21-06-2021 15:56

Nordea mukana edistämässä innovatiivisia energiaremontteja

Nordic Energy Efficient Mortgages (NEEM) Hub -innovaatiokeskus pyrkii edistämään pohjoismaisen rakennuskannan energiaremontteja. Nordea osallistuu aktiivisesti keskuksen toimintaan ja on yksi energiatehokkaita ratkaisuja pilotoivista pankeista. NEEM Hub on Copenhagen Economics -konsultointiyrityksen perustama ja siinä on mukana rahoitusalaan, käyttäytymistieteisiin, asuntolainoihin sekä digiteknologiaan erikoistuneita asiantuntijoita.

Keskus on osa EU:n Horisontti 2020 -ohjelman tukemaa Energy Efficient Mortgages Initiative -hanketta, joka keskittyy vihreään asuntorahoitukseen ja jossa Nordea on ollut mukana vuodesta 2018 lähtien. Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa ehdotetaan, että EU:n jäsenvaltioiden on panostettava julkisessa ja yksityisessä omistuksessa olevien rakennusten kunnostamiseen. Siinä edellytetään myös, että Pohjoismaiden hallitukset sitoutuvat kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin ja mittaviin yksityisiin investointeihin.

Nordean Group Sustainability -yksikön johtaja Anders Langworth toteaa, että energiaremontteihin tarvitaan pikaisesti lisäinvestointeja, jotta Pohjoismaiden energiatehokkuusvajetta voidaan paikata.

Mahdollisia ratkaisuja energiatehokkuusvajeeseen on tutkittu paljon, ja Pohjoismaissa on vahva poliittinen tahtotila ottaa niitä käyttöön. Meillä Nordeassa on hyvät edellytykset tarjota osaamistamme innovaatiokeskuksen käyttöön, testata ratkaisuja ja kerätä niistä palautetta asiakkailta”, hän jatkaa.

Haluamme auttaa asiakkaitamme tekemään vastuullisia valintoja tarjoamalla esimerkiksi vihreitä asuntolainoja. Pyrimme myös kantamaan kortemme kekoon yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ilmastotoimien, yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja hyvän hallintotavan kautta.

Anders Langworth, Group Sustainability -yksikön johtaja

 

Anders Langworthin mukaan Nordea uskoo vahvasti vastuulliseen pankkitoimintaan:

Haluamme auttaa asiakkaitamme tekemään vastuullisia valintoja tarjoamalla esimerkiksi vihreitä asuntolainoja. Pyrimme myös kantamaan kortemme kekoon yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ilmastotoimien, yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja hyvän hallintotavan kautta. Rakennusten energiatehokkuutta on mielestämme tärkeää saada parannettua, jotta Euroopan ja Pohjoismaiden kunnianhimoiset ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa.”

Nordea on myös sitoutunut pienentämään omaa hiilijalanjälkeään.

”Vähennämme vuoteen 2023 mennessä konsernin sisäisiä hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoden 2019 tasosta. Olemme tehneet omia energiaremonttejamme esimerkiksi Nordea Campuksella Helsingissä ja asentaneet toimistorakennustemme katoille aurinkopaneeleja. Campuksella on myös rakenteilla uusi toimistorakennus, jossa hyödynnetään maalämpöä,” Anders Langworth kertoo.

Energiatehokkuusvajetta paikkaamassa

Pohjoismaissa tarvitaan seuraavan vuosikymmenen aikana arviolta 50 miljardin euron investointeja, jotta nykyiset ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa. Monet tarvittavista investoinneista eivät kuitenkaan välttämättä toteudu, vaikka ne vaikuttaisivatkin paperilla kustannustehokkailta. Tätä kutsutaan energiatehokkuusvajeeksi, josta on tehty paljon tutkimusta ja kirjoitettu tieteellisiä artikkeleja. NEEM Hubin tarkoituksena on poistaa energiatehokkuusvajetta aiheuttavia tekijöitä ja edistää energiaremontteja Pohjoismaissa.

Lue lisää NEEMin julkaisusta (englanniksi)

Lisätietoa Energy Efficient Mortgages Initiative -hankkeesta (englanniksi): energyefficientmortgages.eu

NEEM summary video

Vastuullisuus
Tietoa meistä