Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Økonomien er på vej mod lysere tider

Pressemeddelelse | 02-09-2020 09:00

Efter et dramatisk halvår er verdensøkonomien på vej op fra det dybe hul, som coronakrisen har gravet. Men først, når der foreligger en godkendt vaccine, kan verden ånde lettet op, og den økonomiske hverdag igen vende tilbage til tiden før pandemien. Sådan lyder det fra Nordeas eksperter i den netop offentliggjorte prognose, Nordea Economic Outlook.

Verdensøkonomien er efter et dybt dyk nu på vej mod lysere tider. Dansk økonomi har klaret sig bedre gennem coronakrisen sammenlignet med andre lande, men den danske eksport oplever stadig vanskeligheder.

- I år vil verdensøkonomien skrumpe med 3,5% for til næste år at vende solidt tilbage med en vækst på 5,3%. En fremgang som ventes at fortsætte ind i 2022. For Danmarks vedkommende vil BNP i år falde med 4,5%, men en stor del af det tabte ventes allerede at være vundet tilbage i løbet af efteråret. Det giver et stærkt udgangspunkt for 2021, hvor økonomien vil vokse med omkring 3%. Omkring midten af 2022 ventes det samlede økonomiske aktivitetsniveau at være tilbage på niveauet før coronakrisen, siger Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen.

God gang i privatforbruget, mens eksporten halter efter

I Danmark har privatforbruget været understøttet af et relativt mildt sygdomsforløb, der har gjort en hurtig genåbning af økonomien mulig. Samtidig har husholdningerne været begunstiget af en overraskende stærk udvikling på boligmarkedet. Det har medvirket til, at detailsalget er steget relativt kraftigt, siden det nåede bunden i foråret. Den udvikling ses også i den indenlandske kortomsætning hos Nordeas kunder, der har været støt stigende siden det dramatiske fald under nedlukningen i marts.

Til gengæld oplever eksporten større problemer, især salget af serviceydelser til udlandet er hårdt ramt, mens vareeksporten har klaret sig lidt bedre – navnlig som følge af et rekordhøjt salg af farmaceutiske produkter. Til gengæld er industrivirksomhedernes ordreindgang fra eksportmarkederne faldet til det laveste niveau siden finanskrisen. Det vil kaste lange skygger ind i resten af 2020, men forventningerne om en relativ kraftig vækst på de vigtigste eksportmarkeder vil give anledning til en stor fremgang i eksporten næste år.

Arbejdsmarkedet har været hårdt ramt af coronakrisen. Udløbet af lønkompensationsordningen ventes at give en stigning i arbejdsløsheden frem mod udgangen af året. Her forventes bruttoarbejdsløsheden at toppe omkring 170.000 fuldtidsledige svarende til 6% af arbejdsstyrken. Den økonomiske fremgang gennem 2021 vil give et fald i ledighedsprocenten til ca. 5% ved midten af 2021.

Offentlige finanser er pressede, mens de finansielle markeder og boligmarkedet står stærkt

Coronakrisen har slået et stort hul i statskassen, hvor underskuddet i 2020 forventes at blive det største siden begyndelsen af 1980’erne.

- Også over de kommende år forventes de offentlige finanser at være ramt af eftervirkningerne fra krisen, men den offentlige gældskvote vil forblive lav i en international sammenhæng. Det vil medvirke til at holde den danske rente så lav som overhovedet muligt, påpeger Helge J. Pedersen.

De finansielle markeder har udvist stor styrke understøttet af den ekspansive globale pengepolitik og forventninger om, at der snart foreligger en effektiv COVID-19-vaccine. Det danske aktiemarked er således steget med mere end 20% siden begyndelsen af 2020. Det ventes ikke, at den Europæiske Centralbank sætter renten yderligere ned, men omvendt vil det vare flere år, inden pengepolitikken strammes. Det er en væsentlig forklaring på, at det danske boligmarked indtil videre er kommet langt bedre gennem krisen end frygtet.

- I år vil huspriserne stige med godt 1% i forhold til 2019 – en bemærkelsesværdig udvikling i lyset af coronakrisen. Også til næste år vil boligpriserne stige, men udviklingen vil blive holdt i ave af forventningerne om stigende boligrenter navnlig mod slutningen af prognoseperioden, afslutter Helge J. Pedersen

Find, download og læs Nordea Economic Outlook Nordeas hjemmeside
 

  

Yderligere information:    
Cheføkonom Helge J. Pedersen 55 47 15 32 / 22 69 79 12
Chefanalytiker Jan Størup Nielsen 55 47 15 40

  

  
Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores kunder og samfundet. Når mennesker vil realisere deres drømme og nå deres mål, er vi der med relevante finansielle løsninger. Vi er den førende bank i Norden. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.

Documents