Kutsu Nordean avoimeen taidekilpailuun

Nordean syntytarina perustuu ajatukseen jostain paremmasta. Siitä jostain Pohjoismaissa asuvasta, eteenpäin vievästä voimasta, joka ajaa meitä kasvamaan ja kehittymään kaikessa mitä teemme. Sama ajatus löytyy jopa nimestämme Nordea, joka syntyi aikoinaan sanaparista Nordic + idea = Nordea 

Yhä tänäkin päivänä Nordean tavoitteena on ruokkia tätä kehityksen ajatusta pitämällä raha liikkeessä hyvän puolesta ja toimimalla positiivisen muutoksen edelläkävijänä. Haluamme olla pankki sinulle, joka uskot, että ajatus 'jostain paremmasta' on aina olemassa ja vain odottaa löytäjäänsä. 

Haluamme olla vastuullinen sijoittaja – uskoa kanssasi vihreiden vaihtoehtojen voittoon. Haluamme olla mukana tukemassa arkisia ahertajia ja pelottomia yrittäjiä, rakentamassa tasa-arvoisten mahdollisuuksien Suomea ja kutsumassa kaikki ikäluokat mukaan talouskeskusteluun. Haluamme auttaa sinua pitämään taloutesi raiteillaan elämän mutkaisella matkalla. 

Tavoitteenamme on ennen kaikkea tehdä huomisesta aina eilistä parempi – yhdessä kaltaistesi ihmisten kanssa, joiden mielestä pienet ja suuret unelmat on tehty saavutettaviksi. 

Se on ajatus, johon uskomme koko sydämestämme. 

Ajatus paremmasta. Nordea 

Lataa kilpailuohjelma pdf:nä

Lataa kilpailuohjelma ja -säännöt tästä

Lataa ohjelma

Lataa kilpailuohjelman liitteet

Tästä voit ladata kilpailuohjleman liiteet

Lataa tästä

Kilpailuohjelma ja -säännöt

Nordea järjestää avoimen taidekilpailun Suomessa toimiville ammattikuvataiteilijoille ja -taiteilijaryhmille. Kilpailun tarkoituksena on löytää teosehdotuksia Vallilassa sijaitsevan Nordea Campus -korttelin uuteen toimistorakennukseen. Kilpailuun voi lähettää ehdotuksia 12.1.2024 klo 12 asti, ja voittajateos julkistetaan vuoden 2025 alussa.

Kilpailu tarjoaa mahdollisuuden ilmaista ajatuksia, ideoita ja tunteita tai tarinaa aineettoman digitaalisen taiteen avulla, Nordean uuden toimistorakennuksen aulatiloissa.

Kilpailuehdotus voi olla video-, ääni- tai valoteos, tai näiden yhdistelmä.

Teoksen tulisi positiivisella tavalla kuvastaa muutosta ja visioida tulevaa. Inspiraationa toivotaan käytettävän Nordean 200-vuotista historiaa ja/tai korttelin eri vaiheita, jotka alkavat 1800-luvun lopulta (liite 1 ja 2.). Lisäksi teoksen toivotaan olevan linjassa Nordean tarkoituksen ja arvojen kanssa, jotka näkyvät käytännössä erityisesti kestävän kehityksen, tasa-arvon ja monimuotoisuuden arvostamisena.

 

Arvosteluperusteet

Arvostelussa kiinnitetään erityisesti huomiota

 • ehdotusten taiteelliseen tasoon ja näkemyksellisyyteen,
 • toteutuskelpoisuuteen ja
 • kilpailuohjelman tavoitteiden onnistuneeseen tulkintaan

Nordea Bank Oyj päättää kilpailun ratkaisun jälkeen, mitä palkittua ehdotusta tai palkittuja ehdotuksia lähdetään toteuttamaan. Lopullinen teos tulee Nordea Bank Oyj:n omistukseen.

Kilpailussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä. Kilpailuohjelma on hyväksytty 22.5.2023.

 

Aikataulu

 • Elokuu 2023: Kilpailun julkistus 
 • Kilpailijoilla mahdollisuus esittää kysymyksiä 30.11.2023 asti (viivi.kuosa @ artists.fi) 
 • Kilpailuaika päättyy perjantaina 12.1.2024 klo 12 
 • Tammikuu–helmikuu 2024 vko 3-4: Jurytys
 • Maaliskuu 2024: voittajan valinta 
 • Maalis-joulukuu: Teoksen valmistaminen 
 • Teoksen paljastus vuoden 2025 alussa

 

Selostus kilpailuympäristöstä ja sijoituspaikasta

Kohde sijaitsee Helsingissä, osoitteessa Aleksis Kiven katu 3–5. Kohteesta ja sen arkkitehtuurista on laadittu kuvaus erilliseen liitteeseen (liite 3.).

