07-11-2023 15:13

Anja Hannerz med i Banking Board for FN’s Environment Programme Finance Initiative

FN’s Environment Finance Initiative (UNEP FI) samler et stort netværk af banker, forsikringsselskaber og investorer, der i fællesskab arbejder på tværs af det finansielle system for mere bæredygtige økonomier og flere bæredygtige valg til kunderne. Anja Hannerz vil fremover repræsentere Skandinavien i UNEP FI’s Banking Board.
Head of Group Sustainability Anja Lidgren Hannerz
Anja Hannerz, Head of Group Sustainability.

UNEP FI er et globalt netværk i FN-regi, der består af over 500 banker, forsikringsselskaber og investorer, der har forpligtet sig til at fremme og støtte overgangen til mere bæredygtige og inkluderende økonomier verden over. Netværket samarbejder primært med bankmedlemmerne gennem FN’s principper for ansvarlig bankvirksomhed, som er underlagt UNEP FI’s Banking Board, hvor Anja Hannerz, Nordeas leder af Group Sustainability, får en bestyrelsespost fra januar 2024.    

Principperne for ansvarlig bankvirksomhed blev udformet for fire år siden, hvor Nordea var en af de stiftende banker. Ifølge Anja Hannerz har de tilført stor værdi både til den finansielle sektor og Nordea: 

”Da vi tiltrådte principperne for ansvarlig bankvirksomhed, forpligtede vi os til at drive forandringer i den finansielle sektor på globalt plan. Vi mener, at vi med vores stærke position i Norden kan bidrage til UNEP FI’s arbejde med værdifuld indsigt og dele gode eksempler på bankvirksomhed i Norden. Vi får også mulighed for at være på forkant ved at deltage i vidensdeling med eksterne eksperter og globale tankeledere indenfor bæredygtighed, så vi kan forbedre vores egen strategi og mål yderligere.” 

Nordea spiller en afgørende rolle i at guide vores kunder og virksomheder gennem omstillingen. Når vi går i dialog og samarbejder globalt, kan vi bedre støtte vores kunder og lokalsamfund på lang sigt.  

Rammerne består af seks principper, der fastlægger formål, vision og mål for bæredygtig finansiering, herunder en forpligtelse til at arbejde ansvarligt med klienter og kunder. Anja Hannerz forklarer den direkte sammenhæng mellem principperne, og hvad kunderne oplever og får fra Nordea:

”Nordea spiller en afgørende rolle i at guide vores kunder og virksomheder gennem omstillingen. Når vi går i dialog og samarbejder globalt, kan vi bedre støtte vores kunder og lokalsamfund på lang sigt.  Gennem principperne har vi lovet at tage skridt til at tilpasse vores kernestrategi, beslutningstagning, udlån og investeringer i forhold til FN's mål for bæredygtig udvikling og internationale aftaler som fx Paris-klimaaftalen. Det er, hvad kunderne kan og skal forvente fra os, og vi ser frem til at fortsætte arbejdet med at udvikle principperne yderligere.” 

Om FN’s Environment Programme Finance Initiative

UNEP FI blev grundlagt i 1992 og var den første organisation, der engagerede finanssektoren i bæredygtighed via principperne for ansvarlige investeringer, som nu de førende retningslinjer for ansvarlige investeringer på verdensplan. 

I dag arbejder over 500 banker, investorer og forsikringsselskaber med aktiver på over USD 170 bio. sammen for at fremme implementeringen af UNEP FI’s principper for ansvarlig bankvirksomhed og principper for bæredygtig forsikring samt tre  Net-Zero Alliances i FN-regi. Med tilslutning fra over 300 banker, hvilket svarer til knap halvdelen af den globale bankindustri, er principperne for ansvarlig bankvirksomhed verdens førende regelsæt for bæredygtig bankvirksomhed.  

Bæredygtighed i Nordea

Banker og finansielle tjenester er afgørende for tilførslen af kapital til bæredygtig vækst. Vækst, der sigter mod at reducere CO2-udledning og skabe en positiv effekt på vores samfund. Over the kommende to år vil Nordea facilitere EUR 200 mia. i bæredygtig finansiering. Det svarer til ca. EUR 270.000 hver eneste dag mellem 2023 og 2025. Vi ønsker, at alle ressourcer skal tælle og at gøre alle drømme om en bedre fremtid til virkelighed.  

Læs mere
Bæredygtig bankvirksomhed
Bæredygtighed
Om os