08-06-2023 15:39

Slik håndterer Perstorp finansielle risikoer i fremvoksende markeder

Med produksjon og salg over hele verden har spesialkjemikalieselskapet Perstorp førstehåndserfaring med utfordringene som følger av å gjøre forretninger i fremvoksende markeder. Lars Grimsgård, Vice President for Corporate Finance og Investor Relations i Perstorp, reflekterer over disse utfordringene og over hvor viktig det er å ha en pålitelig bankpartner som Nordea å støtte seg på.
Aerial view in India

Svenske Perstorp er en av verdens ledende innovatører innen spesialkjemikalier med produksjon og salg over hele verden. De vet godt hvor utfordrende det kan være å gjøre forretninger i fremvoksende markeder.

Selskapet har produksjonsanlegg i åtte land i Asia, Europa og Nord-Amerika, blant annet i Kina og nå også India, der Perstorp har bygd en ny og moderne fabrikk. Denne typen vekst krever finansiering, og siden det ofte kan være en innviklet prosess i fremvoksende markeder, kom Perstorp til Nordea for å få hjelp av våre eksperter.

– Fremvoksende markeder krever virkelig at man gjør hjemmeleksen sin, sier Lars Grimsgård, Vice President for Corporate Finance og Investor Relations i Perstorp. – Som finansavdeling i et mellomstort selskap er vi avhengige av en god bankpartner som kan sette seg inn hva som kreves.

Oversikt over lokale krav

En av de største utfordringene er å holde oversikt over lokale dokumentasjonskrav, en prosess som kan ta mye tid.

– I Perstorp er vi en ganske liten finansavdeling, og vi har ikke ressurser til å holde oversikt over lokale forskrifter og valutaregler. Ofte skjer det raske endringer her, og vi stoler på at Nordea følger utviklingen og kan veilede oss, sier Lars Grimsgård.

 
Fremvoksende markeder krever virkelig at man gjør hjemmeleksen. Som finansavdeling i et mellomstort selskap er vi avhengige av en god bankpartner som kan sette seg inn hva som kreves.

Lars Grimsgård, Vice President for Corporate Finance og Investor Relations i Perstorp

Jana Poulsenova, Managing Director i Nordea Markets, leder et team av erfarne spesialister på fremvoksende markeder. Nylig hjalp de Perstorp med kapital innskudd i den nye fabrikken i India.

– Å drive forretninger i fremvoksende markeder er forbundet med stor risiko, men det kan også gi store gevinster, sier hun. – Men det krever at man gjør et skikkelig forarbeid og sikrer at man har kunnskap og prosesser som er i tråd med rapporteringskravene, sier hun.

For eksempel har India mange detaljerte administrative krav, som sertifikater som må sendes inn innen et visst antall dager etter en transaksjon, ifølge Jana Poulsenova. Hun sier at det er mer papirarbeid i India enn i Kina. Men Kina kan også innføre nye forskrifter eller retningslinjer som må studeres, tolkes og følges, også med tilbakevirkende kraft.

– Vi samarbeider med lokale banker for å få hjelp til å forstå. Vi finner ut hva som må gjøres, og vi gjør det skikkelig, men det tar tid. Man må lære seg hele prosessen, sier Jana Poulsenova. Hun har også arrangert kurs for Nordeas egne tradere om hvordan man som utenlandsk bank skal opptre i et fremvoksende marked som India.

 
Å drive forretninger i fremvoksende markeder er forbundet med stor risiko, men det kan også gi store gevinster. Men det krever at man gjør et skikkelig forarbeid.

Jana Poulsenova, Managing Director i Nordea Markets

Lokale bankrisikoer

En annen stor utfordring i fremvoksende markeder er å klare å dra nytte av lokale kontonettverk. Lars Grimsgård, som tidligere hadde ansvaret for finansavdelingen i et større nordisk selskap, sier at store selskaper kan ha egne treasuryavdelinger i Asia og dermed «større muskler» i møte med lokale banker. Mindre bedrifter mangler kanskje den lokale veien inn, og det er der Nordea kommer inn i bildet.

