Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Nordea præsenterer strategiske prioriteter for 2022-2025 på kapitalmarkedsdag

Pressemeddelelse | 17-02-2022 10:30

Nordea præsenterer i dag sin opdaterede forretningsplan, strategiske prioriteter og finansielle mål på sin virtuelle kapitalmarkedsdag. Nye mål for forretningsområderne og bæredygtighedsmål for 2025 præsenteres også ved arrangementet.

Webcasten kan ses live fra kl. 11.00 CET.

På kapitalmarkedsdagen er der præsentationer fra koncernchef Frank Vang-Jensen, Group CFO Ian Smith og lederne af Nordeas fire forretningsområder.

”Det næste kapital i Nordeas udvikling handler om at levere førsteklasses kundeoplevelser på tværs af kanaler, hæve niveauet for vores økonomiske resultat og skabe yderligere værdi for kunder, aktionærer og samfundet som helhed. Vi vil levere alle disse ting på en bæredygtig måde – og udvikle banken til fremtiden,” siger koncernchef Frank Vang-Jensen.

Nordeas prioriteter for strategiperioden er:

 • at skabe den bedste kundeoplevelse på tværs af kanaler
 • at drive fokuseret og lønsom vækst
 • at øge drifts- og kapitaleffektiviteten

Nordea vil levere positive kundeoplevelser på tværs af kanaler, både digitalt og fysisk, med stort fokus på ekspertrådgivning og kundesupport. Investeringer vil have fokus på organisk vækst og bankens vigtigste styrker indenfor områder som digitalisering, data samt salg og service. Nordea vil fortsat optimere forretningsporteføljen og styre kapitalgrundlaget effektivt for at sikre optimal kapitaludnyttelse.

”Ved at levere på disse prioriteter er det vores mål at realisere vores vision – at være den foretrukne partner for kunder, der har brug for et bredt udvalg af finansielle serviceydelser. Vores retning som bank ændrer sig ikke. Vi agerer i dag for at skabe værdi for fremtiden – for alle vores interessenter,” udtaler Frank Vang-Jensen.

Optimal kapitaludnyttelse

Nordeas kapitalgrundlag er blandt de bedste i Europa med en egentlig kernekapitalprocent på 17,0. Bankens kapitalopbygning har ligeledes været stærk med 12 pct. årligt siden 2011. Derfor har Nordea siden 2019 været i stand til at udbetale/foreslå udbytte på i alt 8,7 mia. euro til aktionærerne og offentliggøre aktietilbagekøb på 3,0 mia. euro.

”Udlodning af kapital er til gavn for både vores aktionærer og samfundet som helhed, og det giver et markant boost til de nordiske økonomier. Her er vores aftryk ganske markant. Vi har over 500.000 private aktionærer på tværs af de nordiske lande og mange investorer i form af pensionskasser, som repræsenterer endnu flere privatpersoner,” siger Frank Vang-Jensen.

Understøttet af forbedrede økonomiske resultater og optimal kapitaludnyttelse planlægger Nordea at fastholde den stærke kapitalopbygning i 2022-2025. Det vil muliggøre vækst i forretningsomfang, potentielle tilkøb og markante udlodninger til aktionærerne.

Finansielt mål for 2025 og vigtige drivkræfter

Nordeas finansielle mål er en egenkapitalforrentning på over 13 pct. ved udgangen af 2025. Det vil blive understøttet af en omkostningsprocent på 45-47. For 2022 forventer Nordea en egenkapitalforrentning på over 11 pct. og en omkostningsprocent på 49-50.

”Vores finansielle mål for 2025 er klart – og vi vil levere på målet. Vi vil også udnytte to vigtige drivkræfter til at understøtte vores strategi på tværs af banken: at være digitalt førende blandt vores konkurrenter og integrere bæredygtighed i kernen af vores virksomhed,” siger Frank Vang-Jensen.

Nordeas digitale kontakter er steget med næsten 40 pct. over de seneste to år, og det har ført til en markant stigning i de digitale forretningsaktiviteter.

Frank Vang-Jensen fortsætter: ”Nu investerer vi yderligere i at være digitalt førende. Vores mål for 2025 er at have mindst 25 pct.* flere digitalt aktive kunder. Vi udvikler funktioner til fuld selvbetjening til alle daglige bankforretninger, og vi planlægger at fordoble antallet af tilgængelige produkter og serviceydelser i 2025. Vi udvider også vores digitale løsninger til erhvervskunder.”

Bæredygtighedsmål for 2025

Omstillingen til en klimaneutral økonomi kræver stærkt engagement og omfattende tiltag i hele samfundet. I Nordea er bæredygtighed integreret i alle dele af virksomheden, herunder produkttilbud, rådgivningsmøder, beslutninger om investering og finansiering samt risikostyring.

Som tidligere meddelt er Nordeas ambition at blive en CO2-neutral bank senest i 2050. Nordea har også fastsat et delmål om at reducere CO2-aftrykket fra sine udlåns- og investeringsporteføljer med 40-50 pct. i 2030.

”Bæredygtighed er kernen i vores strategi. Vi har et vigtigt ansvar for at støtte vores kunder og det bredere samfund i omstillingen til at blive CO2-neutrale. Bæredygtighed er en integreret del af vores værditilbud til kunderne og af den måde, vi driver banken, organiserer vores interne aktiviteter og styrer vores risici på,” forklarer Frank Vang-Jensen.

