14-07-2023 10:52

Nordea blant ledende merkevarer innen kapitalforvaltning i Europa

Broadridges rangering settes sammen av profesjonelle investorer i hele Europa, og ifølge deres siste analyse har Nordea klatret tre plasser siden 2017.

– Det er kundene våre som vurderer oss, og det gjør at det er ekstra tilfredsstillende. De har tillit til at vi gjør jobben vår på riktig måte uten å ta snarveier. Dette er en anerkjennelse av hvor langt vi har kommet i arbeidet med å integrere ESG – takket være eksperter i Responsible Investment-teamet som jobber tett sammen med investeringsteamene våre, og vår evne til å formidle ESG-ekspertise – både produkt- og lovmessig og til kunder via et svært godt opplært distribusjonsteam, sier Nils Bolmstrand, leder av Asset Management.

Dette er en anerkjennelse av hvor langt vi har kommet i arbeidet med å integrere ESG – takket være eksperter i Responsible Investment-teamet som jobber tett sammen med investeringsteamene våre.

Nils Bolmstrand, Head of Asset Management.

I forkant

Eric Pedersen, leder av Responsible Investments, understreker at for å være en leder innen ansvarlige investeringer er man avhengig av robuste prosesser, gode systemer og åpenhet rundt hva de ulike investeringsstrategiene våre er og hva de ikke er. Nordea Asset Management har gjort sitt beste for å ligge i forkant av utviklingen av nye forskrifter, som offentliggjøringsforordningen (SFDR) og EU-direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID). Nordea var også tidlig ute med å ta inn spørsmål om bærekraft i investeringsrådgivningen av kunder.

Christophe Girondel, global leder av Institutional and Wholesale Distribution, legger til:

– Et sentralt element i denne anerkjennelsen var Asset Managements evne til å svært tidlig utvikle en rekke verktøy og initiativer som europeiske distributører kunne bruke i arbeidet med ESG.  Vi har investert betydelige ressurser i ESG-opplæring av salgsstaben. I tillegg har vi lansert en komplett e-læringspakke og opplæringsmoduler om lovkrav for å hjelpe europeiske distributører med å håndtere dette komplekse temaet. Det har klart medvirket til at Nordea oppfattes som en leder på området.

Christophe Girondel, Global Head of Institutional and Wholesale Distribution.

Eksempler på kundetilbud

  • Vi har utviklet et gratis e-læringsverktøy som brukes av over 15 000 investeringsspesialister over hele verden. Verktøyet kan integreres i kundenes e-læringsplattformer.
  • Vi tilbyr kundemøter om lovkrav med ESG-eksperter.
  • Vi har en ESG-støttepakke og opplæringsmoduler klar til rådgivere i hele Europa.
  • Vi publiserer utredninger om ESG-temaer og forordningen.
  • Vi rapporterer detaljert om ESG til kundene våre.
Les mer

Eric Pedersen trekker frem at Nordea allerede har jobbet med dette området i flere tiår:

– Nordea har jobbet med ansvarlige investeringer i mange år, men tidligere var det kun kundene som aktivt oppsøkte denne typen løsninger, som visste om dem. De siste årene har interessen for ansvarlige investeringer økt i det globale markedet. Det skyldes delvis SFDR, men også den enkle grunn at du ikke lenger kan slå på TV-en uten se innslag om flom, skogbrann eller isbreer som smelter. Dessuten investerte vi tidlig i teamet og kompetansen vår. Vi gikk både i dybden – ESG-analytikere, avanserte prosesser, kvantitative verktøy og aktivt eierskap – og i bredden gjennom å utvide produkttilbudet og være en av få som tilbyr ansvarlige løsninger som effektivt dekker alle aktivaklasser, forklarer han.

I dag har vi ganske raffinerte ESG-modeller som gagner kunder i hele Europa.

Eric Pedersen, Head of Responsible Investments.

Over hele Europa

Nordea rangeres nå foran anerkjente europeiske kapitalforvaltere. Broadridge mener at Nordea har bygget opp et godt ESG-omdømme i hele Europa og en spesielt sterk posisjon i Tyskland, Italia og Spania. Ifølge Eric Pedersen er bevisstheten om ansvarlige investeringer i Nordea og i Norden generelt dypt forankret i den nordiske regionen og en kultur preget av høy tillit.

– Kundegrunnlaget for ansvarlige investeringer har vært større i Norden, etterspørselen var der, og derfor var det grunnlag for å bygge kompetanse på området på et tidligere tidspunkt enn i andre markeder. Årsakene er i stor grad kulturelt betinget: De nordiske landene er egalitære samfunn der det å ta ansvar og handle i fellesskapets interesse har høy verdi. Miljøet og klimaendringer stod tidlig på dagsordenen, men Norden er også en progressiv og dynamisk region med sterk konkurranse. Vi har måttet holde fokus, og i dag har vi ganske raffinerte ESG-modeller som gagner kunder i hele Europa, konkluderer Eric Pedersen.

Ansvarlige investeringer i Nordea  

Nordeas arbeid med ansvarlige investeringer er forankret i Responsible Investment-teamet, som koordinerer med porteføljeforvaltere i hele organisasjonen. Teamet ble opprettet i 2009 og består av rundt 30 ESG-analytikere med ulike typer bakgrunner fra akademia, uavhengige organisasjoner og investering. Utover å være en fullt integrert del av Nordeas investeringsaktiviteter som forvalter ESG-produkter og fastsetter rammeverket for utviklingen av nye kvantitative verktøy og datakilder, driver teamet med ESG-analyse, involverer seg via aktivt eierskap og representerer Nordea Asset Management i internasjonale initiativer knyttet til ansvarlige investeringer.

Les mer
Bærekraft