22-03-2022 09:31

Helsinkiläinen taloyhtiö varmisti osakkaiden mielenrauhan taloyhtiölainan korkosuojauksella

Asunto-osakeyhtiö Melkonkatu 1 otti taloyhtiölainalleen Nordean korkosuojauksen, joka takaa, etteivät lainan korot nouse yli määritellyn tason. Ratkaisu toi ennakoitavuutta kuluihin ja mielenrauhaa taloyhtiön osakkaille.
Petteri Tukiainen, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja

Helsingin Lauttasaaressa sijaitsevassa taloyhtiössä tehtiin viime vuonna LVI-saneeraus 74 asuinhuoneistoon. Taloyhtiö kilpailutti remonttilainan, ja rahoituskumppaniksi valittiin Nordea. Kun putkiremontti kesällä valmistui, nousi keskusteluun taloyhtiölainan korkosuojaus, joka olisi ainoa vaihtoehto varautua nouseviin korkoihin.

”Hyvän hallintotavan mukaisesti meidän piti hallituksena tarkastella myös lainan korkosuojausta. Veimme asian yhtiökokouksen päätettäväksi. Äänestyksessä enemmistö osakkaista kannatti korkosuojausta”, kertoo Asunto-osakeyhtiö Melkonkatu 1:n hallituksen puheenjohtaja Petteri Tukiainen.

Maiju Hinno, Nordean Taloyhtiöyksikön johtaja

Korkosuojauksella lukitaan rahoitusvastikkeet tietyn raamin sisään

Lauttasaarelainen taloyhtiö päätyi ottamaan korkosuojan minimoidakseen osakkaille kohdistuvia taloudellisia riskejä. ”Korkosuojalla osakkaat voivat ennen kaikkea ostaa mielenrauhaa ja minimoida korkojen noususta aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia. Kun katsoo maailman menoa ja inflaatiopaineita tällä hetkellä, korkosuojan ottaminen taisi olla hyvä valinta,” Tukiainen arvioi.

Korkosuojaus onkin yksi ainoita keinoja, joilla taloyhtiö voi varautua yleisen hintatason nousuun lainojen osalta. Suojauksen avulla remonteista aiheutuvien rahoitusvastikkeiden summat lukkiutuvat tiettyyn tasoon korkosuojauksen ajaksi, vaikka lainojen korot nousisivat reilustikin. 

”Henkilökohtaisissa lainoissa on erilaisia vaihtoehtoja – esimerkiksi lyhennysvapaat – joita voidaan käyttää, mikäli esimerkiksi osakkaan oma taloudellinen tilanne muuttuu. Taloyhtiölainaa mielletään harvoin henkilökohtaiseksi lainaksi, vaikka viime kädessä taloyhtiölaina on osakkaan vastuulla  aina lainan viimeiseen maksuerään saakka”, korostaa Nordean taloyhtiöyksikön johtaja Maiju Hinno.

”Osakkaat varautuvat usein henkilökohtaisissa lainoissa korkojen nousuun, mutta valitettavan harva hahmottaa inflaatiopaineen ja korkojen nousun vaikutuksen myös rahoitusvastikkeiden suuruuksiin”, Hinno jatkaa.

Korkosuojan ansiosta osakkaat voivat olla hieman turvallisemmin mielin, mikäli rahoitusmarkkinat muuttuvat radikaalisti.

Petteri Tukiainen, As Oy Melkonkatu 1 hallituksen puheenjohtaja

”Korkosuojan ansiosta osakkaat voivat olla hieman turvallisemmin mielin, mikäli rahoitusmarkkinat muuttuvat radikaalisti. Kenenkään ei myöskään tarvitse pelätä lainojen korkojen ja rahoitusvastikkeiden nousemisen yli oman taloudellisen sietokyvyn”, pohtii Tukiainen.

 ”Korkosuojaus on ainoa vaihtoehto, jolla voidaan varautua ja minimoida nousevien korkojen riskit. Korkosuojaus myös säilyttää joustavuuden taloyhtiön lainassa – se helpottaa taloyhtiön talouden suunnitteluja ja budjetointia, mutta mahdollistaa myös osakaskohtaiset ylimääräiset suoritukset ja taloyhtiön lyhennysvapaat”, täydentää Hinno.

