08-06-2023 15:39

At navigere i finansielle risici på Emerging Markets: Perstorps succeshistorie

Med produktion og salg i hele verden har specialkemi-virksomheden Perstorp førstehåndserfaring med udfordringerne ved at gøre forretninger på Emerging Markets. Lars Grimsgård, Vice President of Corporate Finance & Investor Relations i Perstorp, giver sit syn på udfordringerne og vigtigheden af at have Nordea som sin betroede finansielle partner til at hjælpe med at navigere gennem dem.
Aerial view in India

Som en af verdens førende innovatører indenfor specialkemi med produktion og salg i hele verden kender det svenske selskab Perstorp til de udfordringer, som følger med, når man gør forretninger på Emerging Markets.

Virksomheden har produktion i otte lande i Asien, Europa, Nordamerika, Kina og nu Indien, hvor Perstorp har bygget en topmoderne fabrik. En ekspansion som denne kræver finansiering. Derfor henvendte Perstorp sig til Nordea for at få eksperthjælp til at navigere i de ofte vanskelige økonomiske landskab på vækstmarkederne.

“Emerging Markets kræver mere hjemmearbejde,” siger Lars Grimsgård, Vice President of Corporate Finance and Investor Relations i Perstorp. “Som finansafdeling i en mellemstor virksomhed sætter vi vores lid til at have en god bankforbindelse, som gør det meste af hjemmearbejdet for os.”

På forkant med lokale krav

En af de store udfordringer er at navigere i de mange lokale dokumentationskrav, som kan resultere i tidskrævende administrative processer.

“Når vi ikke er en større finansafdeling i Perstorp, har vi ikke ressourcerne til at være på forkant med de lokale regler og valutaregler, der har tendens til ofte at ændre sig. Der stoler vi på, at Nordea følger med i udviklingen og vejleder os,” siger Lars Grimsgård.

 
Emerging Markets kræver mere hjemmearbejde. Som finansafdeling i en mellemstor virksomhed sætter vi vores lid til at have en god bankforbindelse, som gør det meste af hjemmearbejdet for os.

Lars Grimsgård, Vice President of Corporate Finance and Investor Relations i Perstorp

Jana Poulsenova, Managing Director i Nordea Markets, som leder et team af erfarne specialister i Emerging Markets, hjalp for nylig Perstorp med en kapitaludvidelse i den nye fabrik i Indien.

“Der er både store risici og kæmpe gevinster ved at gøre forretninger på Emerging Markets,” siger hun. “Det er dog vigtigt at gøre forarbejdet for at sikre en grundig forståelse og processer til at overholde rapporteringskravene,” siger hun.

Indien har f.eks. en masse administrative krav, f.eks. certifikater, der skal indsendes indenfor en specifik tidsfrist efter en transaktion, siger Jana Poulsenova. Hun bemærker, at papirarbejdet er større i Indien end i Kina. Kina kan dog også komme med nye regler eller vejledninger, som skal gennemgås, tolkes og implementeres, også med tilbagevirkende kraft.

“Vi tager kontakt til lokale banker for at få deres fortolkning. Så finder vi ud af, hvad vi skal gøre, og vi gør det korrekt, men det tager tid. Man er nødt til at lære alle trin,” siger Jana Poulsenova, som har undervist Nordeas egne valutahandlere i at agere som udenlandsk bank på vækstmarkeder som Indien.

 
Der er både store risici og kæmpe gevinster ved at gøre forretninger på Emerging Markets. Det er dog vigtigt at gøre forarbejdet.

Jana Poulsenova, Managing Director i Nordea Markets

Risikohåndtering af lokale banker

En anden vigtig udfordring, når man gør forretninger på Emerging Markets, er at udnytte de lokale kontonetværk. Lars Grimsgård, som var leder af finansafdelingen i en større nordisk virksomhed, bemærker, at store virksomheder kan have finanscentre i Asien og “større muskler”, når de mødes med lokale banker. Små finansafdelinger har måske ikke adgang til lokale banker. Det er her, Nordea kan hjælpe.

