Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Tillæg til prospekt vedrørende fusionen mellem Nordea Bank AB (publ) og Nordea Bank Abp

Pressemeddelelse | 12-09-2018 14:30

Nordea har udarbejdet et tillæg til prospekt af 16. februar 2018 vedrørende fusionen af Nordea Bank AB (publ) ind i Nordea Bank Abp (Nordea Finland) samt den efterfølgende børsnotering af aktierne i Nordea Finland. Det finske finanstilsyn har dags dato godkendt tillægget til prospektet, som vedrører Nordeas seneste offentliggjorte meddelelser.

Tillægget til prospektet er blevet indsendt til finanstilsynene i henholdsvis Sverige og Danmark, som, ud over Finland, er de lande, hvor aktierne i Nordea Finland påtænkes børsnoteret efter gennemførelsen af fusionen.  

Prospektet og tillæggene til prospektet findes på Nordeas hjemmeside, www.nordea.com, og er i øvrigt tilgængeligt på Nordea Finlands kontor på adressen Aleksis Kiven katu 7, FI-00020 Nordea, Helsinki, Finland, i receptionen hos Nasdaq Helsinki på adressen Fabianinkatu 14, FI-00100 Helsinki, Finland, og på Nordeas hovedkontor på adressen Smålandsgatan 17, SE 105 71 Stockholm, Sverige. De opdaterede finske, svenske og danske oversættelser af prospektresuméet findes på Nordeas hjemmeside, www.nordea.com.

Yderligere information:
Janina Pfalzer, Pressemedarbejder, +46 76 495 33 78
  

Vigtig meddelelse

Distribution af denne meddelelse kan være lovmæssigt begrænset, og personer, som kommer i besiddelse af noget dokument eller information, hvortil der henvises heri, bør undersøge og iagttage sådanne begrænsninger. Denne meddelelse er ikke adresseret til, og er ikke ment til brug for eller distribution til, nogen person eller enhed i nogen jurisdiktion, hvor sådan distribution, offentliggørelse eller brug vil være i strid med lovgivningen eller kræve nogen registrering. Du bør læse ovennævnte fusionsprospekt for mere omfattende information om Nordea koncernen og fusionen.

Informationen blev offentliggjort af ovenstående kontaktperson 12. september 2018 kl. 14:30 dansk tid.

Documents