24-06-2022 12:31

Miksi Thule Group panostaa automaatioon?

Thule Group on uudistanut viime vuosina kassanhallintansa ja valuuttaprosessinsa automaation avulla. Muutos kannatti, sillä se on vapauttanut työntekijöiden aikaa vaativampiin tehtäviin, jotka tuottavat lisäarvoa yritykselle.
Mountain bikers putting bike on the back of their car

Thule Group on ruotsalainen ulkoiluun ja aktiiviseen elämäntyyliin keskittyvä yritys, jonka kulttuurin keskiössä on aina ollut innovatiivinen ajattelu. Tämä pätee niin yrityksen tuotteisiin kuin sen treasury-osastoonkin.  Automaatiotyökalujen käyttöönotto on antanut Thulen treasury-osastolle enemmän aikaa keskittyä strategisesti tärkeämpiin tehtäviin eli yrityksen liiketoiminnan ja hallituksen tukemiseen.

Thule on kehittänyt käteviä ratkaisuja erilaisiin elämän seikkailuihin jo yli 80 vuoden ajan. Se valmistaa muun muassa auton kattobokseja ja kattotelineitä, lastenvaunuja, reppuja, matkalaukkuja ja kattotelttoja. Yritys on kasvanut vahvasti ja sen kannattavuus on ollut hyvällä tasolla. Talousosaston johtaja Dino Tufekin mukaan tästä on kiittäminen tuotekehitykseen tehtyjä merkittäviä investointeja.

”Thule Group panostaa vahvasti tuotekehitykseen, sillä tuotteet ovat meidän alallamme pääroolissa. Haluamme tarjota asiakkaillemme tuotteita, joissa yhdistyvät laatu, toiminnallisuus sekä Thulen tunnetuksi tekemä muotokieli”, Tufek kertoo.

Innovatiivinen kehittymisen kulttuuri ylettyy yrityksen joka osaan. Myös Thulen treasury-osastolla ovat puhaltaneet muutoksen tuulet, ja tiimi on ottanut askelia entistä modernimpaan, automatisoidumpaan ja strategisempaan suuntaan. Samanlainen trendi on ollut havaittavissa muissakin pohjoismaisissa yrityksissä. Nordean vuosittainen yritysten talousasiantuntijoille teettämä kysely kertoo, että monet treasury-osastot haluavat yksinkertaistaa ja automatisoida omia prosessejaan.

Thulen treasury-tiimi: Dino Tufek, Axel Johansson ja Linus Svensson Thulen kaupassa Ruotsissa Malmössä

Mistä kaikki sai alkunsa?

Thule siirsi maksuliikennepalvelunsa Nordeaan vuonna 2018. Tästä käynnistyi myös yrityksen prosessien automatisointi. Thule otti käyttöön likviditeetin hallintaan suunnitellun Nordean AutoFX-palvelun, joka tehostaa merkittävästi yrityksen päivittäistä kassanhallintaa. Valuutanvaihtosopimuksia oli käytetty Thulessa likviditeetinhallintaan ennenkin, mutta nämä oli hoidettu manuaalisesti.

”Automaatio on ollut suuri muutos, joka on paitsi säästänyt aikaa myös taannut optimaalisen lopputuloksen”, Tufek sanoo. ”Manuaalisessa työssä ei ole aikaa optimoida kaikkea täydellisesti, vaan on keskityttävä niihin tehtäviin, joilla on viime kädessä suurin vaikutus.  Automaation avulla optimointikin onnistuu nyt.”

Automaatio on ollut suuri muutos, joka on paitsi säästänyt aikaa myös taannut optimaalisen lopputuloksen.

Dino Tufek, Group Treasury Director, Thule Group

Helppokäyttöinen ratkaisu säästää aikaa

AutoFX:n ansiosta treasury-osaston ei tarvitse enää seurata tilien saldoja manuaalisesti ja toteuttaa kauppoja niiden mukaisesti. Valuuttatilien saldoihin perustuvat valuuttakaupat voivat olla spot-kauppoja, termiinejä tai valuutanvaihtosopimuksia. Näiden avulla voidaan toteuttaa kauppoja tai optimoida konsernitilien saldoja. Tufekin mukaan muutos onnistui vähällä vaivalla:

”Automaatio on nykyään luonnollinen osa prosessejamme, ja suosittelisin sitä ilman muuta suurimmalle osalle muistakin yrityksistä. Se on helppokäyttöinen ratkaisu, joka säästää paljon aikaa.”

