2020-12-02 12:19

Aktivt ESG-ägarskap för bättre avkastning och ökad hållbarhet

I Nordeas nya publikation om hållbara investeringar sammanfattas den senaste forskningen om aktivt ESG-ägarskap: vad är det, hur effektivt är det jämfört med andra investeringsstrategier och hur kan man som investerare göra skillnad?  

ESG är ett centralt begrepp när man diskuterar hållbara investeringar. Det är en engelsk förkortning för miljö (environment), sociala förhållanden (social) och ägarstyrning (governance). En hög ESG-rankning påverkar värdet på ett företag och därmed även den långsiktiga avkastningen för dess investerare. Men vad innebär ett aktivt ESG-ägarskap? 

– I korthet handlar det om att investerarna genom sitt ägarskap påverkar företagen, i syfte att förbättra hur de hanterar miljömässiga, sociala och affärsetiska förhållanden. Det är ett betydelsefullt engagemang som kan göras individuellt eller i samarbete med andra investerare, säger Eva Palmborg, ansvarig för hållbara investeringar i Nordea. 

Aktivt ESG-ägarskap: En win-win strategi 

Nordeas sammanfattande studie visar att ett aktivt ESG-ägarskap är fördelaktigt både för investerarna och företagen. För företagens del öppnar ett aktivt ägarskap upp för ett mer långsiktigt fokus i verksamheten. Professionella ägare tillför värdefull kunskap, tillgången till kapital säkras och företaget lockar lättare till sig duktiga medarbetare.

För investerarnas del kan såväl långsiktig avkastning som hållbarhet förbättras genom ett aktivt ESG-ägarskap. Engagemanget är därmed intressant både för den investerare som uppskattar ökad hållbarhet, men också för den som främst ser till finansiell avkastning. Marknaden kommer nämligen på lång sikt att premiera värdet av de hållbarhetsförbättringar som ett aktivt ägarskap resulterar i.  

En av slutsatserna i Nordeas studie är också att ett aktivt ESG-ägarskap är mer effektivt för att påverka företag än andra investeringsstrategier, då det verkligen leder till förändring.  

– Det kanske verkar naturligt att man som hållbar investerare letar efter företag som redan arbetar seriöst med ESG-frågor. Men forskningen visar att om man verkligen vill göra skillnad ska man också investera och engagera sig i bolag som inte är tillräckligt bra på detta. Starta en dialog direkt med dessa företag, istället för att låta andra investerare som inte är lika intresserade av hållbarhet ta över, säger Eva Palmborg. 

Vad kan jag göra som privatperson för att utöva ett ESG-ägarskap? 

Som privatperson kan man påverka verksamheten i företag genom att välja förvaltare av det egna fondsparandet och pensionskapitalet som agerar i ens ställe. Genom att ha sitt sparande hos en bank, en pensionsförvaltare eller försäkringsbolag som framgångsrikt utövar ett aktivt ESG-ägarskap bidrar de egna pengarna till en mer hållbar framtid.

ESG
Hållbara banktjänster
Insikter