Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Hvad er central investorinformation ifølge PRIIP?

Forordningen om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP’er) er en forordning fra Europa-Parlamentet, som træder i kraft 1. januar 2018.

Forordningen kræver, at alle producenter (Nordea Markets) og distributører af disse produkter udarbejder et dokument med central information (CI-dokument) til detailinvestorer for at styrke investorbeskyttelsen og understøtte deres investeringsbeslutninger og udvælgelsesproces.

CI-dokumenter har til formål at hjælpe investorer med at forstå, hvordan et investeringsprodukt fungerer, og at gøre det muligt at sammenligne et produkt med andre tilsvarende investeringsprodukter

Om PRIIPs

Forordningen om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP’er) har til formål at øge beskyttelsen af detailinvestorer ved at:

  • Give basisinformation om produktet før handlens indgåelse i form af CI-dokumenter. CI-dokumenter indeholder central information om det investeringsprodukt, du overvejer at investere i. Det er ikke markedsføringsmateriale. Dokumentet vil hjælpe dig til bedre at forstå det pågældende investeringsprodukt og de dermed forbundne risici, omkostninger og mulige afkast og tab.
  • Forbedre kvaliteten og sammenligneligheden af information om væsentlige karakteristika ved investerings- og risikoreducerende produkter (især hvad angår risiko, afkast og omkostninger). Muligheden for en bedre sammenligning af investeringsprodukter bidrager til at øge din beskyttelse som investor og gøre valget af produkt nemmere.
  • Forordningen kræver også, at investeringsprodukter skal forklares i et klart og forståeligt sprog, så en potentiel investor lettere kan sammenligne produkter.

Omfang af PRIIP-forordningen

PRIIP-forordningen omhandler og dækker meget af det samme som MiFID II-direktivet, men den væsentligste forskel er, at PRIIP-forordningen specifikt retter sig mod detailinvestorer (dvs. kunder klassificeret som ikke-professionelle kunder (detailkunder) i henhold til MiFID II). Endvidere gælder forordningen kun produkter, der falder ind under benævnelsen PRIIP’er.

Et PRIIP defineres som en investering, hvor det beløb, der skal tilbagebetales til detailinvestoren, er genstand for udsving på grund af eksponering mod referenceværdier eller mod udviklingen i et eller flere aktiver, som detailinvestoren ikke direkte har købt. Nogle af nedenstående investeringsprodukter og risikoreducerende produkter er således dækket af forordningen:

  • Strukturerede produkter
  • Certifikater
  • Derivater
  • Investeringsforeninger, UCITS (udskudt til 31. december 2019)
  • Alternative investeringsfonde (AIF’er) udbudt til detailinvestorer
  • Forsikringsbaserede investeringsprodukter

I henhold til forordningen er producenter/udstedere af produkterne forpligtet til at udarbejde et dokument med central investorinformation (CI-dokument) for hvert produkt, der er dækket af forordningen. Et CI-dokument er et 3-siders dokument, som skal foreligge på investors lokalsprog og offentliggøres på selskabets hjemmeside, inden produktet udbydes til detailinvestorer.

Enhver distributør eller finansiel formidler, som sælger eller yder rådgivning om PRIIP’er til detailinvestorer eller modtager købsordrer på PRIIP’er fra detailinvestorer, skal udlevere et CI-dokument til disse investorer.

CI-dokumenter udstedt eller udarbejdet af Nordea Markets i Danmark er tilgængelige nedenfor for valuta- og rentederivater. CI-dokumenter for strukturerede produkter samt warrants og certifikater er tilgængelige her.

Eksempel på et Key Information Dokument (KID):

Alle udstedte KID’s er fremstillet af Nordea Markets.

Regulativet tager effekt fra 1. Januar 2018.