordea ikke obligatoriske oplysninger om et begrænset antal transaktioner rettidigt i 2016. Fejlen blev rettet, og det finske finanstilsyn modtog de manglende indberetninger i 2016. Ingen kunder er blevet påvirket.

Nordea tager det meget alvorligt at indberette transaktionsoplysninger korrekt og reagerede med det samme, da de manglende indberetninger blev konstateret. Sagen er blevet håndteret i godt samarbejde med det finske finanstilsyn.

*Tidligere Nordea Bank Finland Plc, der fusionerede med Nordea Bank AB (publ) 2. januar 2017. 


Yderligere information:

Kati Tommiska, Group Communications Finland, +358 9 4245 1006 

Documents