08-11-2022 09:31

Osakkaiden ymmärrys taloyhtiölainoista korostuu korkojen noustessa

Taloyhtiöiden osakkaat ovat joutuneet varautumaan lähiaikoina niin nouseviin asuntolainojen korkoihin, kuin energian ja elintarvikkeiden hinnannousuun. Moni kuitenkin unohtaa huomioida nousevissa kuluissa taloyhtiölainojen koronnousun, vaikka se koskettaa kaikkia lainaa ottaneen taloyhtiön osakkaita. Miten teidän taloyhtiössänne on varauduttu nouseviin viitekorkoihin?
Puutaloja Helsingissä

Kuluva syksy on saanut monet pohtimaan asumiskustannusten nousua ja varautumista nouseviin kustannuksiin. Nordean tekemän Asumisen Tutkimuksen mukaan 56 % suomalaisista on huolissaan korkojen noususta ja inflaatiosta asumisessaan, ja jopa 36 % arvioi korkojen nousun ja inflaation vaikeuttavan asumismenoista selviytymistä. Moni asunto-osakeyhtiön osakas on kuitenkin saattanut unohtaa varautumisessaan ja budjetoinnissaan taloyhtiölainan ja siihen liittyvän koronnousun.

”Taloyhtiöiden lainat ovat sidottu samoihin viitekorkoihin kuin tavalliset, henkilökohtaiset asuntolainat, jolloin esimerkiksi Euribor-korkojen nousu vaikuttaa samalla tavalla myös taloyhtiölainojen kustannuksiin nousevien rahoitusvastikkeiden kautta,” avaa Klaus Westerlund, korkosuojausasioiden asiantuntija Nordea Marketsista. ”Korot ja sitä kautta asumisen kustannukset tulevat pikkuhiljaa nousemaan aivan kaikilla, joilla lainat ovat sidottu vaihtuvaan viitekorkoon,” Westerlund jatkaa.

Ymmärrys oman taloyhtiön lainojen tilanteesta on tärkeää

Asumisen Tutkimuksen tulosten mukaan suomalaisista asunto-osakkaista noin kolmasosa ei tiedä, onko heidän pääasiallisen asuntonsa taloyhtiöllä lainaa. Niistä osakkaista, jotka tietävät onko taloyhtiöllä lainaa 50 % puolestaan ei tiedä, onko heidän taloyhtiönsä varautunut korkojen nousuun jotenkin.

”Jokaisen asunto-osakkaan olisi hyvin tärkeä tietää, onko taloyhtiöllä yhtiölainaa ja miten mahdolliseen korkojen nousuun on varauduttu, ja tämä ymmärrys tulisi olla jokaisella osakkaalla jo lainasta päätettäessä,” korostaa Westerlund. ”Mikäli osakas ei tiedä taloyhtiön lainatilannetta, voivat kohonneet taloyhtiölainojen korot tulla todellisina yllätyksinä, eikä niihin olla osattu etukäteen varautua”, Westerlund lisää.

Myös Nordean taloyhtiöyksikön johtajan Maiju Hinnon mielestä olisi erityisen tärkeää, että tässä taloudellisessa tilanteessa jokainen osakas kiinnostuisi taloyhtiönsä laina-asioista. ”Osakkaiden olisi hyvä muistaa, että taloyhtiölaina on kaikkien osakkaiden yhteinen laina siihen saakka, kunnes viimeinen maksuerä on maksettu,” Hinno muistuttaa. Hän myös korostaa, ettei taloyhtiön laina-asioita kannata sivuuttaa, vaikka oma osuus lainasta olisikin jo maksettu pois, sillä vastuu taloyhtiön yhteisistä lainoista pysyy.

Jokaisen asunto-osakkaan olisi hyvin tärkeä tietää, onko taloyhtiöllä yhtiölainaa ja miten mahdolliseen korkojen nousuun on varauduttu.

Klaus Westerlund, korkosuojausasioiden tuoteasiantuntija, Nordea Markets

Taloyhtiölainan nouseviin kuluihin voi varautua taloyhtiölainan korkosuojauksella

Monet ovat tiedostaneet ja varautuneet henkilökohtaisten asuntolainojen nouseviin korkokustannuksiin, mutta oman asunto-osakkeen rahoitusvastiketta on pidetty stabiilina lukuna. Useilla taloyhtiöillä korontarkastus sijoittuu keväälle yhtiökokousten vuoksi, jolloin kerran vuodessa tarkistettavan 12 kuukauden Euriborin osalta kustannukset eivät ole vielä ehtineet realisoitua, sillä voimakas korkojen nousu on alkanut vasta kevään jälkeen.

”Jokaisen asunto-osakkaan tulisi olla hyvin tietoinen tässä markkinatilanteessa siitä, missä mennään, mikä tulevaisuuden suunta on ja kuinka paljon on valmis ottamaan riskiä,” kuvailee Hinno. ”Henkilökohtaisissa lainoissa voit itse neuvotella korkosuojista ja lyhennysvapaista kuukausista, mutta taloyhtiölainoissa näin ei voi tehdä. Taloyhtiölainan korkosuojaus on yksi harvoista keinoista, jonka avulla osakas voi varautua nousevien korkojen vaikutukseen,” Hinno jatkaa.

