08-06-2023 15:40

Perstorp menestyy kehittyvillä markkinoilla

Perstorp on erikoiskemikaalialan yritys, jonka tuotteita valmistetaan ja myydään ympäri maailmaa. Niinpä yrityksellä on omakohtaista kokemusta haasteista, joita kehittyvillä markkinoilla toimiminen tuo tullessaan. Perstorpin yritysrahoituksesta ja sijoittajasuhteista vastaava johtaja Lars Grimsgård korostaa luotettavan pankkikumppanin tärkeyttä ja kertoo, miten Nordea on auttanut yritystä luovimaan kehittyvillä markkinoilla.
Aerial view in India

Ruotsalainen Perstorp on yksi maailman johtavista erikoiskemikaalialan yrityksistä, jonka tuotteita valmistetaan ja myydään ympäri maailmaa. Niinpä yritykselle ovat tuttuja myös haasteet, joita kehittyvillä markkinoilla toimiminen tuo tullessaan.

Perstorpilla on tuotantolaitoksia kahdeksassa Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Aasian maassa, mukaan lukien Kiina ja viimeisimpänä Intia, jonne sillä on rakenteilla huippumoderni tehdas. Perstorp kääntyi Nordean puoleen, kun se tarvitsi rahoitusta toimintansa laajentamiseen sekä asiantuntijoiden neuvoja kehittyvien markkinoiden usein hankalissakin taloudellisissa toimintaympäristöissä luovimiseen.

”Kehittyvillä markkinoilla toimiminen edellyttää kotiläksyjen tekemistä”, Perstorpin yritysrahoituksesta ja sijoittajasuhteista vastaava johtaja Lars Grimsgård sanoo. ”Keskisuuren yrityksen talousosastona tarvitsemme kumppaniksemme luotettavan pankin tekemään pääosan näistä kotiläksyistä puolestamme.”

Paikallisen sääntelyn seuranta tärkeää

Yksi haaste on paikallisten dokumentaatiovaatimusten viidakko, jonka vuoksi tarvitaan usein aikaa vieviä hallinnollisia prosesseja.

”Meidän talousosastomme Perstorpilla on pienehkö, joten meillä ei ole resursseja seurata paikalliseen lainsäädännön ja valuuttakaupan sääntöjen muutoksia, joita tehdään melko nopeallakin aikataululla. Luotamme siihen, että Nordea seuraa sääntelyn kehitystä ja ohjeistaa meitä”, Lars Grimsgård sanoo.

 
Kehittyvillä markkinoilla toimiminen edellyttää kotiläksyjen tekemistä. Keskisuuren yrityksen talousosastona tarvitsemme kumppaniksemme luotettavan pankin tekemään pääosan näistä kotiläksyistä puolestamme.

Lars Grimsgård

Nordea Marketsissa Managing Directorina työskentelevä Jana Poulsenova vetää kehittyviin markkinoihin erikoistuneiden kokeneiden asiantuntijoiden tiimiä ja auttoi hiljattain Perstorpia hankkimaan pääomaa uutta Intian-tuotantolaitosta varten.

”Kehittyvillä markkinoilla toimimiseen liittyy suuria riskejä, mutta siinä on myös valtavat etunsa”, hän sanoo. ”Yritysten on kuitenkin tehtävä taustatyönsä ja varmistettava, että niillä on perusteellinen ymmärrys paikallisista raportointivaatimuksista sekä asiaankuuluvat prosessit vaatimusten täyttämiseksi”, hän sanoo.

Jana Poulsenovan mukaan esimerkiksi Intiassa on paljon yksityiskohtaisia hallinnollisia vaatimuksia, kuten sertifikaatteja, joita on haettava tietyn ajan kuluessa. Hän huomauttaa, että Intiassa paperityöt ovat suurempi rasite kuin Kiinassa. Toisaalta Kiinassa voidaan myös ottaa käyttöön uutta sääntelyä tai uusia ohjeita, joihin on tutustuttava ja joita on osattava tulkita ja soveltaa – myös takautuvasti.

”Olemme yhteydessä paikallisiin pankkeihin ja selvitämme, miten ne tulkitsevat asioita. Tutkimme, mitä täytyy tehdä, ja hoidamme kaiken kuntoon, mutta se vie aikaa. Paikallisissa prosesseissa on opettelemista”, sanoo Jana Poulsenova, joka on kouluttanut myös Nordean omia valuuttadiileireitä siinä, miten ulkomaisen pankin tulee toimia kehittyvillä markkinoilla, esimerkiksi Intiassa.

 
Kehittyvillä markkinoilla toimimiseen liittyy suuria riskejä, mutta siinä on myös valtavat etunsa. Yritysten on kuitenkin tehtävä taustatyönsä.

Jana Poulsenova

Paikalliset pankkiriskit hallinnassa

Toinen suuri haaste kehittyvillä markkinoilla toimiville yrityksille on paikallisten tiliverkostojen hyödyntäminen. Lars Grimsgård, joka vastasi aiemmin suuremman pohjoismaisen yrityksen talousosastosta, huomauttaa, että osa suurista yrityksistä on keskittänyt taloustoimintojaan Aasiaan, jolloin niillä on enemmän vaikutusvaltaa paikallisten pankkien suhteen. Pienemmillä yrityksillä ei välttämättä ole samanlaisia paikallisia yhteyksiä. Tässä Nordea voi olla avuksi.

