2023-06-08 15:00

Så hanterar Perstorp finansiella risker i tillväxtländerna

Specialkemiföretaget Perstorp har tillverkning och försäljning över hela världen och de vet vilken utmaning det är att göra affärer i tillväxtländerna. Lars Grimsgård är chef för Corporate Finance och Investor Relations på Perstorp. Här berättar han om svårigheterna och hur viktigt det är ha en tillförlitlig bankpartner i Nordea som hjälper till att reda ut dem.
Aerial view in India

Svenska Perstorp är en världsledande innovatör inom specialkemikalier med tillverkning och försäljning över hela världen och de vet vilken utmaning det är att göra affärer i tillväxtländerna.

Företaget har fabriker i åtta länder i Europa, Nordamerika och Asien, bland annat i Kina. Nu utökas listan över länder med Indien, där Perstorp nyligen slutfört bygget av en toppmodern fabrik. En sådan expansion kräver finansiering men eftersom detta ofta kan vara knepigt i tillväxtländerna vände sig Perstorp till Nordea för att få hjälp av våra experter.

”För att bedriva verksamhet i tillväxtländerna måste man verkligen vara påläst”, säger Lars Grimsgård som är chef för Corporate Finance och Investor Relations på Perstorp. ”Som finansavdelning på ett medelstort bolag hinner vi inte det, så vi behöver ha en bra bankpartner som kan läsa på åt oss.”

Koll på lokala krav

En stor utmaning är att hålla koll på alla lokala dokumentationskrav som kan leda till tidskrävande administration.

”Vi är ingen stor finansavdelning och har därmed inte tillräckliga resurser för att hålla koll på lokala bestämmelser och valutaregler,   som dessutom kan ändras rätt snabbt. Vi litar på att Nordea följer med i utvecklingen och kan hjälpa oss”, säger Lars Grimsgård.

 
För att bedriva verksamhet i tillväxtländerna måste man verkligen vara påläst. Som finansavdelning på ett medelstort bolag hinner vi inte det, så vi behöver ha en bra bankpartner som kan läsa på åt oss.

Lars Grimsgård, chef för Corporate Finance och Investor Relations på Perstorp

Jana Poulsenova på Nordea Markets är chef för ett team med erfarna specialister på tillväxtmarknaderna. Hennes team hjälpte nyligen Perstorp att skaffa kapital till den nya fabriken i Indien.

”Att göra affärer med tillväxtländer innebär stora risker men kan också ge stor avkastning”, säger hon. ”Men det krävs ett gediget förarbete för att säkerställa att man verkligen har kunskapen och processerna som krävs för att uppfylla rapporteringskraven”, säger hon.

Indien har exempelvis många grundläggande men tidskrävande administrativa krav såsom certifikat som måste lämnas in ett visst antal dagar efter en transaktion, enligt Jana Poulsenova. Hon menar att pappersexercisen är större i Indien än i Kina. Men Kina kan också införa nya regler eller riktlinjer som sedan måste studeras, tolkas och följas, även retroaktivt.

”Vi tar hjälp med tolkningen från lokala banker. Vi tar reda på vad som behöver göras och vi gör det ordentligt, men det tar tid. Man måste lära sig alla stegen”, säger Jana Poulsenova som också hållit utbildningar för Nordeas egna handlare om hur man ska agera som utländsk bank i ett tillväxtland som Indien.

 
Att göra affärer med tillväxtländer innebär stora risker men kan också ge stor avkastning. Men det krävs ett gediget förarbete.

Jana Poulsenova, Managing Director, Nordea Markets

Hantera lokala bankrisker

En annan stor utmaning när man gör affärer i tillväxtländer är att kunna dra nytta av lokala kontonät. Lars Grimsgård, som tidigare varit finanschef på ett större nordiskt företag, noterar att större företag kan ha egna finansavdelningar i Asien och därmed ”större muskler” när de träffar lokala banker. Mindre företag har inte alltid möjlighet att ha ett sådant upplägg och det är här som Nordea kommer in i bilden .

Nordea har goda relationer med korresponderande banker i tillväxtländerna och kan därmed utföra och ta emot betalningar i lokala valutor via ett tryggt och effektivt kontonät. Nordeas avtal med avvecklingsbankerna innebär också att företagen inte behöver uppfylla krav på att förfinansiera konton i den lokala valutan innan de börjar göra affärer på marknaden.

Dessutom behöver företagen inte ta motpartsrisken för samarbetet med lokala banker. Det kan vara en stor fördel i länder som Indien och Kina där nödlidande lån och brist på transparens hos de lokala bankerna uppmärksammats tidigare.

”För en liten finansavdelning kan det också vara en utmaning att övervaka motpartsrisken. Därför föredrar vi att använda en nordisk bank som gör detta jobb åt oss”, säger Lars Grimsgård.

Jana Poulsenova berättar att den främsta uppgiften för hennes team är att hitta lösningar för komplexa transaktioner i reglerade valutor så att leveransen av likvidamedel blir säker och redovisningen uppfyller de gränsöverskridande reglerna. Hon betonar att Nordeas närvaro på den lokala marknaden gör det möjligt för nordiska företag att hantera komplexa transaktioner i tillväxtländerna från sina huvudkontor, utan att behöva egna kontor på den lokala marknaden. Detta kan också bidra till att minimera utmaningarna med språkförbistring och tidsskillnader.

I Perstorps fall kunde företaget ordna ett internt lån i indiska rupier från Norden samt ett kapitaltillskott, inklusive registrering av relevanta certifikat, och säkerställa att likviditeten fanns på plats i rätt tid.

”Vi fick mycket bra hjälp från Nordea”, säger Lars Grimsgård. ”Vi är beroende av att ha denna expertis nära oss eftersom vi är en finansavdelning i ett medelstort företag.”

Om Perstorp

Perstorp grundades för över 140 år sedan. Företaget tillverkar kemikalier som används i hartser och ytbehandlingar, tekniska vätskor, avancerade material och djurfoder.

”Vi finns överallt, från din bil och mobiltelefon till skyhöga vindkraftverk och hos traktens mjölkbonde”, skriver företaget på sin webbplats.

Perstorp har lyckats skapa en nisch för sina produkter. 50 procent av företagets produkter är marknadsledande globalt. Företaget har 1 500 anställda, säljkontor i 24 länder och en årsomsättning på 15,3 miljarder kronor.

Förutom två fabriker i Sverige har Perstorp också fabriker i Tyskland, Nederländerna, USA, Italien, Kina och snart även i Gujarat i Indien. Fabriken i Indien ska främst tillverka Penta, en kemikalie som används i ytbehandlingar och hartser, och en hållbar version, som kallas Voxtar™, som ger kunderna ett lägre koldioxidavtryck. Den kommersiella produktionen förväntas komma igång under 2023 och fabrikens produkter ska säljas i Indien och Asien.

Perstorp ägdes tidigare av det franska riskkapitalbolaget PAI Partners och köptes av malaysiska PCG (PETRONAS Chemicals Group) 2022.

Hållbarhet i Perstorp

Perstorp satsar mycket på hållbarhet och detsamma gäller för hela den kemiska industrin där företagen arbetar mot mer hållbara lösningar.

Perstorp är ett av tre företag bakom Project Air, ett industrisamarbete som ska hjälpa den kemiska industrins övergång till klimatneutralitet. Projektet ska skapa en av de första storskaliga och hållbara metanolfabrikerna och förväntas minska koldioxidutsläppen med 500 000 ton per år. Initiativet fick nyligen 97 miljoner euro från EU:s innovationsfond.

Insikter