Tufek kertoo myös, että Thulen treasury-osasto vei automaation viime vuonna astetta pidemmälle, kun se vaihtoi kirjanpitojärjestelmänsä. Uudessa järjestelmässä on mahdollista hyödyntää integraatioita ja automaatiota entistä enemmän. Thule otti samalla käyttöön myös Nordean Trade Retriever API -rajapinnan, joka automatisoi kaikkien Nordean kautta tehtyjen valuuttakauppojen kirjaamisen ja niihin liittyvän kirjanpidon. Automaatio ei pelkästään säästä aikaa, vaan myös vähentää inhimillisten virheiden mahdollisuutta. Helppo dokumentaatio varmistaa lisäksi lakien ja säännösten noudattamisen.

Thulen osaston Treasury Manager Linus Svensson korostaa, ettei automaatio ole itsetarkoitus, vaan keino muuttaa toimintaa entistä strategisemmaksi.

”Viime kädessä kyse on ajanhallinnasta. Emme halua käyttää aikaa tietojen käsittelyyn, siivoukseen ja keräämiseen. Haluamme analysoida tietoja, jotta voimme tarjota strategista tukea yrityksen johdolle ja liiketoiminnan operatiiviselle puolelle”, Svensson sanoo.

Kristoffer Jansell, Automation Lead, Nordea Markets

”Voisiko automaatiosta olla apua yrityksellenne?”

Nordean valuuttakauppojen automatisoinnin asiantuntija Kristoffer Jansell kertoo, että muutama vuosi sitten automaatiosta olivat kiinnostuneita lähinnä vain teknologiayritykset ja vasta perustetut treasury-osastot.

”Nyt automaatiota hyödynnetään kaikkialla – pienissä startupeissa, suurissa ja tunnetuissa eurooppalaisissa yrityksissä sekä osassa Pohjoismaiden suurimmista eläkerahastoista”, Jansell sanoo. Eniten kiinnostusta on yhä pienten aikaa vievien tehtävien automatisointiin, mutta automatisoitujen suojausratkaisujen sekä testausjärjestelmien ja ERP-järjestelmien integraatioiden suosio on myös kasvussa.

Jansellin mukaan yritysten kannattaa haastaa omat jokapäiväiset rutiininsa liittyen maksuliikenteeseen ja likviditeetin hallintaan ja miettiä, voisiko johonkin tehtävään käyttää robottia tai robotin apua.

Nyt automaatiota hyödynnetään kaikkialla – pienissä startupeissa, suurissa ja tunnetuissa eurooppalaisissa yrityksissä sekä osassa Pohjoismaiden suurimmista eläkerahastoista.

Kristoffer Jansell, Automation Lead, Nordea Markets

Automaatiossa on tulevaisuus

Thulen tiimi voi nyt keskittyä hallinnollisen ja manuaalisen työn sijaan tietojen toteumatestaukseen ja visualisointiin sekä yrityksen operatiivisen toiminnan, kuten hankintojen, myynnin ja vastuullisuustyön, tukemiseen.

Toinen keskeinen hyöty automaatiosta on se, että tiimi pystyy reagoimaan nopeasti odottamattomiin tapahtumiin, kuten pandemiaan, tai inflaation kiihtymiseen. Tufekin mukaan automaatio auttaa pitämään niin sanotusti oman pöydän puhtaana, jolloin yllättäviin tilanteisiin pystytään reagoimaan entistä ketterämmin:

”Tulipalojen sammuttelu on osa meidänkin työtämme. Osastollamme on nyt kuitenkin automaation ansiosta entistä paremmat valmiudet vastata uusiin haasteisiin sekä keskittyä tärkeimpään tehtäväämme eli taloudellisten riskien hallintaan. Näin voimme tehdä jatkossakin sitä, mitä parhaiten osaamme: kehittää tuotteita, jotka helpottavat aktiivista elämää elävien ihmisten arkea.”

Haluatko kuulla lisää Nordean automaatioratkaisuista tai päästä alkuun valuuttariskien hallinnassa? Ota yhteyttä meihin!

Puhelin: 09 369 49 090
Sähköposti: fxflowfi [at] nordea.com (fxflowfi[at]nordea[dot]com)

 

Analyysit