Hyvät suhteet pankkeihin, jotka tarjoavat selvityspalveluja kehittyvillä markkinoilla, auttavat Nordeaa toteuttamaan ja vastaanottamaan maksuja paikallisissa valuutoissa turvallisten ja tehokkaiden tiliverkostojen kautta. Sopimukset tällaisten pankkien kanssa tarkoittavat myös sitä, että Nordean yritysasiakkaat voivat ohittaa vaatimukset, joiden mukaan niillä pitäisi muuten olla tileillään varoja paikallisessa valuutassa ennen kuin ne voivat tehdä liiketoimia kyseisellä markkinalla.

Lisäksi yritykset eivät itse joudu vastaamaan vastapuoliriskistä toimiessaan paikallisten pankkien kanssa. Tämä voi olla merkittävä etu esimerkiksi Intian ja Kiinan kaltaisilla markkinoilla, joilla paikallisten pankkien järjestämättömät luotot ja avoimuuden puute ovat aiemmin herättäneet huolta.

”Vastapuoliriskin seuranta voi myös olla haaste pienten yritysten talousosastoille. Siksi olemme turvautuneet pohjoismaiseen pankkiin, joka tekee työn puolestamme”, Lars Grimsgård Perstorpista sanoo.

Jana Poulsenova sanoo, että hänen tiiminsä päätavoite on etsiä ratkaisuja monimutkaisiin, säännellyissä valuutoissa toteutettaviin liiketoimiin, jotta maksujen selvitys tapahtuu turvallisesti ja raportoinnissa noudatetaan kansainvälisiä sääntöjä. Hän korostaa, että pohjoismaiset yritykset voivat hallinnoida monimutkaisiakin liiketoimia Nordean avulla päätoimipaikastaan käsin ilman, että yrityksen täytyy olla fyysisesti läsnä kehittyvillä markkinoilla. Tämä voi auttaa vähentämään myös kielimuuriin ja aikavyöhykkeisiin liittyviä haasteita.

Perstorp pystyi järjestämään Pohjoismaista käsin Intian rupian määräisen konsernin sisäisen lainan sekä pääomasijoituksen. Näitä varten se haki tarvittavat sertifikaatit, joilla varmistettiin, että likviditeetti saatiin käyttöön ajallaan.

”Saimme paljon apua Nordeasta”, Lars Grimsgård sanoo. ”Talousosastomme on riippuvainen pankin asiantuntemuksesta, joka on meille helposti saatavilla.”

Perstorp

Perstorp on 140-vuotisen historiansa aikana valmistanut kemikaaleja lukuisiin eri käyttötarkoituksiin, kuten hartsiin, pinnoitteisiin, teknisiin nesteisiin, edistyksellisiin materiaaleihin ja eläinten ruokiin.

Yritys mainostaa verkkosivustollaan, että sen tuotteita löytyy niin autoista, kännyköistä, tuulivoimaloista kuin maitotiloiltakin.

Perstorp on onnistunut löytämään erikoistuotteilleen markkinaraon. Yritys on maailman johtava myyjä yli 50 prosentissa sen tuotteista. Sillä on 1 500 työntekijää, myyntiedustus 24 maassa sekä 15,3 miljoonan Ruotsin kruunun vuosittainen liikevaihto.

Perstorpilla on kotimaan kahden tuotantolaitoksen lisäksi tehtaat Saksassa, Alankomaissa, Yhdysvalloissa, Italiassa ja Kiinassa. Sen uudishanke Intian Gujaratissa valmistuu myös pian. Intian tehdas on erikoistunut pinnoitteissa ja hartsissa käytettävän Penta-nimisen kemikaalin sekä vastuullisen Voxtar™-kemikaalin tuotantoon. Voxtar™-kemikaalin avulla asiakkaat voivat pienentää hiilijalanjälkeään. Kaupallinen tuotanto alkaa tehtaassa vuoden 2023 aikana. Sen päätähtäimenä ovat Intian ja Aasian markkinat.

Perstorpin omisti aiemmin ranskalainen pääomasijoitusyhtiö PAI Partners, joka myi sen malesialaiselle PCG:lle (PETRONAS Chemicals Group) vuonna 2022.

Vastuullisuus Perstorpissa

Vastuullisuus on yritykselle keskeinen painopistealue ja tärkeä tekijä kemikaalialalla, jonka toimijat eri puolilla arvoketjua etsivät entistä vastuullisempia ratkaisuja.

Perstorp on yksi kolmesta yrityksestä Project Air -hankkeen takana. Alan toimijoiden yhteishankkeen tarkoituksena on auttaa tekemään kemikaalialasta ilmastoneutraali. Hankkeen tarkoituksena on rakennuttaa yksi ensimmäisistä suurista vastuullisista metanolilaitoksista, jonka odotetaan vähentävän hiilidioksidipäästöjä 500 000 tonnilla vuodessa. EU:n innovaatiorahasto myönsi hankkeelle vastikään 97 miljoonan euron rahoituksen.

Analyysit