Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea sælger sine aktier i LR Realkredit

Pressemeddelelse | 11-04-2019 07:20

Nordea har sammen med de øvrige ejere indgået en aftale om at sælge alle aktier i LR Realkredit til Nykredit.

LR Realkredit A/S er et nicherealkreditinstitut med fokus på finansiering af almene boliger samt ejendomme til sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige formål. Nordea er en blandt flere ejere og har en ejerandel på 39 pct. Nordea har i dag sammen med de øvrige ejere indgået en aftale om at sælge alle aktier til Nykredit.

- Grunden til, at Nordea sælger sine aktier i LR Realkredit, er, at vi ønsker at fokusere på vores kerneforretning og finde en bedre langsigtet løsning for LR Realkredit. Med kun én ejer vil LR Realkredit kunne udvikle og udvide forretningen yderligere samt udnytte de eksisterende aktiver mere effektivt, siger Bjørn Bøje Jensen, bankdirektør med ansvar for erhvervskunder i Nordea Danmark. 

Den aftalte købspris for Nordeas ejerandel på 39 pct. udgør ca. DKK 1 mia. Transaktionen giver Nordea en skønnet kapitalgevinst på EUR 129 mio. efter skat, når den er gennemført. Transaktionen vil have en marginalt positiv effekt på den egentlige kernekapitalprocent.

Aftalen er underskrevet, men transaktionens gennemførelse er betinget af de nødvendige myndighedsgodkendelser. 

Yderligere information:
Bjørn Bøje Jensen, bankdirektør med ansvar for erhvervskunder, Danmark, +45 24 95 84 76
Stine Green Paulsen, ekstern kommunikationsansvarlig, Danmark, +45 70 80 11 62

Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores kunder og samfundet. Vi er der med relevante finansielle løsninger, når mennesker vil virkeliggøre deres drømme og nå deres mål. Vi er den største bank i Norden og blandt de ti største finansielle koncerner i Europa målt på markedsværdi med ca. 11 mio. kunder. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.

Documents