07-11-2023 16:01

Anja Hannerz med i bankstyret i FNs miljøprogram for finansinstitusjoner

FNs miljøprogram for finansinstitusjoner (UNEP FI) er et møtepunkt for et stort nettverk av banker, forsikringsselskaper og investorer som jobber på tvers av finanssystemet for mer bærekraftige økonomier og for å gi kundene mer bærekraftige valg. Anja Hannerz skal være Skandinavias representant i bankstyret.
Head of Group Sustainability Anja Lidgren Hannerz
Anja Hannerz, Head of Group Sustainability.

UNEP FI er et FN-ledet globalt nettverk som består av over 500 banker, forsikringsselskaper og investorer. Nettverket har forpliktet seg til å være en drivkraft og støtte i omstillingen til mer bærekraftige og inkluderende økonomier globalt og jobber hovedsakelig sammen med bankmedlemmer gjennom FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet. Disse forvaltes av UNEP FIs bankstyre, der Anja Hannerz, Nordeas leder av Group Sustainability, blir med i januar 2024.

Prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet ble utviklet for fire år siden med Nordea som en av grunnleggerne. Anja Hannerz mener at de har tilført stor verdi til både finanssektoren og til Nordea:

– Ved å signere prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet har vi forpliktet oss til å være en drivkraft for endring i finanssektoren på globalt nivå. Vi mener at den solide posisjonen vi har i Norden, gjør at vi kan bidra med verdifull innsikt til UNEP FIs arbeid og dele gode eksempler på bankvirksomhet i Norden. Det gir oss også muligheten til å ligge i forkant innen bærekraft gjennom kunnskapsdeling med eksterne eksperter og globale thought leaders, slik at vi kan videreutvikle vår egen strategi og egne mål.

Nordea spiller en viktig rolle i å veilede kundene våre og bedrifter gjennom omstillingen. Gjennom globalt engasjement og samarbeid videreutvikler vi vår egen evne til å støtte kunder og lokalsamfunn på lang sikt. 

Rammeverket består av seks prinsipper som er utviklet for å gi bærekraftig finans et formål, en visjon og en ambisjon, i tillegg til en forpliktelse til å jobbe ansvarlig med kunder. Anja Hannerz forklarer hvordan prinsippene er direkte knyttet til det kundene vil oppleve og få fra Nordea:

– Nordea spiller en viktig rolle i å veilede kundene våre og bedrifter gjennom omstillingen. Gjennom globalt engasjement og samarbeid videreutvikler vi vår egen evne til å støtte kunder og lokalsamfunn på lang sikt. Med prinsippene lover vi å tilpasse strategi, beslutningstaking, utlån og investeringer til FNs bærekraftsmål og internasjonale avtaler som Parisavtalen. Dette kan og bør kundene forvente av oss, og vi ser frem til å fortsette arbeidet med å utvikle prinsippene. 

Om FNs miljøprogram for finansinstitusjoner

FNs miljøprogram for finansinstitusjoner ble etablert i 1992 og var den første organisasjonen som involverte finanssektoren i bærekraft. De utviklet også prinsippene for ansvarlige investeringer, som nå er de ledende retningslinjene for ansvarlige investeringer på globalt nivå. 

I dag jobber mer enn 500 banker, investorer og forsikringsselskaper, med samlede aktiva på over 170 billioner dollar, sammen for å tilrettelegge implementeringen av UNEP FIs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet og prinsipper for bærekraftig forsikring samt tre FN-ledede netto null-samarbeid. Over 300 banker – nesten halvparten av den globale banksektoren – har sluttet seg til prinsippene, som gjør dem til verdens fremste rammeverk for bærekraft bankvirksomhet. 

Bærekraft i Nordea

Banker og finanstjenester er sentrale i arbeidet med å kanalisere kapital mot bærekraftig vekst. Vekst der formålet er å kutte utslipp og skape positive ringvirkninger i samfunnet. I løpet av de neste to årene vil Nordea formidle 200 milliarder euro i bærekraftig finansiering. Dette utgjør rundt 270 000 euro hver eneste dag mellom 2023 og 2025. Vi vil sikre at hver ressurs teller, og at alle drømmer om en bedre morgendag blir til virkelighet.   

 

Les mer
Bærekraftig bankvirksomhet
Bærekraft
Om oss