Teoksen sijoituspaikaksi on ensisijaisesti osoitettu katutason aulatila, josta se voidaan laajentaa tarvittaessa muihin rakennuksen puolijulkisiin tiloihin aulan lähistöllä sekä toiseen kerrokseen. Teos voi olla laajennettavissa tai jaettavissa myös muualle Nordea Campus -kortteliin.

Aulan ikkunaseinälle suunniteltuja kaksipuolisia markkinointinäyttöjä voidaan tarvittaessa hyödyntää teoksessa, tai ne voidaan korvata muulla ratkaisulla, mikäli ehdotuksessa hyödynnetään ikkunaseinää teoksen osana.

Aulatiloihin ja toisen kerroksen neuvottelukeskukseen on suunniteltu kattava audiojärjestelmä, jota voidaan hyödyntää monipuolisesti äänimaiseman luomisessa. Kaikkien mediasoittimien tulee olla yhteensopivia Nordean sertifioidun Scala-alustan kanssa.

Teos ei ole tarkoitettu julkisissa kanavissa jaettavaksi, eikä voi olla yhteydessä talon ulkopuoliseen verkkoon. Teos on rakennettava teknisesti niin, että teoksen käynnistyminen /sulkeminen voidaan automatisoida.

Teos voi myös ulottua rakennuksen sisältä katutilaan, kuitenkin siten, ettei se aiheuta vaaratilanteita ajoneuvoliikenteelle. Nopeasti liikkuvaa kuvaa tai ledinäyttöjä ei ole mahdollista sijoittaa katualueelle. Katualueelle ulottuvan teoksen osalta toteutuksesta neuvotellaan kaupungin edustajien kanssa.

 

Osallistumisoikeus kilpailuun

Kilpailu on avoin, ja siihen voivat osallistua kaikki Suomessa toimivat ammattikuvataiteilijat ja ammattikuvataiteilijoista koostuvat työryhmät, jotka eivät kuulu kansainvälisten sanktioiden piiriin. Mikäli osallistujana on työryhmä, vähintään yhden sen jäsenen on oltava ammattikuvataiteilija.

Kilpailu toteutetaan anonyymisti. Jokainen kilpailuehdotus ja siihen liittyvä aineisto merkitään nimimerkillä, joka ei saa viitata todelliseen olemassa olevaan henkilöön tai työryhmän nimeen. Tekijän tai taiteilijaryhmän nimet ja yhteystiedot kirjataan kilpailumateriaalin lähetyksen yhteydessä erikseen siihen varattuun lähetyskenttään. Mikäli kilpailuun osallistuu työryhmä, ilmoitetaan kaikkien jäsenten nimet ja yhteystiedot sekä tiedot tekijänoikeuden haltijasta.

Kilpailija voi jättää eri nimimerkeillä vaihtoehtoisia ehdotuksia. Kilpailuehdotus ei saa olla aikaisemmin julkistettu. Kilpailija ei saa kilpailun ollessa käynnissä julkistaa tai levittää ehdotustaan millään medialla.

 

Tekijänoikeudet ja omistusoikeus

Kilpailuehdotusten tekijänoikeudet ja omistusoikeus säilyvät taiteilijalla. Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää ja julkaista palkittujen kilpailuehdotusten materiaalia, kuten kuvia, viestinnässään korvauksetta silloin, kun viestintä tapahtuu ei-kaupallisessa tarkoituksessa ja se koskee kilpailua tai kyseistä taidehanketta. Muusta kuin edellä kuvatusta kilpailuehdotuksen tekijänoikeudellisesta käytöstä on sovittava erikseen Kuvasto ry:n tai tekijän kanssa.

 

Teoksen budjetti

Teoksen tai teosten toteutus kaikkine kuluineen 50.000 euroa (alv. 0 %). Mahdollinen alv tulee summan päälle. Lue lisää kuvataitelijan arvonlisävero-ohjeesta.

Summa sisältää taiteilijapalkkion, teoksen toteutuksen ja materiaalit, kuljetuksen paikan päälle sekä mahdolliset teoksen toteutukseen liittyvät alihankintakulut. Tilaaja vastaa laitteiston hankinnasta ja asennuksesta.

