Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordea bidrager til at udforme FN’s principper for bæredygtig bankvirksomhed

Pressemeddelelse | 26-11-2018 08:00

Nordea lancerer i dag sammen med FN og 27 andre banker fra hele verden principper for bæredygtig bankvirksomhed ved et FN-møde i Paris. Principperne skal sikre, at banksektoren bidrager til FN’s bæredygtighedsmål og Paris-klimaaftalen.

Som den eneste nordiske bank er Nordea blandt de 28 banker, der har udviklet principperne for bæredygtig bankvirksomhedsammen med United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI). Tilsammen repræsenterer disse banker aktiver for over USD 17 bio.

Topcheferne fra 12 af bankerne deltager i lanceringen i Paris i dag, og blandt disse er Nordeas koncernchef Casper von Koskull.

- Via vores produkter og serviceydelser vil vi bidrage til omstillingen til en økonomi med lav CO2-udledning og til samfundets mål som udtrykt i FN’s bæredygtighedsmål, Paris-klimaaftalen og FN’s retningslinjer for erhvervsliv og menneskerettigheder. Det handler om at reducere risici, øge robustheden og skabe muligheder for et bedre samfund. Sammen er vi på en rejse hen mod en mere bæredygtig fremtid, siger Casper von Koskull.

Principperne definerer og fastlægger banksektorens rolle og ansvar i forhold til at forme og finansiere en bæredygtig fremtid. Principperne sætter den globale standard for, hvad det vil sige at være en ansvarlig bank. Desuden vil principperne sikre, at bankerne skaber værdi for både aktionærer og samfund.

Principperne skal nu gennem en global offentlig høring i seks måneder, før de underskrives af banker fra hele verden ved FN’s generalforsamling i New York i september 2019. Banker og interessenter over hele verden kan give input til den videre udvikling og vise deres støtte ved at tilslutte sig principperne for ansvarlige banker.

- Ved at udvikle principperne fastlægger Nordea og de 27 andre banker et klart formål for banksektoren. Desuden gør principperne det muligt for investorer, politikere og tilsynsmyndigheder, kunder og samfundet som helhed at sammenlige bankerne og holde dem ansvarlige. Jeg er meget stolt over, at Nordea har spillet en så aktiv rolle i udformningen af principperne for ansvarlige banker, siger Sasja Beslik, leder af Sustainable Finance i Nordea.

De seks overordnede principper for ansvarlige banker er:

  1. Tilpasning: Vi vil tilpasse forretningsstrategien, så den er i overensstemmelse med og bidrager til den enkeltes behov og samfundets mål som udtrykt i FN’s bæredygtighedsmål, Paris-klimaaftalen og relevante nationale og regionale regler. Vi vil fokusere indsatsen på områder, hvor det giver størst effekt.
  2. Påvirkning: Vi vil løbende øge den positive påvirkning, reducere den negative påvirkning og styre risici for mennesker og miljø, som følger af vores aktiviteter, produkter og serviceydelser.
  3. Kunder: Vi vil arbejde ansvarligt med vores kunder for at fremme bæredygtige løsninger og økonomiske aktiviteter, der skaber fælles velstand for nuværende og kommende generationer.
  4. Interessenter: Vi vil proaktivt og ansvarligt konsultere, involvere og indgå partnerskaber med relevante interessenter for at opfylde samfundets mål.
  5. Styring og fastsættelse af mål: Vi vil sikre efterlevelse af principperne via effektiv styring og en kultur for ansvarlig bankvirksomhed. Vi viser vores ambitioner og ansvarlighed ved at offentliggøre mål for vores påvirkning.
  6. Åbenhed og ansvarlighed: Vi vil regelmæssigt gennemgå den individuelle og fælles implementering af principperne. Desuden vil vi sikre åbenhed og ansvarlighed i forhold til vores positive og negative påvirkning og vores bidrag til samfundets mål.

Den fulde version af principperne for ansvarlige banker kan ses på www.unepfi.org/banking/bankingprinciples.

Yderligere information:
Sasja Beslik, leder af Sustainable Finance, +46 733 57 73 10
Stine Green Paulsen, pressechef, Danmark, 70 80 11 62

Documents