2023-11-07 15:29

Anja Hannerz tar plats i styrelsen för FN:s miljöprogram för finanssektorn

FN:s miljöprogram för finanssektorn (UNEP FI) är ett omfattande nätverk av banker, försäkringsbolag och investerare som tillsammans verkar för mer hållbara ekonomier och för att erbjuda kunderna mer hållbara alternativ. Anja Hannerz blir Skandinaviens representant i UNEP FI:s bankstyrelse.
Head of Group Sustainability Anja Lidgren Hannerz
Anja Hannerz, Head of Group Sustainability.

UNEP FI är en FN-ledd global arbetsgrupp bestående av över 500 banker, försäkringsbolag och investerare som förbundit sig att driva och stötta omställningen till mer hållbara och inkluderande ekonomier världen över. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom de deltagande bankerna baserat på FN:s Principer för ansvarsfull bankverksamhet (PRB), under ledning av UNEP FI:s bankstyrelse där Anja Hannerz, chef för Group Sustainability i Nordea, kommer att ta plats i januari 2024.   

Principerna för ansvarsfull bankverksamhet skapades för fyra år sedan med Nordea som en av grundarna. Enligt Anja Hannerz har principerna varit mycket värdefulla för både finanssektorn och för Nordea: 

– Genom att underteckna dessa principer har vi åtagit oss att driva omställningen inom finanssektorn på internationell nivå. Vi anser att Nordea, med sin starka ställning i Norden, kan tillföra värdefulla kunskaper till arbetet inom UNEP FI och dela med oss av goda exempel från nordisk bankverksamhet. Vi får också möjlighet att hålla oss uppdaterade genom kunskapsutbytet med externa experter och globala tankeledare i hållbarhetsfrågor. På så sätt kan vi ytterligare förfina vår egen strategi och våra egna mål

Nordea har en viktig roll när det gäller att stötta kunder och företag i deras omställning. Vi engagerar oss och samverkar globalt och därigenom förbättrar vi vår förmåga att långsiktigt stötta våra kunder och lokala företag. 

Ramverket utgörs av 6 principer avsedda att skapa mål, vision och ambition för hållbarhetsarbetet i finanssektorn, däribland ett åtagande att arbeta ansvarsfullt gentemot klienter och kunder. Anja Hannerz förklarar den direkta kopplingen mellan principerna och kundernas upplevelse och utbyte av Nordea:

– Nordea har en viktig roll när det gäller att stötta kunder och företag i deras omställning. Vi engagerar oss och samverkar globalt och därigenom förbättrar vi vår förmåga att långsiktigt stötta våra kunder och lokala företag. Genom att anta principerna har vi åtagit oss att anpassa Nordeas affärsstrategi, beslutsfattande samt vår utlånings- och investeringsverksamheten till FN:s hållbarhetsmål och internationella överenskommelser, som exempelvis Parisavtalet, rörande klimatet. Detta kan och bör kunderna förvänta sig av oss, och vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att utveckla principerna ytterligare. 

Om FN:s miljöprogram för finanssektorn (UNEP FI)

FN:s miljöprogram för finanssektorn startade 1992 och var den första organisationen som engagerade finanssektorn i hållbarhetsarbetet och utvecklade Principerna för ansvarsfulla investeringar, numera världens ledande förespråkare för ansvarsfulla investeringar. 

I dag samarbetar över 500 banker, investerare och försäkringsbolag, vars samlade tillgångar uppgår till över 170 biljoner dollar, för att implementera UNEP FI:s Principer för ansvarsfull bankverksamhet (PBR)Principer för hållbara försäkringar och tre FN-stödda klimatallianser. Med över 300 undertecknande banker är nästan hälften av banksektorn representerad, vilket gör PRB till det globalt ledande ramverket för en hållbar bankbransch. 

Hållbarhet i Nordea

Banker och finansiella tjänster är viktiga för att förmedla kapital till en hållbar tillväxt – tillväxt som syftar till att minska utsläppen och vara en positiv kraft i våra samhällen. Under de två närmaste åren kommer Nordea att bidra till hållbar finansiering om 200 miljarder euro. Detta motsvarar cirka 270 000 euro per dag under perioden 2023–2025. Vi vill verka för att alla resurser tas tillvara och för att alla drömmar om en bättre morgondag ska bli verklighet.  

Läs mer
Hållbara banktjänster
Hållbarhet
Om oss