 

Teoksen ajallinen kesto

Lähtökohtaisesti teos hankitaan kohteeseen pysyvästi. Teoksen tekniikan hankinta, huolto ja ylläpitovastuu on tilaajalla.  

 

Palkinnot

 • Voittaja 5.000 €
 • 2. sija 3.000 €
 • 3. sija 1.000 €

 

Palkintolautakunnan kokoonpano

 1. Sari Palosaari, kuvataiteilija, Taiteilijaseuran nimeämä taiteilijajäsen
 2. Elena Näsänen, kuvataitelija, Taiteilijaseuran nimeämä taiteilijajäsen
 3. Christina Gadeberg, CPO, Nordea Bank Abp 
 4. Jussi Koskinen, Lakiasianjohtaja, Nordea Bank Abp
 5. Ulrika Romantschuk, Brändi-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Nordea Bank Abp
 6. Antti Tainio, Nordean toimitiloista vastaava johtaja Suomessa (ja Virossa), Nordea Bank Abp (kunnes uusi maajohtaja on valittu)
 7. Marja Ahlros, Arkkitehti, Nordea Bank Abp

Palkintolautakunnan kokoonpanossa voi Nordean osalta tapahtua muutoksia.

Palkintolautakunta valitsee joukostaan puheenjohtajan.

Palkintolautakunta voi lisäksi halutessaan kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita kilpailuehdotuksiin liittyen. Mahdollisessa äänestystilanteessa äänioikeus on kuitenkin vain edellä listatuilla palkintolautakunnan jäsenillä, sihteeriä lukuun ottamatta.

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii Nordean Taidesäätiön asiamies Anu Kehusmaa (ilman äänioikeutta).

Kilpailun yhteyshenkilönä toimii Suomen Taiteilijaseuran kilpailuasiantuntija Viivi Kuosa (viivi.kuosa @ artists.fi).

 

Kilpailuehdotusten sisäänjättöaika, -tapa ja -paikka

Kilpailuehdotus tulee havainnollistaa ja konkretisoida luonnoksilla sekä max. A4-pituisella mieluiten englanninkielisellä kirjallisella selostuksella. Ehdotusten tulee olla valmiita, ei vain raakamateriaalia. 

Aineistot ja/tai aineistolinkit sekä kirjallinen kuvaus teoksesta toimitetaan digitaalisesti osoitteessa https://nordea.artcurator.io/.

Aineisto tulee merkitä nimimerkillä, joka ei saa viitata todelliseen olemassa olevaan henkilöön tai työryhmän nimeen.

 • Videot lähetetään youtube tai vimeo-linkkeinä. Videon latausosoitteen tulee olla sellainen, ettei siitä voi päätellä tekijän tai työryhmän nimeä. Esim. Youtubessa täytyy luoda erillinen anonyymi kanava, johon videomateriaali laitetaan. Videoiden pituus saa olla max 1 min.
 • Äänitiedostot voidaan ladata MP3-tiedostoina hakemukseen liitteiksi, jos niiden koko on alle 20 Mt.
 • Liitetiedostojen maksimikoko on 20 Mt. Liitetiedostoja voi olla useita per kilpailija.

Kaikille teosehdotuksille tulee ladata myös näyttökuva. Kuvat näkyvät jurylle teosten kansikuvina. Videon kohdalla kuva voi olla esim. videon yksittäinen ruutu.

Kilpailuehdotus toivotaan jätettävän ensisijaisesti englanniksi.

Mikäli kilpailuohjelman versioissa on eroa, noudatetaan englanninkielistä versiota.

Aineisto on lähetettävä 12.1.2024 klo 12 (UTC +2) mennessä. Puutteelliset ja myöhässä saapuneet ehdotukset jätetään käsittelemättä.

 

Kysymykset

Mahdolliset taidekilpailuun liittyvät kysymykset voi lähettää Suomen Taiteilijaseuran kilpailuasiantuntijalle Viivi Kuosalle (viivi.kuosa(a)artists.fi). Kysymykset tulee lähettää 30.11.2023 mennessä. Saapuneet kysymykset ja niiden vastaukset julkaistaan kilpailun verkkosivulla. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan viimeistään kaksi viikkoa kysymyksen saapumisesta.

 

 

Kilpailuaika päättyy 12.1.2024 klo 12 (UTC +2)

Kysymykset 30.11.2023 mennessä

Q&A

Kysymykset

Kysymyksiä voi esittää Suomen taiteilijaliiton kilpailuasiantuntijalle Viivi Kuosalle (viivi.kuosa(a)artist.fi). Kysymykset tulee lähettää 30.11.2023 mennessä.