02-11-2020 12:08

Aktiivisesta omistajuudesta hyötyvät sekä sijoittajat että yritykset

Aktiivinen omistajuus kannattaa, sillä se parantaa yritysten vastuullisuutta ja nostaa niiden osakkeen arvoa. Tämä käy ilmi Nordean tuoreessa vastuullisen sijoittamisen julkaisussa.

Aktiivisella omistajuudella tarkoitetaan toimia, joilla sijoittajat pyrkivät vaikuttamaan yrityksiin, jotta ne kehittäisivät ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviä toimintatapojaan. Aktiivisen vaikuttamisen on todettu tutkimusten mukaan nostavan yritysten vastuullisuutta.

Tanja-Eronen-232X155”Kyse on siitä, että sijoittajat vaikuttavat yrityksiin joko yksin tai yhdessä muiden sijoittajien kanssa. He voivat esimerkiksi käydä vuoropuhelua yritysjohdon kanssa, ottaa osaa komiteatyöskentelyyn ja käyttää äänioikeutta yhtiökokouksissa” kertoo sijoitusjohtaja Tanja Eronen.

Yritykset hyötyvät yhteistyöstä sijoittajien kanssa, sillä se parantaa pääoman saatavuutta ja yritykset saavat arvokasta tietoa ammattisijoittajilta. Parhaimmillaan yhteistyö johtaa työntekijöiden ja asiakkaiden tyytyväisyyden kasvuun. Parhaiten yhteistyöstä hyötyvät yritykset, jotka eivät ole vielä riittävän hyviä vastuullisuusasioissa. 

”Yrityksiin kannattaa pyrkiä vaikuttamaan luopumisen sijaan. Yrityksestä luovuttaessa tilalle saattaisi tulla sijoittajia, jotka ehkä eivät ole erityisen kiinnostuneita vastuullisuudesta”, Eronen toteaa.

Nordean tutkimuksen mukaan markkinat myös palkitsevat pitkällä aikavälillä yritykset, jotka ovat halukkaita tekemään sijoittajien kanssa yhteistyötä vastuullisuusasioiden edistämiseksi ja onnistuvat siinä. 

”Vuoden kuluttua vaikutustoimenpiteiden päättymisen jälkeen näiden yritysten osakekurssit olivat tutkimusten mukaan nousseet 2–7 prosenttia enemmän kuin keskimäärin”, Eronen sanoo.

Aktiivinen omistajuus hyödyttää näin ollen sekä sijoittajien vastuullisuuspyrkimyksiä että tuotontavoittelua.

Miten yksityinen säästäjä ja sijoittaja voi vaikuttaa yrityksiin?

Yksityinen säästäjä ja sijoittaja ei yksin yleensä pysty vaikuttamaan suoraan yritysten toimintaan, koska omistukset ovat harvoin riittävän suuria. Yhdessä muiden säästäjien ja sijoittajien kanssa se on kuitenkin mahdollista.

”Jokainen voi vaikuttaa valitsemalla sellaisia säästö- ja sijoituskohteita, joissa vastuullisuusasiat otetaan huomioon ja joita hoitava yhteisö toimii aktiivisesti kaikkien sijoittajien puolesta. Pankkeja, varainhoitajia sekä vakuutus- ja eläkeyhtiötä voi myös vaatia ottamaan vastuullisuusasiat huomioon sijoitustoiminnassaan sekä toimimaan aktiivisena omistajana”, Eronen toteaa.

Sijoitusjohtaja Tanja Eronen
Vastuullinen pankkitoiminta
Analyysit