Nordea har gode relasjoner til oppgjørsbanker i fremvoksende markeder og kan dermed utføre og ta imot betalinger i lokale valutaer via trygge og effektive kontonettverk. Nordeas avtaler med oppgjørsbankene innebærer også at selskaper kan omgå krav til å forhåndsfinansiere kontoer i lokal valuta før de kan gjøre forretninger i det aktuelle markedet.

Dessuten slipper selskapene motpartsrisikoen i samarbeidet med lokale banker. Det kan være en stor fordel i markeder som India og Kina, der misligholdte lån og manglende åpenhet hos lokale banker tidligere har skapt bekymring.

– For en liten finansavdeling kan det også være vanskelig å kontrollere motpartsrisikoen. Derfor foretrekker vi å bruke en nordisk bank som gjør denne jobben for oss, sier Lars Grimsgård.

Jana Poulsenova sier at hovedmålet til teamet hennes er å finne løsninger for komplekse transaksjoner i regulerte valutaer, slik at oppgjørene er trygge og rapporteringen overholder internasjonale regler. Hun understreker at med Nordeas hjelp kan nordiske selskaper håndtere komplekse transaksjoner i fremvoksende markeder fra sine egne hovedkontorer, uten å være fysisk til stede i det lokale markedet. Det kan også bidra til å begrense utfordringene som kommer av språkbarrierer og tidsforskjeller.

Når det gjelder Perstorp, klarte de å få i stand et internlån i indiske rupi fra Norden, i tillegg til et kapitalinnskudd, inkludert innsending av relevante sertifikater, for å sikre at likviditeten var på plass i tide.

– Vi fikk veldig god hjelp fra Nordea, sier Lars Grimsgård. – Som finansavdeling i et mellomstort selskap er vi avhengige av å ha deres ekspertise tett på.

Om Perstorp

Perstorp ble stiftet for over 140 år siden. De produserer kjemikalier som brukes i harpiks og overflatebehandlinger, tekniske væsker, avanserte materialer og dyrefôr.

– Du finner oss i alt fra bilen og mobiltelefonen til høye vindturbiner og hos den lokale melkebonden, skriver selskapet på nettsidene sine.

Perstorp har lykkes med å skape en nisje for produktene sine. De er globale markedsledere for halvparten av produktporteføljen. Selskapet har 1500 ansatte, salgskontorer i 24 land og en årsomsetning på 15,3 milliarder svenske kroner.

I tillegg til to produksjonsanlegg i Sverige har Perstorp fabrikker i Tyskland, Nederland, USA, Italia, Kina og – når det nye produksjonsanlegget i Gujarat står ferdig – i India. I India skal de først og fremst produsere Penta, en kjemikalie som brukes i overflatebehandlinger og harpiks, og en bærekraftig versjon kalt Voxtar™, som gir kundene et lavere karbonavtrykk. Den kommersielle produksjonen forventes å starte opp i løpet av 2023, og produktene er rettet mot de indiske og asiatiske markedene.

Perstorp var tidligere eid av det franske private equity-selskapet PAI Partners, men ble i 2022 kjøpt av malaysiske PCG (PETRONAS Chemicals Group).

Bærekraft i Perstorp

Perstorp har stort fokus på bærekraft, og det gjelder også for kjemikaliemarkedet, der aktører i hele verdikjeden ønsker mer bærekraftige løsninger.

Perstorp er et av tre selskaper bak Project Air, et industrisamarbeid som jobber med å styre kjemikaliebransjen mot klimanøytralitet. Selskapene skal bygge en av de første store fabrikkene for bærekraftig metanol og forventer med det å redusere CO₂-utslipp med 500 000 tonn i året. Prosjektet fikk nylig 97 millioner euro i støtte fra EUs innovasjonsfond.

 

 

Innsikt