Avoin keskustelu taloyhtiössä kannattaa

Talouden inflaatiopaineet ovat korkeat: rahapolitiikan normalisointi jatkuu ja korot reagoivat yläsuuntaisesti inflaatiopaineeseen. Tämän vuoksi Hinno kehottaakin kaikkia taloyhtiöitä pohtimaan inflaation vaikutusta myös taloyhtiön talouden kannalta. ”Kuluva kevät on erittäin otollinen hetki kaikille taloyhtiöille keskustella korkosuojasta ja taloyhtiön talouden turvaamisesta tulevia nousevia korkoja ajatellen. Taloustilanne on muuttunut merkittävästi inflaatiopaineen myötä, ja osakkaiden olisi hyvä olla tietoisia mahdollisista muutoksista”, Hinno kommentoi.

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Tukiainen sanoo, että vastuullisesti toimiva hallitus nostaa korkosuojan keskusteluun osakkaiden kesken. ”Lainan korkosuoja koskee koko taloyhtiötä, mutta erityisesti niitä, jotka eivät maksa omaa lainaosuuttaan ulos. Mielestäni on olennaista, että he, joita päätös koskee erityisesti, saavat olla mukana päättämässä asiasta.”

Myös Nordean Hinno kannustaa taloyhtiön osakkaita keskustelemaan asiasta: ”Rohkaisen kaikkia taloyhtiöitä kysymään tarjouksen ja nostamaan asian pöydälle. Jos tehdään osakkaiden kesken päätös, ettei korkosuojaus ole ratkaisu heille, niin silloin keskustelu on käyty ja päätös tehty. Asiasta käyty avoin keskustelu ja osakkaiden mielipiteiden sekä asiantuntijoiden kuuntelu on tärkeää – kuten myös taloudellinen varautuminen.”

Tukiainen suositteleekin, että yhtiökokouksessa käydään avointa dialogia aiheeseen liittyen ja asiantuntijoiden tietämystä hyödynnetään, jotta jokainen ymmärtää mistä korkosuojassa on kyse ja miten se toimii. Melkonkatu 1:ssä yhtiökokouksen yhteydessä oli osakkaiden keskustelua puolesta ja vastaan – korkosuojan ottaminen päätettiin äänestyksessä, jonka tuloksena enemmistö kannatti korkosuojan ottamista.

Korkosuojaus on myös mahdollista ottaa vain osaan taloyhtiölainasta, mikäli jotkut osakkaista haluavat maksaa osuutensa pois saman tien tai mikäli osa osakkaista ei halua korkosuojata omaa osuuttaan taloyhtiölainasta. Hinno kertoo Nordean neuvovan taloyhtiöitä mielellään myös tilanteissa, joissa päätetään ottaa korkosuoja vain osaan lainasta.

Korkosuojaus on mahdollista liittää lainaan milloin vain sen jälkeen, kun laina on nostettu täysmääräisenä. ”Osanostot eivät ole korkosuojauksen aikana mahdollisia, eli korkosuojaus liitetään lainaan vasta kun se voidaan kiinnittää täyteen lainamäärään”, Hinno selventää. ”Tämän jälkeen korkosuoja voidaan kuitenkin liittää lainaan milloin vain,” hän jatkaa.

Asunto-osakeyhtiö Melkonkatu 1:ssä oltiin tyytyväisiä Nordean tarjoamaan tukeen korkosuojapäätöstä tehdessä. ”Nordean asiantuntijat olivat mukana yhtiökokouksessa esittelemässä korkosuojan ja vastaamassa osakkaiden kysymyksiin”, Tukiainen kiittelee .

Kiinnostuitko taloyhtiön korkosuojauksesta tai haluatko saada lisätietoa vaihtoehdoista?

Jätä yhteystietosi

Osakkaiden ymmärrys taloyhtiölainoista korostuu korkojen noustessa

Taloyhtiöiden osakkaat ovat joutuneet varautumaan lähiaikoina nouseviin asuntolainojen korkoihin, sekä energian ja elintarvikkeiden hinnannousuun. Moni kuitenkin unohtaa huomioida nousevissa kuluissa taloyhtiölainojen koronnousun, vaikka se koskettaa kaikkia lainaa ottaneen taloyhtiön osakkaita.

Lue lisää

Onko taloyhtiössänne varauduttu korkojen nousuun?

Kiinnitä korkosuojan taso ja varmista taloyhtiösi maksuvalmius vuosiksi eteenpäin - talouden heilahteluista huolimatta.

Tutustu taloyhtiölainan korkosuojaukseen

Taloyhtiölainoissa piilee myös riskejä – ota ainakin nämä kolme asiaa huomioon osakkaana

Erityispiirteidensä vuoksi taloyhtiölainoihin liittyy riskejä, joista olemme listanneet kolme keskeisintä.

Lue lisää
Rahoitus
Oma talous