12-07-2023 10:13

Nordea nousi Euroopan johtavien varallisuudenhoitobrändien joukkoon

Nordea nousi Broadridgen arvostetussa listauksessa Euroopan toiseksi kiinnostavimmaksi brändiksi, joka tarjoaa yhteiskuntavastuullisia sijoituksia.

Broadridgen listaus perustuu Euroopan ammattimaisten rahastosijoittajien arvioihin, ja Nordean sijoitus on tuoreimmassa listauksessa noussut kolme pykälää vuodesta 2017.

”Sijoitus on erityisen arvokas, koska se perustuu meidän asiakkaittemme näkemykseen. Asiakkaat selvästi luottavat siihen, että teemme hyvää työtä emmekä mene siitä, mistä aita on matalin. Tämä tunnustus osoittaa, miten pitkälle olemme edenneet ESG-asioiden huomioon ottamisessa. Asiantuntijamme vastuullisen sijoittamisen tiimissä työskentelevät tiiviisti sijoitustiimiemme kanssa, ja pystymme jakamaan ESG-asiantuntemustamme niin tuotepuolella kuin sääntelyasioissa. Tämä näkyy myös asiakkaillemme erittäin osaavan jakelutiimin kautta”, Asset Managementin johtaja Nils Bolmstrand sanoo.

Tämä tunnustus osoittaa, miten pitkälle olemme edenneet ESG-asioiden huomioon ottamisessa. Asiantuntijamme vastuullisen sijoittamisen tiimissä työskentelevät tiiviisti sijoitustiimiemme kanssa, ja pystymme jakamaan ESG-asiantuntemustamme niin tuotepuolella kuin sääntelyasioissa.

Nils Bolmstrand, Head of Asset Management.

Edelläkävijä

Vastuullisista sijoituksista vastaava johtaja Eric Pedersen korostaa, että edelläkävijän rooli vastuullisissa sijoituksissa edellyttää myös vahvoja prosesseja ja toimivia järjestelmiä. Lisäksi on tärkeää, että kerromme avoimesti, mitä sijoitusstrategiamme tarkoittavat ja mitä eivät. Nordea Asset Management on tehnyt parhaansa pysyäkseen kehityksen kärjessä, kun voimaan on tullut uusia säännöksiä, kuten kestävyyteen liittyvien tietojen antamiseen liittyvä SFDR-asetus ja rahoitusvälineiden markkinoita säätelevä MiFID-direktiivi. Nordea oli myös yksi ensimmäisistä alan toimijoista, joka alkoi esittää vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä asiakkaille sijoitusneuvontatapaamisissa.

Suurille yritys- ja yhteisöasiakkaille suunnattujen tuotteiden jakelusta vastaava johtaja Christophe Girondel lisää:

”Tämä tunnustus perustuu ennen kaikkea siihen, että Asset Management pystyi hyvin nopeasti kehittämään työkaluja ja hankkeita, joita eurooppalaiset jakelijat pystyvät hyödyntämään omassa ESG-työssään.  Olemme panostaneet merkittävästi myyntihenkilöstön ESG-koulutuksiin ja kehittäneet laajan verkkokoulutuspaketin sekä sääntelyä koskevia koulutusmoduuleita. Näin pyrimme parantamaan eurooppalaisten jakelijoiden osaamista tällä monimutkaisella osa-alueella. Näiden toimien avulla käsitys Nordean asemasta edelläkävijöiden joukossa on selkeästi vahvistunut.”

Christophe Girondel, Global Head of Institutional and Wholesale Distribution.

Poimintoja tuote- ja palveluvalikoimastamme

  • Olemme kehittäneet ilmaisen verkkokoulutustyökalun, jota käyttää yli 15 000 rahastoammattilaista eri puolilla maailmaa ja joka voidaan integroida asiakkaiden verkkokoulutusalustoihin.
  • Tarjoamme asiakastapaamisia, joissa käsitellään ESG-sääntelyä aiheeseen erikoistuneiden asiantuntijoidemme kanssa.
  • Tarjoamme valmiin ESG-tietopaketin ja valmiita koulutusmoduuleja eurooppalaisille taloudellisille neuvonantajille.
  • Julkaisemme raportteja ESG-aiheista ja niitä koskevasta sääntelystä.
  • Toimitamme asiakkaillemme yksityiskohtaisia ESG-raportteja.
Lue lisää

