2022-06-24 12:31

Därför gick Thule in helhjärtat för automatisering

De senaste åren har Thule använt automatisering för att utveckla sin likviditets- och valutahantering något som skapat tid för mer komplicerade och värdeskapande arbetsuppgifter.
Mountain bikers putting bike on the back of their car

Hos det svenska frilufts- och livsstilsföretaget Thule Group, som tillverkar och säljer sina produkter över hela världen sitter den starka innovationskulturen i ryggraden. Det gäller inte bara företagets produkter utan också för företagets ekonomifunktion. Genom att satsa på automatisering har Thule lyckats frigöra värdefull tid så att de kan ge ännu bättre stöd till interna intressenter och styrelsen – två strategiska och viktiga uppgifter för en ekonomiavdelning.

I över 80 år har Thule tagit fram produkter som förenklar livets äventyr – från takboxar, takräcken och taktält till barnvagnar, ryggsäckar och väskor. Företaget har haft en stark tillväxt och god lönsamhet, och treasurychefen Dino Tufek menar att det beror på företagets stora investeringar i forskning och utveckling.

”Thule investerar mycket i produktutveckling. I vår bransch är produkten kung och vi ska alltid ha de bästa och smartaste funktionerna med den utformning som associeras med Thules produkter”, säger han.

Den här innovations- och förbättringskulturen finns i hela företaget. Thules ekonomifunktion har gett sig ut på en spännande resa för att bli modern, automatiserad och strategisk. Något som de inte är ensamma om. För enligt en årlig undersökning som genomförs av Nordea finns det en bred trend bland ekonomiavdelningar hos nordiska företag att effektivisera och automatisera sina processer.

Thules treasury-team: Dino Tufek, Axel Johansson og Linus Svensson i Thule Store i Malmø, Sverige

Thules väg mot automatisering

År 2018 bytte Thule bank för sin likviditetshantering till Nordea. Det blev startskottet på automationsresan. Företaget börja använda Nordeas valutarobot, AutoFX, för sin dagliga likviditetshantering. Thule hade sedan tidigare en tydlig likviditetsstrategi med valutaswappar, men tack vare AutoFX kunde denna nu hanteras helt automatiskt.

”Det är en stor skillnad, vi sparar inte bara tid utan resultatet blir också bättre”, säger Tufek. ”När man jobbar manuellt måste man prioritera de arbetsuppgifter som gör störst skillnad eftersom det inte finns tid att göra allt till perfektion. Nu kan vi det, tack vare automatiseringen.”

Det är en stor skillnad, vi sparar inte bara tid utan resultatet blir också bättre.

Dino Tufek, Group Treasury Director, Thule Group

”Lätt att aktivera och sparar mycket tid”

Med AutoFX behöver vi inte längre bevaka kontosaldon manuellt och sedan genomföra valutaaffärerna. Överskott kan säljas automatiskt till andra konton och konton med underskott kan fyllas på genom spot-, termin- eller swappaffärer, både för att stänga befintliga kontrakt och för att hantera och optimera toppkontona i cash poolen. Tufek kallar dessa funktioner ”lågt hängande frukter”:

”Nu känns det helt naturligt att vi har detta i våra processer och detta är något jag definitivt skulle rekommendera till de flesta ekonomi- och treasuryavdelningar. Det är lätt att aktivera och sparar mycket tid.”

Thule tog ytterligare ett automatiseringssteg förra året genom att byta till ett nytt ekonomisystem som är mer integrationsvänligt och som på så sätt kan stötta automatiseringsresan, enligt Tufek. I samband med detta gjorde Thule en integration till Nordeas ”Trade retriever API” som automatiserar bokningarna och redovisningen av alla valutaaffärer som görs med Nordea. Automatiseringen sparar inte bara tid, den minimerar också risken för mänskliga fel och säkerställer regelefterlevnad, med enklare dokumentation.

Linus Svensson på Thules treasury understryker att det inte är ett mål i sig att automatisera, utan ett sätt att kunna arbeta mer strategisk.

”I slutändan handlar det om tid. Vi vill inte lägga tid på att samla in, hantera och rensa data. Vi vill lägga tiden på att analysera data så att vi kan vara en relevant och strategisk partner till ledningen och verksamheten”, säger han.

Kristoffer Jansell, Automation Lead, Nordea Markets

”Kan en robot göra detta?”

För bara några år sedan var det nästan bara moderna IT-bolag och nystartade ekonomiavdelningar som tillämpade automatisering, enligt Kristoffer Jansell, som arbetar med automatisering på Nordea Markets valutaavdelning.

”Men nu finns automatisering överallt, från mindre nystartade företag till de största europeiska börsbolagen samt några av de största pensionsfonderna i Norden”, säger Jansell. Han noterar att intresset fortfarande är störst för att automatisera små tidsödande arbetsuppgifter, men att allt fler företag börjar få upp ögonen för automatisk valutasäkring samt integrering mot order- och affärssystem.

Jansell rekommenderar ekonomiavdelningar som är intresserade av automatisering att börja med att kartlägga sina dagliga arbetsuppgifter och sedan ställa sig frågan om ett API eller en robot kan utföra eller supportera vissa av dessa uppgifter.

Nu finns automatisering överallt, från mindre nystartade företag till de största europeiska börsbolagen samt några av de största pensionsfonderna i Norden.

Kristoffer Jansell, Automation Lead, Nordea Markets

Automatisering: vägen mot framtiden

Nu när administration och manuella arbetsuppgifter tar mindre tid arbetar Thules ekonomifunktion mer med efterhandskontroller och datavisualisering. De har också mer tid för samarbeten med företagets inköp-, sälj- och hållbarhetsavdelningar.

En annan fördel är att man kan angripa oväntade problem när de uppstår, oavsett om det handlar om en pandemi eller stigande inflation. Automatiseringen håller våra skrivbord rena så att vi har större flexibilitet och kan agera direkt när något plötsligt händer, säger Tufek:

”Vi har haft vår beskärda del av att släcka bränder. Tack vare automatiseringen har vår avdelning blivit bättre rustad inför kommande utmaningar och även mer fokuserad på vår viktigaste uppgift, att hantera företagets finansiella risker. Det gör det möjligt för oss att fortsätta göra det vi kan bäst: utveckla produkter som gör det enklare för människor att leva ett aktivt liv.”

Vill du veta mer om våra automatiseringslösningar eller börja hantera din egen valutarisk? Kontakta oss!

Tel: +46 8 407 91 00
E-post: markets.se [at] nordea.com (markets[dot]se[at]nordea[dot]com)

Insikter