06-02-2023 15:00

Olemme sitoutuneet talousrikollisuuden torjuntaan

Talousrikollisuus on yhteiskunnallinen haaste, joka liittyy usein tiiviisti lahjonnan, korruption, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen kaltaiseen laittomaan toimintaan. Nordea on sitoutunut torjumaan talousrikollisuutta ja suojelemaan asiakkaitaan. Investoimme uusiin teknologioihin ja lisäresursseihin, joilla vahvistamme talousrikollisuuden torjuntaan liittyvää työtämme entisestään.
Data

Painopisteemme ja investointimme kertovat siitä, että olemme sitoutuneet parantamaan jatkuvasti järjestelmiämme, joilla torjutaan talousrikollisuutta. Lisäksi otamme huomioon ulkoisen toimintaympäristön uudet ja orastavat riskit. 

”Me Nordeassa teemme kaikkemme, että resurssejamme, tuotteitamme ja palvelujamme ei käytetä talousrikollisuuteen tai muuhun laittomaan toimintaan”, Group Financial Crime Prevention -yksikön johtaja Karen Tyler sanoo. ”Olemme äskettäin palkanneet lisää talousrikollisuuden asiantuntijoita vahvistaaksemme tätä työtä. Talousrikollisuuden torjunnan parissa työskentelee nyt noin 2 600 nordealaista”, hän lisää.

Talousrikollisuutta ovat niin yksittäisten henkilöiden tekemät varkaudet ja petokset kuin kansainvälisten rikollisverkostojen laajamittaiset operaatiot. Rikollisten toiminta voi usein liittyä ihmiskauppaan, huumekauppaan, terrorismiin ja korruptioon. Sen yhteiskunnalliset ja taloudelliset seuraukset ovat usein erittäin vakavia sekä yksilöiden että yhteiskuntien kannalta. Siksi Nordea ja muut rahoituslaitokset haluavat kantaa vastuunsa ja olla osa ratkaisua.

Nordea on investoinut vuodesta 2015 lähtien yli 1,5 miljardia euroa talousrikollisuuden torjuntaan. Kaikille nordealaisille annetaan säännöllisesti talousrikollisuuden estämistä koskevaa koulutusta. Vuonna 2022 investoimme 50 miljoonaa euroa talousrikollisuuden torjuntavalmiuksiin ja IT-infrastruktuurimme toimintavarmuuteen.

Tiesitkö tämän?

Seuraamme vuosittain yli

3:a miljardia

maksutapahtumaa

”Pankkipalvelut ovat digitaalisia, ja käsittelemme vuosittain asiakkaidemme lukuun useita miljardeja maksutapahtumia. Teemme edelleen merkittäviä investointeja talousrikollisuuden torjuntaan, jotta pystymme seuraamaan näin suuria tapahtumamääriä ja huomaamaan mahdollisen laittoman toiminnan”, Karen Tyler sanoo.

Seurantaan sisältyvät myös pakotetarkistukset. Ensimmäinen tarkistus tehdään asiakassuhteen aloitusvaiheessa ja niitä jatketaan säännöllisesti. Tärkeää on myös epätavallisen toiminnan, toimintamallien tai väärinkäytösten havaitseminen. Epätavallinen toiminta johtaa sisäiseen hälytykseen ja tutkimuksiin. Asianomaisille viranomaisille ilmoitetaan vuosittain suuresta määrästä tapauksia.

”Emme hyväksy pankin hyväksikäyttämistä rahanpesutarkoituksiin tai muihin talousrikoksiin. Nordea suhtautuu vakavasti vastuuseensa yhteiskuntaa ja asiakkaitaan kohtaan. Siksi olemme vuosien mittaan rakentaneet vahvat puolustusjärjestelmät, joilla estämme tuotteidemme ja palvelujemme käytön laittomiin tarkoituksiin, ja panostamme niihin jatkossakin”, Karen Tyler sanoo.

Kolme puolustuslinjaamme

Nordeassa on muodostettu kolme puolustuslinjaa organisaation vahvistamiseksi. Niillä kaikilla on oma roolinsa talousrikollisuuteen liittyvien riskien hallinnassa ja sisäisissä valvontatoimissa.

Päivittäinen riskienhallinta, toiminta ja kehitys
Ensimmäisen puolustuslinjan muodostavat asiakaspalvelu- ja asiantuntijayksiköt. Ne vastaavat päivittäisestä riskienhallinnasta sekä siitä, että talousrikollisuuteen liittyviä riskejä hallitaan päivittäisessä työssä Nordean periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti.

Compliance ja riskit
Toinen puolustuslinja muodostuu compliance- ja riskienhallintatoiminnoistamme. Nämä toiminnot varmistavat, että harjoitamme liiketoimintaa sovellettavien lakien, sääntöjen ja standardien mukaisesti.

Sisäinen tarkastus
Kolmas puolustuslinja on konsernin sisäinen tarkastus. Sisäinen tarkastus tekee itsenäisesti valvontaa arvioidakseen ja parantaakseen hallinnon, riskienhallinnan ja valvontaprosessien tehokkuutta ja tukeakseen Nordean hallitusta ja ylintä johtoa varojen, maineen ja vastuullisuuden suojelussa.

Lue lisää kolmesta puolustuslinjasta
Tietoa meistä
Petokset ja huijaukset