21-06-2021 15:52

Nordea promoterer innovasjon i energirenovering

Nordea er pilotbank og et aktivt medlem av The Nordic Energy Efficient Mortgages (NEEM) Hub, en gruppe som jobber for å promotere energirenovering i den nordiske bygningsmassen. NEEM vil bestå av eksperter fra finanssektoren, atferdsforskere, boliglånsspesialister og eksperter på digital teknologi fra Norden og Europa, under veiledning av Copenhagen Economics.

Prosjektet vil inngå som en del av det eksisterende Energy Efficient Mortgages Initiative, der Nordea ble med som en av pilotbankene i 2018, og som støttes av Horizon 2020. I EUs grønne avtale foreslås det en «renoveringsbølge» av EUs offentlige og private bygningsmasse, og det kreves at nordiske myndigheter forplikter seg til ambisiøse klimamål og massive private investeringer.

Anders Langworth, leder av Group Sustainability, peker på det reelle behovet og viktigheten av økt investering i energirenovering som en løsning på det nordiske energieffektivitetsgapet. Han sier:

– Det ligger mye forskning bak de mulige løsningene på hindringene, og det er sterk politisk vilje i de nordiske landene til å implementere løsningene. Nordea er i en god posisjon til å dele kompetanse med gruppen, teste løsningene og hente inn tilbakemeldinger fra kundene.

Vårt mål er å gjøre det mulig for kundene å ta bærekraftige valg, for eksempel velge grønne boliglån, og å bidra til samfunnets mål gjennom klimahandlinger, sosial påvirkning og sterk eierstyring.

Anders Langworth, leder av Group Sustainability

 

Anders Langworth sier at Nordea har en sterk tro på bærekraftig bankvirksomhet:

– Vårt mål er å gjøre det mulig for kundene å ta bærekraftige valg, for eksempel velge grønne boliglån, og å bidra til samfunnets mål gjennom klimahandlinger, sosial påvirkning og sterk eierstyring. Vi mener at energirenovering er en nøkkelfaktor i arbeidet mot å nå de ambisiøse klimamålene for Europa og Norden.

Nordea jobber også med å redusere sitt eget karbonavtrykk.

– Vi skal kutte karbonutslipp fra den interne driften vår med 30 % innen 2023 sammenlignet med 2019. Vi har for eksempel gjort våre egne energirenovasjoner ved Nordea Campus Helsinki. Vi har solcellepaneler på taket, og i den energieffektive bygningen som er under bygging, er planen at vi skal bruke geotermisk energi, forklarer Anders Langworth.

Lukke energieffektivitetsgapet

De neste ti årene må det investeres opptil EUR 50 milliarder i Norden hvis vi skal klare å nå dagens klimamål. Men mange av de nødvendige investeringene gjennomføres ikke, selv om de er lønnsomme på papiret. Dette problemet, «energieffektivitetsgapet», har fått god publisitet og er beskrevet i en rekke forskningsstudier og artikler. Fokuset til NEEM Hub er derfor å få oversikt over faktorene som bidrar til gapet, og promotere energirenovasjon i Norden.

Les mer i NEEMs utredning

Mer om Energy Efficient Mortgages Initiative: energyefficientmortgages.eu

Video om NEEM

Bærekraft
Om oss