10-09-2021 09:22

Opdateret politik øger presset på den fossile brændstofsektor

Vejen til en bæredygtig fremtid er vigtigere og haster mere end nogensinde. Nordea støtter selskaber i energisektoren, der er villige til at foretage omstillingen.
Ylva Hannestad

Nordea har også opdateret sin politik for fossile brændstoffer med mål for 2030 og 2050 og klare krav og anbefalinger til sektoren. Derudover arbejder Nordea også på at fastsætte mål for de mest klimasårbare sektorer samt flere sektormål, der offentliggøres i 2022.

”Målet er klart. Nordea forpligter sig til at være en CO2-neutral bank senest i 2050 med et konkret delmål i 2030 om at reducere CO2-aftrykket fra vores udlåns- og investeringsporteføljer med 40-50 pct. For at nå i mål så er vi nødt til at hjælpe vores kunder med en omstilling, og vi har nu fastlagt flere udfasningspolitikker for de værste sektorer,” siger Ylva Hannestad, Deputy Head i Group Sustainability.

Den nye politik for fossile brændstoffer omfatter følgende:

  • Nordea indgår ikke nye finansieringsaftaler med selskaber, der anvender termisk kul i elproduktion eller minedrift, på linje med internationale anbefalinger. Nordea vil afvikle forhold med eksisterende kunder, medmindre de foretager et skift væk fra disse aktiviteter senest i 2030 for industrialiserede lande og senest i 2040 på globalt plan.
     
  • Nordea finansierer eller refinansierer ikke projekter fx indenfor rørledningsinfrastruktur eller selskaber, der fortsat aktivt udvider indenfor ukonventionel olie og gas. Nordea vil afvikle forhold med eksisterende kunder, medmindre de foretager et skift væk fra disse aktiviteter senest i 2026, da løbetiden for lån ofte er fem år, og 2026 er derfor det tidligst rimelige tidspunkt.
     
  • Nordea indgår ikke nye finansieringsaftaler med selskaber, der borer efter olie og gas i de mest sårbare områder i den arktiske region. Nordea vil afvikle forhold med eksisterende kunder, medmindre de foretager et skift væk fra disse aktiviteter senest i 2023.

Hvad er Nordeas holdning til investeringer i og udlån til den fossile energisektor?

"En omstilling af den fossile energisektor er afgørende. Der er bred enighed om, at en omstilling af energisektoren er nødvendig, hvis vi skal nå målene i Paris-aftalen. Som bank skal vi derfor tage ansvar og hjælpe sektoren i dens omstilling."

”Vi vurderer, at det er her, vi kan bidrage mest positivt sammen med vores kunder ved at indgå i dialog og støtte og udfordre dem til at udarbejde en omstillingsplan med ambitiøse mål. Vi er overbevist om, at dette er muligt, og at kunder også i de sårbare sektorer vil forstå behovet for en gradvis omstilling.

Nordea har ikke en udfasningspolitik for konventionel olie og gas. Hvorfor forlader I ikke sektoren helt?

”Vi anbefaler alle selskaber indenfor fossile brændstoffer at forpligte sig til at blive CO2-neutrale indenfor alle anvendelsesområder senest i 2050 og at sætte delmål for processen. Men udelukkelse i sig selv fra Nordeas side løser ikke problemet med virksomhedernes udledninger, og vi har ikke tid til at håbe på, at andre tager ansvar for at ordne det.

”Det er vigtigt at huske, at fossil energi i dag stadig udgør en vigtig del af den energiforsyning, som verden er afhængig af. Og derfor er det et komplekst spørgsmål. Ikke bare er vi fortsat meget afhængige af fossil energi, men selskaberne, der leverer den, har også vigtig infrastruktur og vigtige komponenter til de fremtidige energisystemer og til distributionen, hvilket gør dem vigtige for omstillingen. Derfor er det vigtigt at vurdere selskaberne på baggrund af de muligheder, de har udnyttet, og de tiltag, de har iværksat for at omstille deres aktiviteter i overensstemmelse med forventningerne i Paris-aftalen.

"Men ser vi ingen vilje til forandring i et selskab, vil vi stærkt overveje udelukkelse."

Hvad er Nordeas holdning til det øgede fokus og den store debat om emnet?

”Vi ser meget positivt på, at emnet prioriteres af forskellige organisationer og selskaber på området. Det er vigtigt at huske, at bæredygtighed er et omfattende og komplekst emne. Der sker hurtige fremskridt. Men der er fortsat mange udfordringer at forholde sig til som fx adgang til gode data.”

Nordea har fortsat investeringer i fossile energiselskaber. Hvad kan I sige om disse selskaber?

”Mange af dem står på vores Paris-Aligned Fossil Fuel-liste. Det betyder, at selskaberne alle har deres egen strategi for omstilling på plads, der er forenelig med målet om at holde den globale opvarmning godt under to grader, og det betyder i praksis, at de udfaser brugen af kul hurtigt nok.

Bæredygtig bankvirksomhed
Bæredygtighed