De nye bæredygtighedsmål for 2025 er at:

 • formidle mere end 200 mia. euro i bæredygtig finansiering
 • fordoble andelen af kapital under forvaltning, der har forpligtet sig til at blive CO2-neutral
 • sikre, at 90 pct. af eksponeringen til store erhvervskunder i klimaudsatte sektorer er omfattet af omstillingsplaner
 • sikre, at 80 pct. af de 200 største udledere i Nordea Asset Managements porteføljer enten er i tråd med målene i Paris-aftalen eller i aktiv dialog med Nordea for at sikre, at de bliver i tråd med målene
 • sikre, at hvert køn er repræsenteret med mindst 40 pct. på de tre øverste ledelsesniveauer samlet set.

”Vi gennemfører markante tiltag og fortsætter vores gradvise tilgang til omstillingen. Over de kommende år vil vi udnytte muligheder for bæredygtig vækst og samtidig sikre, at vores virksomhed vokser på en måde, der er i tråd med vores mål,” siger Frank Vang-Jensen.

Nordea har også knyttet bæredygtighedsmål til aflønningen af Group Leadership Team og andre øverste ledere. Målene er baseret på mål relateret til grøn finansiering, implementering af bæredygtighed og kønsfordeling.

Vigtige finansielle oplysninger til analytikere og investorer

På kapitalmarkedsdagen vil Nordea præsentere detaljerede oplysninger, der danner grundlag for Nordea koncernens finansielle mål for 2025, herunder:

 • ~4 pct. vækst i udlån (årlig gennemsnitlig vækst 2021-2025) med øgede markedsandele og et klart fokus på lønsom vækst
 • 4-6 pct. vækst i opsparingsaktiver (årlig gennemsnitlig vækst 2021-2025) understøttet af forbedrede digitale løsninger og markedsledende kapacitet indenfor kapitalforvaltning
 • 1-2 pct. samlet stigning i omkostninger (årlig gennemsnitlig vækst 2021-2025), der afspejler vækst i forretningen, omkostningsinflation og investeringer delvist opvejet af fortsat forbedret driftseffektivitet og strukturelle omkostningsreduktioner
 • indtjeningsvækst omkring 2 procentpoint højere end omkostningsvækst (årlig gennemsnitlig vækst 2021-2025).

Alle forretningsområder vil bidrage til at opfylde koncernens finansielle mål for 2025:

 • Målet for Personal Banking er et afkast af økonomisk kapital på ~18 pct. og en omkostningsprocent på ~45.
 • Målet for Business Banking er et afkast af økonomisk kapital på ~16 pct. og en omkostningsprocent på ~40.
 • Målet for Large Corporates & Institutions er et afkast af økonomisk kapital på ~16 pct. og en omkostningsprocent på ~40.
 • Målet for Asset & Wealth Management er et afkast af økonomisk kapital på ~38 pct. og en omkostningsprocent på ~40.

Webcast og yderligere materiale

Webcasten fra kapitalmarkedsdagen kan følges live på nordea.com/cmd. Præsentationer vil være tilgængelige samme sted i løbet af dagen, og en webcastoptagelse vil være tilgængelig efter arrangementet.

Mere information om bæredygtighedsmålene for 2025 kan ses på https://www.nordea.com/en/sustainability/our-sustainability-targets.

*Opdateret tal, tidligere 20 pct.

Yderligere information:

Ulrika Romantschuk, leder af Group Brand, Communication and Marketing, +358 10 416 8023
Matti Ahokas, leder af Investor Relations, +358 9 5300 8011

Ansvarsfraskrivelse og fremadrettede udsagn

Nordea og Nordeas forretningsaktiviteter kan påvirkes af forskellige risici og usikkerheder. Denne meddelelse og det yderligere materiale i forbindelse med kapitalmarkedsdagen 2022 (CMD22) indeholder visse udsagn, som ikke er historiske fakta, herunder og uden begrænsning udsagn vedrørende forventninger til blandt andet driftsresultater, bankens finansielle stilling, likviditet, udsigter, vækst og strategier samt udsagn kendetegnet ved ord som ”vurderer”, ”venter”, ”forventer”, ”forudser” eller tilsvarende udtryk. Disse udsagn er fremadrettede udsagn, som afspejler ledelsens aktuelle syn på og bedste antagelser vedrørende visse fremtidige begivenheder og de potentielle økonomiske resultater. Selvom Nordea vurderer, at de forventninger, der er afspejlet i sådanne fremadrettede udsagn, er rimelige, kan der ikke gives sikkerhed for, at sådanne forventninger viser sig at være korrekte. Resultaterne kan således adskille sig væsentligt fra dem, der fremsættes i de fremadrettede udsagn, som følge af forskellige faktorer. Vigtige faktorer, der kan forårsage en sådan forskel for Nordea, omfatter, men er ikke begrænset til: (i) den samfundsøkonomiske udvikling, (ii) ændring i konkurrencesituationen, (iii) ændring i reguleringen og andre regeringsindgreb og (iv) ændring i rente- og valutakursniveauet. Denne meddelelse og det øvrige CMD22-materiale indebærer ikke, at Nordea og Nordeas bestyrelse påtager sig offentligt at opdatere eller revidere disse fremadrettede udsagn, udover hvad der er påkrævet i henhold til gældende lovgivning eller gældende børsregler, hvis og når der opstår omstændigheder, der vil føre til ændringer i forhold til den dato, hvor disse udsagn blev fremsat.Nordea er en førende nordisk universalbank. Vi hjælper vores kunder med at realisere deres drømme og ambitioner – og det har vi gjort i 200 år. Vi ønsker at gøre en reel forskel for vores kunder og de samfund, vi opererer i – ved at være en stærk og personlig finansiel partner. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.

Pressemeddelelser