Eric Pedersen korostaa, että Nordea on tehnyt töitä tämän osa-alueen parissa jo vuosikymmenten ajan:

”Nordealla on vankka kokemus vastuullisesta sijoittamisesta, mutta siitä tiesivät oikeastaan vain ne asiakkaat, jotka aktiivisesti etsivät tämäntyyppisiä ratkaisuja. Viime vuosina kiinnostus vastuullista sijoittamista kohtaan on kasvanut kansainvälisillä markkinoilla. Se johtuu osittain SFDR-asetuksesta, mutta myös siitä yksinkertaisesta syystä, että harva voi välttyä näkemästä uutisia tulvista, metsäpaloista tai sulavista jäätiköistä. Panostimme jo varhain vahvasti omaan tiimiimme ja osaamiseemme sekä syvyys- että laajuussuunnassa. Palkkasimme ESG-analyytikkoja, hioimme prosessejamme, kehitimme kvantitatiivisia työkaluja ja syvensimme vastuullista toimintaamme. Lisäksi rakensimme laajan tuotevalikoiman. Näiden panostusten ansiosta olemme yksi harvoista toimijoista, joka pystyy tarjoamaan vastuullisen ratkaisun lähes kaikissa omaisuuslajeissa”, hän sanoo.

 

Nykyinen ESG-mallimme on varsin edistynyt, ja asiakkaamme kaikkialla Euroopassa hyödyntävät sitä.

Eric Pedersen, Head of Responsible Investments.

Herätämme kiinnostusta ympäri Eurooppaa

Nordea arvioitiin Broadridgen listauksessa nyt monen tunnetun eurooppalaisen varallisuudenhoitajan edelle. Broadridgen mukaan Nordea on rakentanut ESG-mallin, joka herättää kiinnostusta ympäri Eurooppaa. Nordealla on vahva jalansija etenkin Saksassa, Italiassa ja Espanjassa.  Eric Pedersenin mielestä vastuullisen sijoittamisen pitkä historia Nordeassa ja Pohjoismaissa yleisesti liittyy vahvasti Pohjoismaissa vallitsevaan luottamuksen kulttuuriin.

”Vastuullisen sijoittamisen suosio on ollut Pohjoismaissa suurempaa kuin muualla Euroopassa. Sille on siis ollut kysyntää, joten osaamisen vahvistaminen tällä osa-alueella oli täällä kannattava vaihtoehto aiemmin kuin monilla muilla markkinoilla. Tämä johtuu suurelta osin alueen kulttuurista. Pohjoismaat ovat tasa-arvoisia yhteiskuntia, joissa vastuunottoa ja yhteisten etujen puolustamista arvostetaan paljon. Ympäristö ja ilmastonmuutos nousivat esiin aikaisessa vaiheessa, mutta Pohjoismaat on myös edistyksellinen ja dynaaminen alue, jossa kilpailu on kovaa. Se on saanut meidät pysymään varpaillamme. Siksi nykyinen ESG-mallimme on varsin kehittynyt, ja asiakkaamme ympäri Eurooppaa voivat hyödyntää sitä”, Eric Pedersen sanoo.

Vastuullinen sijoittaminen Nordeassa  

Nordeassa on vastuullisen sijoittamisen tiimi, joka vastaa tämän osa-alueen parissa tehtävästä työstä ja tekee yhteistyötä eri puolilla organisaatiota työskentelevien salkunhoitajien kanssa. Tiimi perustettiin vuonna 2009, ja siihen kuuluu noin 30 ESG-analyytikkoa, joilla on laajaa kokemusta yliopistomaailmasta, riippumattomista organisaatioista ja sijoittamisesta. Tiimi on olennainen osa Nordean sijoitustoimintaa. Se hoitaa ESG-tuotteita ja määrittelee periaatteet, joiden mukaisesti uusia kvantitatiivisia työkaluja ja tietolähteitä kehitetään. Tämän lisäksi tiimi tekee ESG-asioihin liittyvää tutkimusta, vastaa aktiivisesta omistajuudesta ja edustaa Nordea Asset Managementia kansainvälisissä vastuullista sijoittamista koskevissa hankkeissa.

Read more
Vastuullisuus