2021-06-22 12:55

Nordea främjar innovation inom energirenoveringar

Nordea är en pilotbank och aktiv medlem i NEEM (Nordic Energy Efficient Mortgages), ett konsortium som främjar renoveringar som ska göra nordiska byggnader mer energieffektiva. NEEM ska bestå av experter från finanssektorn, beteendevetare, bolånespecialister och experter på digital teknik från Norden och övriga Europa, allt under ledning av Copenhagen Economics.

Konsortiet ska ingå i ett befintligt initiativ för energieffektiva bolån som Nordea gick med i som en av pilotbankerna 2018 och som stöds av Horizon 2020. I EU:s gröna agenda föreslås en ”renoveringsvåg” av EU:s offentliga och privata byggnader, och det kräver ambitiösa klimatmål från de nordiska regeringarna och massiva privata investeringar.

Chefen för Group Sustainability, Anders Langworth, säger att det finns ett stort behov av investeringar i renoveringar som ska göra nordiska byggnader mer energieffektiva:

”Det finns mycket forskning på vad som krävs för att komma över hindren och det finns en stark politisk vilja i de nordiska länderna att använda dessa lösningar. Nordea befinner sig i en stark ställning där vi kan bidra med vår kunskap i konsortiet, testa dessa lösningar och ta vara på återkoppling från våra kunder.”

Att göra det möjligt för våra kunder att fatta hållbara beslut, till exempel om gröna bolån, och bidra till samhällsmålen genom klimatåtgärder, social påverkan och stark bolagsstyrning är det vi strävar efter.

Anders Langworth, chef för Group Sustainability

 

Anders Langworth säger att Nordea tror starkt på hållbara banktjänster:

”Att göra det möjligt för våra kunder att fatta hållbara beslut, till exempel om gröna bolån, och bidra till samhällsmålen genom klimatåtgärder, social påverkan och stark bolagsstyrning är det vi strävar efter. Vi ser energirenoveringar som en avgörande faktor för att nå de ambitiösa klimatmålen i Europa och Norden.”

Nordea har också åtagit sig att minska sitt eget koldioxidavtryck.

”Vi ska minska koldioxidutsläppen från vår interna verksamhet med 30 procent till 2023, jämfört med 2019. Till exempel har vi genomfört våra egna energirenoveringar på Nordeas huvudkontor i Helsingfors. Vi har solpaneler på taket och i den energieffektiva byggnaden som vi håller på att uppföra ska vi också använda oss av bergvärme”, förklarar Anders Langworth.

Undanröja hindren för ökad energieffektivitet

Under det kommande decenniet behövs investeringar på upp till 50 miljarder euro i Norden för att man ska kunna nå de aktuella klimatmålen. Men många nödvändiga investeringar genomförs inte, trots att de är lönsamma på pappret. Problemet, som ibland kallas ”energieffektivitetsgapet” (energy efficiency gap), har beskrivits i många vetenskapliga rapporter och artiklar. NEEM ska därför bryta ner faktorerna som bidrar till det här gapet och främja energirenoveringar i Norden.

Läs mer i NEEM:s vitbok

Mer om initiativet för energieffektiva bolån: energyefficientmortgages.eu

NEEM summary video

Hållbarhet
Om oss