Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Dansk økonomi klar til vækst uden restriktioner

Pressemeddelelse | 11-05-2021 09:00

Verdensøkonomien er på vej mod det stærkeste opsving i næsten 50 år, og dansk økonomi står stærkt rustet til fremtiden, lyder det fra Nordeas eksperter i den netop offentliggjorte prognose, Nordea Economic Outlook.

Verdensøkonomien er på vej mod det stærkeste opsving i næsten 50 år, drevet af udrulningen af effektive vaccinationsprogrammer og en historisk lempelig økonomisk politik i de avancerede økonomier.

- I år vil verdensøkonomien vokse med hele 5,8% efter et fald på 3,3% i 2020. Fremgangen ventes at fortsætte ind i 2022, hvor væksten dog vil aftage lidt til 4,5%. For Danmarks vedkommende vil BNP i år vokse 3%, efter en tilbagegang på 2,7% sidste år. Allerede mod slutningen af året vil det samlede økonomiske aktivitetsniveau nå tilbage på niveauet før Covid-19. Arrene efter coronakrisen bliver ikke nær så dybe som tidligere frygtet, siger Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen.

Privatforbruget er motoren i genrejsningen af økonomien

Trods restriktionerne i de første måneder af 2021 tyder de foreløbige indikatorer på, at der kun har været tale om et moderat fald i aktiviteten. Det styrker, i kombination med den hurtige genåbning, troen på en stærk fremgang i dansk økonomi i 2021, som især drives af det private forbrug, der får medvind af udbetalingen af de indefrosne feriemidler, historisk lave renteudgifter, en fortsat positiv reallønsvækst og rekordstore formuer.

Eksporten vil også stige i takt med fremgangen i verdensøkonomien. Især er der forventninger om et betydeligt løft i eksporten af turisme, som har ligget underdrejet siden begyndelsen af pandemien.

Arbejdsmarkedet udvikler sig solidt. Siden midten af februar er antallet af ledige på Jobnet således faldet med godt 25.000 og mange flere jobs ventes at blive skabt over de kommende måneder. Ved udgangen af i år ventes ledigheden at være faldet til ca. 4% og der er risiko for, at der kan opstå flaskehalse på arbejdsmarkedet langt tidligere end hidtil ventet.

- Allerede nu er der udbredt mangel på arbejdskraft inden for bygge- og anlægssektoren, og situationen på boligmarkedet må karakterises som glohed. I år vil huspriserne stige med ca. 12 % i forhold til sidste år. Det er den kraftigste stigning siden 2006. Denne gang er der dog ikke i samme udstrækning tale om et gældsfinansieret bolig-boom. Det giver en tro på, at udviklingen er mere holdbar, men følsomheden over for f.eks. rentestigninger er fortsat betragtelig, siger Helge J. Pedersen.

Lav offentlig gældskvote giver stor frihedsgrad  

De offentlig finanser kom utrolig godt gennem 2020. Underskuddet blev således kun på knap 27 mia. kroner eller 1,1% af BNP. Det var det laveste i EU. Udviklingen skyldtes dog for en stor dels vedkommende store indtægter fra pensionsafkastskatterne, skattebetalinger fra udbetalingen af de indefrosne feriepenge samt et noget mindre træk på de mange støtteordninger end oprindelig budgetteret.

- I år ventes de offentlige finanser at balancere og den offentlige gældskvote vil falde til 40% ved udgangen af 2021. Det er meget lavt i en international sammenhæng. Det giver en stor frihedsgrad i den økonomiske politik og medvirker samtidig til at holde den danske rente så lav som overhovedet muligt, påpeger Helge J. Pedersen.

ECB ventes ikke at sætte renten op, ligesom Nationalbanken også ventes at holde renten i ro henover prognoseperioden selvom Nationalbanken for tiden griber ind for at undgå, at kronen bliver for stærk over for euroen. De lange renter vil dog stige i takt med, at de internationale renter bevæger sig opad. Udviklingen vil være med til at stabilisere udviklingen på boligmarkedet.

Find, download og læs Nordea Economic Outlook på Nordeas hjemmeside

Yderligere information:    
Cheføkonom Helge J. Pedersen       55 47 15 32 / 22 69 79 12
Chefanalytiker Jan Størup Nielsen       55 47 15 40

 

Nordea er en førende nordisk universalbank. Vi hjælper vores kunder med at realisere deres drømme og ambitioner – og det har vi gjort i 200 år. Vi ønsker at gøre en reel forskel for vores kunder og de samfund, vi opererer i – ved at være en stærk og personlig finansiel partner. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.

Economic Outlook
Pressemeddelelser