06-02-2023 15:00

Nordea arbejder målrettet på at bekæmpe økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet er en udfordring i samfundet og er ofte tæt knyttet til ulovlige aktiviteter som fx bestikkelse, korruption, hvidvask og terrorfinansiering. Nordea har stort fokus på at bekæmpe økonomisk kriminalitet og beskytte kunderne. Vi investerer i nye teknologier og flere ressourcer for at styrke vores arbejde med at bekæmpe økonomisk kriminalitet yderligere.
Data

Vores fokus og investeringer afspejler vores indsats for kontinuerligt at forbedre bankens forsvar mod økonomisk kriminalitet og tilpasse os nye og voksende risici i omverdenen. 

”I Nordea gør vi alt, hvad vi kan for at sikre, at vores ressourcer, produkter og services ikke bliver brugt i forbindelse med økonomisk kriminalitet eller andre ulovlige aktiviteter,” siger Karen Tyler, leder af Group Financial Crime Prevention. ”Vi har på det seneste rekrutteret flere specialister i økonomisk kriminalitet for at styrke området yderligere og har nu ca. 2.600 kolleger, der udelukkende arbejder med at forhindre økonomisk kriminalitet,” tilføjer hun.

Økonomisk kriminalitet spænder fra almindeligt tyveri eller bedrageri begået af enkeltpersoner til storstilede aktiviteter organiseret af kriminelle netværk, der opererer på tværs af landegrænser. Sådanne aktiviteter kan ofte relateres til menneskesmugling, narkotikahandel, terrorisme og korruption, og de sociale og økonomiske konsekvenser er ofte dybt alvorlige for både enkeltpersoner og hele samfund. Det er derfor, Nordea og andre finansielle institutioner ønsker at løfte deres ansvar og være en del af løsningen.

Nordea har siden 2015 brugt over 1,5 mia. euro på at bekæmpe økonomisk kriminalitet, og som en del af Nordeas træning bliver alle medarbejdere regelmæssigt uddannet i risici for økonomisk kriminalitet. I 2022 tilførte vi en investering på 50 mio. euro for at styrke vores beredskab mod økonomisk kriminalitet yderligere og gøre vores IT-infrastruktur endnu mere robust.

Vidste du det?

Vi overvåger over

3 milliarder

transaktioner hvert år

”Bankydelser er digitale, og vi håndterer flere milliarder transaktioner årligt på vegne af vores kunder. For at kunne overvåge så store mængder og identificere eventuelle ulovlige aktiviteter fortsætter vi med at investere massivt i værktøjer, der kan forhindre økonomisk kriminalitet,” forklarer Karen Tyler.

En del af overvågningen er screening mod relevante sanktionslister. Screeningen sker ved etableringen af nye kundeforhold og derefter løbende. En anden vigtig del er identifikation af usædvanlige aktiviteter, mønstrer eller uregelmæssigheder. Hvis noget ud over det sædvanlige bemærkes, udløser det interne alarmer og undersøgelser. Et stort antal sager indberettes hvert år til de relevante myndigheder.

”Vi accepterer ikke at blive udnyttet til hvidvask eller anden økonomisk kriminalitet. I Nordea tager vi vores del af ansvaret overfor samfundet og vores kunder meget alvorligt, og vi har gennem årene opbygget et stærkt forsvar for at forhindre, at vores produkter og services bliver brugt til ulovlige formål, og det vil vi fortsætte med,” slutter Karen Tyler. 

Vores tre forsvarslinjer

For at styrke sin organisation har Nordea etableret tre forsvarslinjer, som hver spiller en klart defineret rolle i forhold til risikostyring og interne kontrolfunktioner.

Daglig risikostyring, drift og udvikling
Vores kundevendte medarbejdere og vores ekspertfunktioner udgør første forsvarslinje. De har ansvaret for den daglige risikostyring og for at løse deres daglige opgaver i overensstemmelse med Nordeas politikker, instruktioner og retningslinjer.  

Compliance og risici
Anden forsvarslinje er vores compliance- og risikofunktioner. Disse funktioner sikrer, at vi driver forretning i overensstemmelse med gældende love, regler og standarder.

Intern revision
Tredje forsvarslinje er vores interne revision – Internal Audit. De foretager en uafhængig vurdering af bankens aktiviteter for at evaluere og forbedre effektiviteten af ledelses-, risikostyrings- og kontrolprocesserne. Internal Audit støtter hermed Nordeas bestyrelse og ledelse i at beskytte bankens aktiver, omdømme og bæredygtighed.

Læs mere om de tre forsvarslinjer
Om os
Svindel