07-11-2023 15:20

Anja Hannerz mukaan UNEP FI:n hallintoelimeen

YK:n ympäristöohjelman alainen hanke Finance Initiative (UNEP FI) kokoaa yhteen suuren määrän pankkeja, vakuutusyhtiöitä ja sijoittajia. Tämä verkosto tekee yhteistyötä koko rahoitusjärjestelmässä edistääkseen siirtymää kestävämpään talouteen ja tarjotakseen asiakkailleen kestävämpiä vaihtoehtoja. Anja Hannerz edustaa hankkeen hallintoelimessä (Banking Board) Pohjoismaita.
Head of Group Sustainability Anja Lidgren Hannerz
Anja Hannerz, Head of Group Sustainability.

UNEP FI on YK:n aloitteeseen perustuva yli 500 pankin, vakuutusyhtiön ja sijoittajan verkosto, joka on sitoutunut edistämään ja tukemaan siirtymää aiempaa kestävämpään ja osallistavampaan talouteen koko maailmassa. Hankkeessa pankit toimivat pääasiassa YK:n vastuullisen pankkitoiminnan periaatteiden pohjalta. Näistä periaatteista vastaa UNEP FI:n hallintoelin, jonka jäsenenä Nordean Group Sustainability -yksikön johtaja Anja Hannerz aloittaa tammikuussa 2024. 

Vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet syntyivät neljä vuotta sitten, ja Nordea oli mukana luomassa niitä. Anja Hannerzin mukaan nämä periaatteet ovat tuottaneet paljon arvoa sekä rahoitusalalle että Nordealle: 

”Koska olemme allekirjoittaneet vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet, olemme sitoutuneet edistämään rahoitusalan muutosta maailmanlaajuisesti. Uskomme, että pystymme vahvan asemamme ansiosta tuomaan arvokasta tietoa UNEP FI:n työhön ja jakamaan hyviä esimerkkejä pankkitoiminnasta Pohjoismaissa. Lisäksi saamme mahdollisuuden pysyä kehityksen kärjessä, kun jaamme vastuullisuuteen liittyvää tietoa ulkopuolisten asiantuntijoiden ja kansainvälisten mielipidejohtajien kanssa. Näin voimme hioa edelleen omaa strategiaamme ja tavoitteitamme.” 

”Nordea on avainasemassa ohjatessaan asiakkaitaan ja yrityksiä siirtymän toteuttamisessa. Maailmanlaajuinen vuorovaikutus ja yhteistyö parantavat kykyämme tukea asiakkaitamme ja paikallisia yhteisöjä pitkällä aikavälillä. 

Vastuullisen pankkitoiminnan kuusi periaatetta muodostavat kestävän rahoituksen tarkoituksen, vision ja tavoitteet, joihin sisältyy se, että olemme sitoutuneet palvelemaan asiakkaita vastuullisesti. Anja Hannerz selittää, miten periaatteet ovat suoraan kytköksissä siihen, mitä asiakkaat kokevat ja saavat Nordeassa:

”Nordea on avainasemassa ohjatessaan asiakkaitaan ja yrityksiä siirtymän toteuttamisessa. Maailmanlaajuinen vuorovaikutus ja yhteistyö parantavat kykyämme tukea asiakkaitamme ja paikallisia yhteisöjä pitkällä aikavälillä. Sitoutumalla periaatteisiin olemme luvanneet pyrkiä mukauttamaan strategiamme, päätöksentekomme, luotonantomme ja sijoituksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja kansainvälisiin sopimuksiin, muun muassa Pariisin ilmastosopimukseen. Asiakkaillamme on oikeus odottaa meiltä tätä, ja odotammekin pääsevämme kehittämään näitä periaatteita edelleen.” 

YK:n ympäristöohjelman alainen Finance Initiative (United Nations Environment Programme Finance Initiative, UNEP FI)

UNEP FI käynnistyi vuonna 1992, ja se oli ensimmäinen hanke, jossa käytiin keskustelua vastuullisuudesta rahoitusalalla. Sen pohjalta luotiin vastuullisen sijoittamisen periaatteet, jotka ovat nyt muodostuneet alan johtaviksi koko maailmassa. 

Nykyään mukana on yli 500 pankkia, sijoittajaa ja vakuutusyhtiötä, joiden varallisuus on yli 170 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Ne tekevät yhteistyötä edistääkseen UNEP FI:n vastuullisen pankkitoiminnan periaatteiden ja vastuullisen vakuuttamisen periaatteiden sekä kolmen YK:n nettonolla-aloitteen noudattamista. Vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet on allekirjoittanut yli 300 pankkia, joiden osuus maailman pankkisektorista on lähes puolet. Ne ovat alan tärkeimmät periaatteet koko maailmassa. 

Vastuullisuus Nordeassa

Pankit ja muut finanssipalvelujen tarjoajat ovat keskeisessä roolissa kanavoidessaan pääomaa kestävään kasvuun, jolla pyritään vähentämään päästöjä ja vaikuttamaan myönteisesti yhteiskuntiin. Kahden tulevan vuoden aikana Nordea tarjoaa 200 miljardia euroa kestävää rahoitusta. Se tarkoittaa noin 270 000 euron rahoitusta joka päivä vuosina 2023–2025. Haluamme ottaa kaikki resurssit huomioon ja toteuttaa kaikki unelmat paremmasta huomisesta.

Lue lisää
Vastuullinen pankkitoiminta
Vastuullisuus
Tietoa meistä