Ved at have gode relationer til korrespondentbankerne på Emerging Markets kan Nordea gennemføre og modtage betalinger i lokal valuta via sikre og effektive banknetværk. Nordeas aftaler med korrespondentbankerne giver også virksomhederne mulighed for at undgå krav om forudbetaling, som ellers ville betyde, at de skulle indbetale penge på konti i lokale valutaer, inden de kunne foretage transaktioner på markedet.

Derudover behøver virksomhederne ikke selv at påtage sig modpartsrisikoen i forhold til de lokale banker. Det kan være en stor fordel på markeder som Indien og Kina, hvor lokale bankers misligholdte lån og manglende gennemsigtighed tidligere har givet anledning til bekymring.

“For mindre finansafdelinger kan det også være en udfordring at overvåge modpartsrisici. Derfor foretrækker vi at bruge en nordisk bank, som implicit kan gøre det arbejde for os,” siger Perstorps Lars Grimsgård.

Jana Poulsenova fortæller, at hendes teams primære mål er at finde løsninger til komplekse transaktioner i regulerede valutaer, som resulterer i sikker afregning og rapportering, i overensstemmelse med de lokale regler for udenlandske betalinger. Hun understreger, at nordiske virksomheder kan styre komplekse transaktioner på Emerging Markets fra deres hovedkontorer med Nordeas hjælp uden at være fysisk tilstede på det lokale marked. Det kan også hjælpe med at minimere udfordringer i forhold til sprogbarrierer og tidsforskelle.

I Perstorps tilfælde kunne virksomheden få et koncernlån i INR fra Norden samt en kapitaludvidelse, herunder udfyldelse af relevante certifikater, for at sikre, at pengene kom til tiden.

”Vi havde stor gavn af Nordea,” siger Lars Grimsgård. ”Som finansafdeling i en mellemstor virksomhed er vi afhængige af at have ekspertisen lige ved hånden.”

Om Perstorp

Med en historie, der går mere end 140 år tilbage i tiden, har Perstorp stor betydning gennem sin produktion af kemikalier, som anvendes i resiner og overfladebehandlinger, konstruerede væsker, avancerede materialer og dyrefoder.

”Du finder os overalt lige fra i din bil og mobiltelefon til tårnhøje vindturbiner og lokale mælkeproducenter,” skriver virksomheden på sin hjemmeside.

Det er lykkes Perstorp at skabe en niche for sine produkter. Virksomheden er verdensførende i salget af halvdelen af produkterne i sin portefølje.  Derudover har virksomheden 1.500 medarbejdere, salgskontorer i 24 lande og en årlig omsætning på 15,3 mio. svenske kroner.

Udover Perstorps to produktionssteder i Sverige har virksomheden også produktionsfaciliteter i Tyskland, Holland, USA, Italien, Kina og snart Indien med færdiggørelsen af det nyetablerede anlæg i Gujarat. Den indiske fabrik vil fokusere på fremstillingen af penta – et kemikalie, der anvendes i overfladebehandling og resiner – og Voxtar™, som er den bæredygtige version og tilbyder kunderne et mindre CO2-aftryk. Fabrikkens kommercielle produktion ventes at komme i gang i 2023. Målet er de indiske og asiatiske markeder.

Perstorp, som tidligere var ejet af den franske kapitalfond PAI Partners, blev opkøbt af Malaysiske PCG (PETRONAS Chemicals Group) i 2022.

Bæredygtighed i Perstorp

Virksomheden har bæredygtighed som kernefokus og er en vigtig drivkraft på markedet for kemikalier, da aktører i hele værdikæden søger mere bæredygtige løsninger.

Perstorp er en ud af tre virksomheder bag Project Air-projektet, som er et industrielt samarbejde med henblik på at gøre den kemiske industri klimaneutral. Projektet bliver et af de første store bæredygtige methanolanlæg og ventes at reducere CO2-udledningen med 500.000 tons pr. år. Initiativet blev fornylig tildelt 97 mio. euro fra EU’s innovationsfond.

Insights