”Osakkaiden on tärkeää ymmärtää ja hahmottaa, minkä tyyppiset riskit liittyvät asumisen kuluihin. Viime vuodet ovat jälleen osoittaneet, että ympärillämme voi tapahtua yllättäviä asioita, joita parhaatkaan asiantuntijat eivät ole voineet ennakoida ja sisällyttää ennustemalleihinsa – vielä vuosi tai kaksi sitten harva uskoi korkojen nousevan plussan puolelle lähivuosien aikana,” toteaa Westerlund. ”Tämä korostaa myös riskien hallintaa: jos riskin realisoituminen on oman talouden kannalta merkittävä, se riski on hyvä pyrkiä eliminoimaan, mikäli siihen on hyvät työkalut olemassa,” Westerlund neuvoo.

Taloyhtiölainan korkosuojauksella rahoitusvastikkeet lukitaan tietyn raamin sisään sovituksi ajaksi. Kun taloyhtiölainalla on korkosuojaus, voi osakas luottaa siihen, etteivät rahoitusvastikkeet nouse tietyn eurosumman yli, vaikka korot nousisivatkin jyrkästi.

  Taloyhtiölainan korkosuojaus on yksi harvoista keinoista, jonka avulla osakas voi varautua nousevien korkojen vaikutukseen.

  Maiju Hinno, Nordean Taloyhtiöyksikön johtaja

  Ajankohtainen hetki keskustella taloyhtiössä yhteisistä lainoista on nyt

  Asunto-osakkaalla ei useimmiten ole tarkkaa tietoa taloyhtiölainan ehdoista, kokonaiskoroista tai korontarkistuksen ajankohdasta. Kiinnostuksen herätessä paras tapa saada tietoa onkin yhteyden ottaminen isännöitsijään ja hallitukseen. ”Lainoihin liittyviä asioita käsitellään ja edistetään yleensä hallituksessa, mutta osakkaan ei tarvitse olla hallituksen jäsen, jotta voi olla kiinnostunut taloyhtiön lainatilanteesta ja tuoda asiaa esiin,” Hinno rohkaisee.

  ”Osakas voi tiedustella hallitukselta tai ottaa esiin yhtiökokouksessa jo olemassa olevat lainat sekä tulevat rahoitustarpeet: miten vaihtuvan viitekoron nousu vaikuttaa rahoitusvastikkeisiin tai millainen on meidän taloyhtiölainojen riskienhallinta,” Westerlund täydentää.

  Kenenkään yksittäisen osakkaan ei tarvitse olla rahoitusasiantuntija voidakseen olla kiinnostunut aiheesta tai ottaakseen sen puheeksi esimerkiksi yhtiökokouksessa, mutta jokaisen osakkaan tulisi olla yhtä kiinnostunut oman taloyhtiön lainojen ehdoista sekä riskienhallinnasta kuin oman henkilökohtaisen lainan osalta. Asian esiin nostaminen on jo hyvä askel, ja esimerkiksi Nordean asiantuntijat tulevat mielellään kertomaan tarkemmin rahoitusriskienhallinnasta yhtiökokouksiin. Näin kaikille osakkaille on mahdollista tarjota sama tieto tilanteen ymmärtämiseksi ja päätöksenteon tueksi.

  Näin varmistat hyvän taloudellisen riskienhallinnan myös oman taloyhtiösi asioissa  

  1. Selvitä, onko taloyhtiölläsi taloyhtiölainaa. Tiedon taloyhtiön lainoista saat esimerkiksi: taloyhtiön tilinpäätöksestä ja isännöitsijäntodistuksesta. Parhaassa tapauksessa sieltä löytyy tieto myös koroista ja korkoriskienhallinnasta.

  2. Tiedustele taloyhtiön hallitukselta ja isännöitsijältä, miten teidän taloyhtiössänne on varauduttu korkojen nousuun. Nosta asia keskusteluun taloyhtiön kokouksissa. Pyytäkää tarvittaessa Nordean asiantuntijaa yhtiökokoukseen kertomaan erilaisista vaihtoehdoista.

  3. Pyydä isännöitsijää / hallitusta arvioimaan korkojen muutosten vaikutus taloyhtiön lainanhoitomenoihin ja rahoitusvastikkeisiin – jokaisella osakkaalla tulisi olla selkeä kuva korkojen nousun vaikutuksista omaan talouteen, niin oman asuntolainan kuin muiden vastuiden, mukaan lukien taloyhtiölainojen, kohdalla.

  Lue lisää taloyhtiölainasta täältä.

  Kiinnostuitko taloyhtiön korkosuojauksesta tai haluatko saada lisätietoa vaihtoehdoista?

  Jätä yhteystietosi

  Helsinkiläinen taloyhtiö varmisti osakkaiden mielenrauhan taloyhtiölainan korkosuojauksella

  Asunto-osakeyhtiö Melkonkatu 1 otti taloyhtiölainalleen Nordean korkosuojauksen, joka takaa, etteivät lainan korot nouse yli määritellyn tason. Ratkaisu toi ennakoitavuutta kuluihin ja mielenrauhaa taloyhtiön osakkaille.

  Lue lisää

  Onko taloyhtiössänne varauduttu korkojen nousuun?

  Kiinnitä korkosuojan taso ja varmista taloyhtiösi maksuvalmius vuosiksi eteenpäin - talouden heilahteluista huolimatta.

  Tutustu taloyhtiölainan korkosuojaukseen

  Taloyhtiölainoissa piilee myös riskejä – ota ainakin nämä kolme asiaa huomioon osakkaana

  Erityispiirteidensä vuoksi taloyhtiölainoihin liittyy riskejä, joista olemme listanneet kolme keskeisintä.

  Lue lisää
  Rahoitus
  Oma talous
  Analyysit