Supplier-portaali

Nordean Supplier-portaali

Business meeting

Nämä sivut on tarkoitettu Nordean nykyisille ja mahdollisille tuleville tavaran- ja palveluntoimittajille.   

Tavaran- ja palveluntoimittajat ovat erittäin tärkeitä Nordean liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kannalta. Hyvät ja läpinäkyvät hankintoja koskevat käytännöt edistävät keskinäiseen kunnioitukseen, läpinäkyvyyteen ja luottamukseen perustuvia suhteita tavaran- ja palveluntuottajien kanssa.

Supplier-portaalissa on nykyisille ja mahdollisille tuleville tavaran- ja palveluntoimittajille tarkoitettua tietoa seuraavista asioista:

  • tavaroiden ja palvelujen hankkimista koskeva prosessi
  • hankintojen ehdot
  • vastuullisuutta koskevat vaatimukset
Nordean Supplier-portaalissa ja Supplier-käsikirjassa kerrotaan Nordean tavaran- ja palveluntoimittajille asettamista vaatimuksista ja odotuksista. Tavoitteena on, että voimme yhdessä yksinkertaistaa toimintaa.