17-01-2022 12:24

Mitä vihreät lainat ovat?

Vihreillä lainoilla rahoitetaan kestäviä ja ympäristöystävällisiä hankkeita. Tällaisten hankkeiden tarkoituksena on esimerkiksi vähentää hiilidioksidipäästöjä tai edistää yhteiskunnan vihreää siirtymää vaikkapa uuden, ympäristöystävällisen teknologian avulla.

Henkilöasiakkaat voivat hakea vihreää lainaa esimerkiksi

  • sähköauton ostamiseen
  • aurinkopaneelien asentamiseen talon katolle
  • asunnon lämmöneristyksen parantamiseen energiankulutuksen vähentämiseksi.

Yritykset voivat hakea vihreää lainaa esimerkiksi

  • aurinkoenergiapuiston rakentamiseen
  • nollapäästöisten kiinteistöjen rakentamiseen
  • kasvun rahoittamiseen, jos kyseessä on esimerkiksi vedenpuhdistusteknologiaan erikoistunut yritys.

Lue lisää Vastuullisen valinnan symbolista 

Miten vihreä laina määritellään Nordeassa?

Vihreät lainat ovat lainoja, jotka täyttävät Nordean Green Bond Framework ‑periaatteissa asetetut kriteerit. Nämä kriteerit perustuvat kansainvälisesti tunnustettuihin vihreitä joukkolainoja koskeviin standardeihin. Kun lainasta tehdään vihreä, se saa tavallaan Nordean laatutakuun. Nordea asettaa tiukat kriteerit sille, miten lainan tuotto on käytettävä ja miten sen ympäristövaikutuksista on raportoitava.

Lue lisää vihreitä joukkolainoja koskevista standardeista: International Capital Market Associationin (ICMA) julkaisemat vihreitä joukkolainoja koskevat periaatteet (Green Bond Principles)

Miten vihreät lainat ja vihreät joukkolainat liittyvät toisiinsa?

Kun pankki lainaa rahaa yrityksille tai kuluttajille, sen on rahoitettava laina esimerkiksi joukkolainojen liikkeeseenlaskulla. Vihreät joukkolainat ovat joukkolainoja, joilla kerätyt varat on käytettävä kestäviin tarkoituksiin, kuten kuluttajille ja yrityksille myönnettävien vihreiden lainojen rahoittamiseen. Niistä käytetään myös termiä vihreä rahoitus.

Monet suuret yhteisösijoittajat, kuten eläkerahastot, sijoittavat vihreisiin joukkolainoihin, sillä ne haluavat osaltaan mahdollistaa vastuullisen tulevaisuuden. Nordealla on omat vihreitä joukkolainoja koskevat periaatteet, joiden avulla varmistamme, että vihreillä joukkolainoilla rahoitetut lainat ovat aidosti kestäviä.

Lue lisää vihreistä joukkolainoista ja Nordean Green Bond Framework -periaatteista (englanniksi).

 
Rahoitus
Vastuullinen pankkitoiminta
Vastuullisuus