Swimmers in race

Nordea fortsætter de gode fremskridt mod målet om at reducere CO2-aftrykket

Pressemeddelelse | 07-03-2024 08:00

Nordea viser fortsat solide fremskridt i forhold til at reducere CO2-aftrykket fra udlåns- og investeringsporteføljerne. Således er de absolutte udledninger fra udlånsporteføljen reduceret med hele 29 pct. sammenlignet med 2019.

Nordea har forpligtet sig til at blive en bank med nettonuludledning senest i 2050. For at nå dette mål har Nordea fastsat et delmål for 2030 om at reducere CO2-aftrykket fra udlånsporteføljen på EUR 324 mia. og investeringsporteføljen på EUR 378 mia. med 40-50 pct. sammenlignet med 2019. De seneste data viser fortsat solide fremskridt for alle porteføljer i 2023, og finansierede udledninger fra udlånsporteføljen er reduceret med ca. 29 pct.

”Fremskridtene viser, at vi er oprigtigt fokuseret på at nå vores mål om at reducere CO2-aftrykket, og at vores kunder også har fokus på at gøre en positiv forskel for samfundet. Vores rolle er at støtte kunderne i deres omstillingsrejse og at gøre opmærksom på fordelene ved bæredygtige forretningsmodeller,” siger Anja Hannerz, leder af Nordea Group Sustainability.

Stærk vækst i omfanget af ESG-investeringer

Et stigende antal af Nordeas kunder vælger bæredygtige investeringsprodukter, og det har øget andelen af bæredygtige investeringer i vores porteføljer. Op mod 69 pct. af aktiverne under forvaltning i 2023 blev klassificeret som ESG-investeringer. Det betyder, at vi udover traditionelle investeringskriterier tager højde for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG), når vi forvalter vores fonde. Størstedelen af aktiverne under Nordeas forvaltning opfylder således kravene i artikel 8 eller 9 i SFDR-forordningen, og virksomhederne, vi investerer i, skal forpligte sig til klimamålene i Parisaftalen.

”Man skal helt bestemt have et langsigtet perspektiv i forhold til bæredygtige investeringer. På kort sigt kan afkastene svinge fra stigninger til lejlighedsvise fald, men vi tror på, at fokus på bæredygtighed er en vinderstrategi på lang sigt. Ved at allokere penge til bæredygtige og ansvarlige projekter kan vi få pengene til at arbejde for en omstilling af samfundet. Studier har også vist, at virksomheder med en bæredygtig forretningsmodel er bedre til at styre finansielle og omdømmemæssige risici,” siger Anja Hannerz.

Nordeas høje ambitioner anerkendes nu også i forskellige eksterne ratings. Eksempelvis viser den seneste årlige undersøgelse fra medie- og analysevirksomheden Corporate Knights, at Nordea endnu en gang rangerer blandt de 100 mest bæredygtige virksomheder i verden [Nordea er den eneste virksomhed på listen fra den finansielle sektor i Finland.]

Nordea tager nu næste skridt i klimaindsatsen indenfor bilfinansiering og -leasing. Vejtransport er afgørende for at nå målet om nettonuludledning, og vi har derfor sat et mål om at reducere CO2-aftrykket fra finansieringen af biler og varevogne i februar 2024 for at støtte vores kunder i forhold til at købe biler med lavere udledning.

 

 

 

Pressemeddelelser
Bæredygtig bankvirksomhed
Bæredygtighed