02-12-2020 11:57

Aktivt ESG-eierskap gir bedre avkastning og økt bærekraft

I Nordeas kvartalsrapport om bærekraftige investeringer undersøker vi denne gangen begrepet aktivt ESG-eierskap. Hva er det, hvor effektivt er aktivt ESG-eierskap sammenlignet med andre investeringsstrategier, og hvordan kan private investorer gjøre en forskjell ved å engasjere seg i selskaper?

ESG er den engelske forkortelsen for miljø, sosiale forhold og selskapsledelse og er et sentralt begrep når vi snakker om bærekraftige investeringer. En høy ESG-score kan være med på å øke selskapets verdi og dermed den langsiktige avkastningen for investorene. Men hva vil aktivt ESG-eierskap si?

«Kort fortalt handler aktivt ESG-eierskap om at investorene bruker deres eierskap i selskapene til å forbedre virksomhetens ESG-score – altså håndteringen av miljø, sosiale og samfunnsmessige forhold», forklarer Joachim Bernhardsen, strateg i Nordea. Han fortsetter: ”Det handler om at investorene engasjerer seg i selskapet, enten individuelt eller i samarbeid med andre investorer». 

Aktivt ESG-eierskap: En vinner-strategi

Nordeas undersøkelser viser, at aktivt ESG-eierskap er bra både for investorer og selskaper.  For selskaper åpner aktivt ESG-eierskap opp for mer langsiktig fokus i konsernledelsen, konsernet tilføres verdifull kunnskap fra profesjonelle investorer eller fra dyktige medarbeidere som tiltrekkes selskapet, og tilgangen til kapital sikres. 

For investorene vil et aktivt ESG-eierskap forbedre både den langsiktige økonomiske avkastningen og selskapets bærekraft. Derfor blir det interessant å engasjere seg både for investorer som er motivert av bærekraft og av økonomisk avkastning. På lang sikt tror vi markedet vil belønne selskaper som blir mer bærekraftige som følge av aktivt eierskap. 

En av konklusjonene i Nordeas undersøkelse er at aktivt ESG-eierskap som strategi er mer effektivt enn for eksempel ekskluderingsstrategier, da det ser ut til å gi en større forbedring i selskapenes ESG-profil. 

«Det er kanskje naturlig at en som bærekraftig investor velger de selskapene som allerede jobber seriøst med å forbedre ESG-scoren sin. Våre undersøkelser viser imidlertid at hvis en virkelig vil gjøre selskapene mer bærekraftige så er den beste strategien å engasjere seg i noen av de selskapene som ikke gjør det så godt på ESG-området. Det er bedre å ta dialogen med selskapene selv istedenfor å overlate ansvaret til investorene som kanskje ikke er så interessert i bærekraft», avslutter Joachim.  

Hva kan man gjøre som privat investor hvis man ønsker å utøve aktivt ESG-eierskap?

Alene, vil du neppe ha sterk nok innflytelse på et selskap til å påvirke det i en mer ESG-vennlig retning. Du kan imidlertid sørge for at institusjonene som forvalter sparepengene dine utøver aktivt eierskap. Det betyr at ditt valg av bank, pensjonskasse eller forsikringsselskap er viktig. 

Joachim Bernhardsen, strateg i Nordea
Bærekraftig bankvirksomhet
Innsikt