Economic  Outlook 1 2022 image

Dansk økonomi på fuldt blus

Pressemeddelelse | 26-01-2022 09:00

Pandemien raser fortsat, men verdenssamfundet har i vid udstrækning lært at leve med restriktionerne, og de økonomiske udsigter er fortsat gunstige. Dansk økonomi er for længst ude af krisen, lyder det fra Nordeas eksperter i den netop offentliggjorte prognose Nordea Economic Outlook.

Selv om pandemien fortsat raser, og inflationen er højere end i flere årtier, er udsigterne for verdensøkonomien fortsat gunstige. Efter en fremgang på 5,5 pct. i 2021 ventes den globale vækst i 2022 og 2023 at blive på hhv. 4,1 pct. og 4,2 pct. For Danmarks vedkommende ventes BNP i år at stige med 2,5 pct. efter en fremgang på 3,8 pct. sidste år. I 2023 ventes økonomien at vokse med 2 pct.

- Dansk økonomi hører til blandt de lande i verden, som har klaret sig allerbedst, når der måles på flere parametre. Det viser Nordeas Economic Recovery Indicator. Den største risiko for opsvinget lige nu er faktisk den udbredte mangel på arbejdskraft og materialer, siger Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen.

Merregning på 10.000 kroner om året

- Privatforbruget ventes fortsat at være en vigtig motor i opsvinget. Som i mange andre lande har efterspørgslen især rettet sig mod vareforbruget, da forbruget af serviceydelser har været hårdt ramt af restriktioner. I takt med, at de sidste restriktioner formentlig bortfalder endeligt i løbet af foråret, vil sammensætningen af privatforbruget igen blive normaliseret. Det vil både ske, fordi der vil være et vist mætningspunkt i vareforbruget og som følge af et ”opsparet behov” for oplevelser, når restriktionerne igen fjernes. Det har ifølge Nordeas coronabarometer været mønsteret hidtil under pandemien, lyder det fra Helge J. Pedersen.

- Inflationen i Danmark steg kraftigt igennem 2021 og landede på et gennemsnit for året på 1,9 pct. Det er det højeste siden 2012 og betød, at en dansk gennemsnitsfamilie oplevede, at forbrugskurven blev næsten 9000 kroner dyrere end i 2020. Omkring halvdelen af den store stigning i forbrugerpriserne stammer fra højere priser på elektricitet, naturgas og benzin. Det er da også især priserne på transport og bolig, der er steget kraftigt over det seneste år. Vi forventer, at energipriserne stabiliserer sig i løbet af 2022, og at inflationen lander på 2,4 pct. i gennemsnit for året. Det vil i gennemsnit give en merregning til husholdningerne på 11.000 kroner i 2022. I 2023 vil inflation falde yderligere til 2,1 pct., vurderer Helge J. Pedersen.

Højeste lønstigning siden finanskrisen på vej

- Antallet af lønmodtagere på det danske arbejdsmarked er hen over efteråret 2021 steget til det højeste niveau nogensinde, og mangel på arbejdskraft er for tiden den største hæmsko for en endnu højere vækst i Danmark end det fremgår af prognosen. På den baggrund venter vi, at lønningerne vil stige med 3,2 pct. i 2022 og 3,5 pct. i 2023. Det er det højeste siden finanskrisen, siger Helge J. Pedersen.

- Mens den amerikanske forbundsbank, Fed, ventes at sætte renten kraftigt op over prognosehorisonten, venter vi ikke, at ECB sætter renten op før tidligt mod slutningen af 2023. Det samme vil være tilfældet for Nationalbanken, som med succes har holdt kronekursen gennem betydelig intervention og en enkelt rentesænkning i 2021. De lange renter vil dog stige i takt med, at de internationale renter bevæger sig opad, siger Nordea’s cheføkonom.

- Boligmarkedet har været rødglødende gennem en stor del af pandemien, men nu aftager tempoet. Efter en stigning på 11,5 pct. i 2021 vil huspriserne stige med 4 pct. i år og yderligere 2 pct. i 2023.  Den ventede afmatning i priserne skal bl.a. ses i lyset af højere boligrenter hen over prognoseperioden samt effekterne fra de ændrede regler for boligbeskatning, der træder i kraft ved indgangen til 2024, slutter Helge J. Pedersen. 

Find, download og læs Nordea Economic Outlook på Nordeas hjemmeside

Tilmeld dig vores webinar med Helge J. Pedersen 

Yderligere information:

Cheføkonom Helge J. Pedersen, 55 47 15 32 / 22 69 79 12
Chefanalytiker Jan Størup Nielsen, 55 47 15 40

 

Nordea er en førende nordisk universalbank. Vi hjælper vores kunder med at realisere deres drømme og ambitioner – og det har vi gjort i 200 år. Vi ønsker at gøre en reel forskel for vores kunder og de samfund, vi opererer i – ved at være en stærk og personlig finansiel partner. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.

Pressemeddelelser
Economic Outlook
Insights