13-09-2021 15:01

Nordean päivitetyt periaatteet ajavat fossiilisektorin ahtaalle

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen on tärkeämpää ja kiireellisempää kuin koskaan. Nordea tukee energiasektorin yhtiöitä, jotka ovat valmiita toteuttamaan muutoksen.
Ylva Hannestad

Nordea on päivittänyt fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteensa. Niihin on sisällytetty vuosien 2030 ja 2050 tavoitteet sekä energiasektoria koskevat selkeät vaatimukset ja suositukset. Lisäksi Nordeassa asetetaan parhaillaan ilmastonmuutoksesta eniten kärsiviä sektoreita koskevia tavoitteita sekä useita sektorikohtaisia tavoitteita, jotka julkistetaan vuonna 2022.

”Tavoite on selvä. Nordea on sitoutunut siihen, että se on nollapäästöinen pankki vuoteen 2050 mennessä. Keskipitkän aikavälin konkreettiseksi tavoitteeksi on asetettu luotto- ja sijoitussalkkujen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 40–50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Haluamme edistää muutosta ja olemme nyt laatineet joukon periaatteita haitallisimmista sektoreista luopumiseksi”, Nordean Group Sustainability -yksikön varajohtaja Ylva Hannestad sanoo.

Uusien fossiilisia polttoaineita koskevien periaatteiden sisältöä:

  • Kansainvälisten suositusten mukaisesti Nordea ei anna uutta rahoitusta yhtiöille, jotka käyttävät lämpöhiiltä energiantuotannossa tai kaivostoiminnassa. Nordea luopuu nykyisistä asiakkaistaan, jolleivät ne lopeta tällaista toimintaa teollisuusmaissa vuoteen 2030 mennessä ja koko maailmassa vuoteen 2040 mennessä.
     
  • Nordea ei rahoita eikä jälleenrahoita esimerkiksi putkistoinfrastruktuuriin liittyviä hankkeita eikä yhtiöitä, jotka harjoittavat aktiivisesti epätavanomaisen öljyn ja maakaasun tuotantoa. Nordea luopuu nykyisistä asiakkaistaan, jolleivät ne lopeta tällaista toimintaa vuoteen 2026 mennessä. Laina-aika on usein noin viisi vuotta, joten vuosi 2026 on ensimmäinen järkevä ajankohta.
     
  • Nordea ei aloita uusia asiakassuhteita sellaisten yhtiöiden kanssa, jotka harjoittavat öljyn ja kaasun poraustoimintaa arktisen alueen haavoittuvimmissa osissa. Luovumme nykyisistä asiakkaista, jolleivät ne lopeta tällaista toimintaa vuoteen 2023 mennessä.

Mikä on Nordean näkemys fossiiliseen energiaan liittyvistä sijoituksista ja luotoista?

”Fossiilisen energiasektorin muutos on olennaisen tärkeä. Ilman sitä ei ole mahdollista saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita. Tästä vallitsee laaja yhteisymmärrys. Siksi meidän on rahoituslaitoksena otettava vastuuta ja autettava tätä sektoria muuttumaan.”

”Näkemyksemme on, että pystymme vaikuttamaan parhaiten yhteistyössä asiakkaidemme kanssa – vuoropuhelun avulla sekä tarjoamalla tukea ja kannustamalla siirtymäsuunnitelman laatimiseen ja kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Uskomme vahvasti, että tähän on mahdollista päästä ja että asiakkaat ymmärtävät muutostarpeen myös haavoittuvilla sektoreilla.”

Nordealla ei ole siirtymämenettelyä perinteisistä öljy- ja kaasuyhtiöistä luopumiseksi. Miksi se ei vain lopeta sektorin rahoittamista kokonaan?

”Suosittelemme, että kaikki fossiilisia energianlähteitä käyttävät yhtiöt sitoutuvat nollapäästöihin kaikissa päästöluokissa vuoteen 2050 mennessä. Päämäärän saavuttamiseen tarvitaan myös ilmastotieteeseen perustuvia välitavoitteita. Yritysten pois sulkeminen Nordean sijoituskohteiden joukosta ei kuitenkaan itsessään ratkaise niiden päästöihin liittyviä ongelmia, eikä meillä ole aikaa odotella, että joku muu ottaa vastuun asiasta.”

”On tärkeää muistaa, että fossiilinen energia muodostaa edelleen suuren osan niistä energianlähteistä, joista maailma on riippuvainen, joten asia on monitahoinen. Olemme edelleen hyvin riippuvaisia fossiilisesta energiasta ja sen tuottajien rooli infrastruktuurin, tulevaisuuden energiajärjestelmien osien ja jakelun varmistamisessa on merkittävä. Siksi nämä yhtiöt ovat tärkeitä muutoksen kannalta. Meidän on arvioitava yhtiöitä sen perusteella, millaiset mahdollisuudet niillä on luopua toiminnassaan fossiilisista polttoaineista Pariisin sopimuksen odotusten mukaisesti ja miten ne ovat sitoutuneet niistä luopumiseen.”

”Jollemme kuitenkaan näe yhtiössä mitään pyrkimystä tehdä muutoksia, harkitsemme vakavasti pois sulkemista.”

Mitä mieltä Nordea on tämän asian herättämästä huomiosta ja keskustelusta?

”On erittäin tervetullutta, että tämä asia on noussut esille eri organisaatioissa ja yrityksissä. On tärkeää muistaa, että vastuullisuus on laaja ja monimutkainen käsite. Edistystä tapahtuu nopeasti. Haasteita on kuitenkin vielä paljon, esimerkiksi hyvälaatuisen tiedon saamisessa.”

Nordealla on edelleen sijoituksia fossiilisia energianlähteitä käyttäviin yhtiöihin. Mitä voit kertoa näistä yhtiöistä?

”Monet näistä yhtiöistä ovat Paris-Aligned Fossil Fuel -listallamme. Tämä tarkoittaa, että kaikilla yhtiöillä on oma siirtymästrategia, jonka toteutuessa ilmasto lämpenee selvästi vähemmän kuin tavoitteena olevat kaksi astetta, eli käytännössä yhtiöt ovat luopumassa hiilen käytöstä tarpeeksi nopeasti.”

Vastuullinen pankkitoiminta
Vastuullisuus