Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordeas nomineringsudvalg for den ordinære generalforsamling 2019 er udpeget

Pressemeddelelse | 24-10-2018 18:45

På Nordeas ordinære generalforsamling tidligere på året blev det besluttet at nedsætte et nomineringsudvalg, der har til opgave inden den ordinære generalforsamling i 2019 at stille forslag om valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand samt vederlag til bestyrelsesmedlemmer og revisor.

De fire største aktionærer målt på stemmeret, som ønsker at deltage i nomineringsudvalget, har hver ret til at udpege et medlem. Desuden indgår formanden for bestyrelsen i nomineringsudvalget.

De fire største aktionærer, der ønsker at deltage i nomineringsudvalget, har nu holdt møde og taget generalforsamlingens beslutning til efterretning, og udvalget konstituerede sig formelt.

Nomineringsudvalgets sammensætning:
Kari Stadigh, koncernchef i Sampo Abp
Mogens Hugo, udpeget af Nordea-fonden
Hans Sterte, leder af Investment Management i Alecta 
Risto Murto, adm. direktør i Varma
Björn Wahlroos, formand for bestyrelsen

Kari Stadigh er udpeget til formand for nomineringsudvalget.

Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag 28. marts 2019 i Helsinki.


Yderligere information:

Kari Stadigh, +358 10 516 0004 

Documents