02-04-2024 15:16

Pohjoismaiset pk-yritykset kaipaavat tukea kestävyyssiirtymän mahdollisuuk-sien hyödyntämiseen liiketoiminnassa

Nordean tuore kyselytutkimus kertoo, että monet pienet ja keskisuuret yritykset pitävät kestä-vyyssiirtymää välttämättömänä, jotta ne voivat vastata asiakkaidensa ja muiden arvoketjun toimijoiden odotuksiin. Ne näkevät siirtymässä nyt myös kasvumahdollisuuksia.
two women discussing business at factory

Olemme selvittäneet yritysasiakkaidemme kestävyyssiirtymän edistymistä sekä sen mukanaan tuomia haasteita ja mahdollisuuksia kyselytutkimuksilla viiden vuoden ajan. Kun tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa, monet pk-yritykset olivat vasta siirtymän alkuvaiheessa. 
Silloin kestävyyssiirtymään panostamiseen yrityksiä motivoivat pääasiassa asiakkaiden odotukset, mahdollisuus kasvattaa brändiarvoa sekä siirtymän mukanaan tuomat liiketoimintamahdollisuudet. Samat asiat pätevät vieläkin, mutta myös arvoketjun odotuksiin vastaaminen on nykyään merkittävä kannustin. 

”On rohkaisevaa nähdä, miten yritysten kestävyyssiirtymä etenee ja miten ne ovat ottaneet vastuullisuuden kiinteäksi osaksi liiketoimintamallejaan. Tähän ovat toki vaikuttaneet vahvasti asiakkaiden ja arvoketjun muiden toimijoiden kasvaneet odotukset, mutta monet yritykset haluavat myös tarttua uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Kyselyn perusteella monet asiakkaistamme ovat nyt valmiita tekemään kestävyyssiirtymän eteen entistä enemmän”, Nordean yritysasiakastoiminnasta vastaava johtaja Nina Arkilahti sanoo.

 

Ei ole helppoa viedä kestävyyssiirtymää uudelle tasolle, mutta me haluamme auttaa kaikenkokoisia yrityksiä pääsemään tässä työssä alkuun.

Nina Arkilahti, Head of Business Banking.

EU:n kestävyysraportointidirektiivi eli niin kutsuttu CSRD-direktiivi velvoittaa suuria yrityksiä raportoimaan toimitusketjujensa päästöt, mutta myös pk-yritysten odotetaan yhä useammin julkaisevan tietoja omista päästöistään. Monet pk-yritykset kaipaavat kuitenkin tukea päästöraportointiin ja uskottavan siirtymäsuunnitelman laatimiseen.Yli 60 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoi etsivänsä ulkopuolisia neuvoja esimerkiksi sopivien yhteistyökumppanien löytämiseen sekä siirtymäsuunnitelmien ja vastuullisuusraporttien laatimiseen. Nämä ovat osa-alueita, joita yritykset pitävät erittäin tärkeinä mutta joissa ne ennakoivat tapahtuvan vähäisintä kehitystä.     

Nordea on kehittänyt vuosien varrella yrityksille kattavan työkalupakin kestävyyssiirtymän tueksi. Tarjoamme asiakkaillemme muun muassa laskurin toimitusketjun hiilidioksidipäästöjen arviointiin yhteistyössä kumppanimme Normativen kanssa. Lisäksi tarjoamme erilaisia rahoitusvaihtoja, kuten vihreitä lainojakestävyyteen sidottuja lainoja sekä Euroopan investointirahaston lainatakauksia kestävien investointien ja vihreän siirtymän edistämiseksi Suomen ja Ruotsin markkinoilla.

”Tutkimuksessamme selvisi, että erityisesti keskisuurissa yrityksissä on tapahtunut tasaista kehitystä kaikilla osa-alueilla. Lisäksi yhä useammat yritykset suunnittelevat kohdistavansa henkilöstöresursseja kestävyyssiirtymään. Tämä ei tietenkään ole aina mahdollista pienissä yrityksissä, joilla saattaa olla useitakin osa-alueita, joihin ne kaipaavat erityisesti tukea. Meillä Nordeassa on vastuullisuusasioihin koulutettuja osaavia neuvojia, jotka keskustelevat aiheesta mielellään apua tarvitsevien yritysten kanssa. Ei ole helppoa viedä kestävyyssiirtymää uudelle tasolle, mutta me haluamme auttaa kaikenkokoisia yrityksiä pääsemään tässä työssä alkuun”, Nina Arkilahti päättää.

Tietoa tutkimuksesta

Kyselytutkimuksessa selvitettiin Nordean yritysasiakkaiden vastuullisuustoimia ja kestävyyssiirtymän etenemistä. Tulokset auttavat ymmärtämään vastuullisuustyön kehitystä ja painopistealueita sekä haasteita, joita se asettaa pienille ja keskisuurille pohjoismaisille yrityksille. Kysely on suunnattu Nordean asiakkaille. Siihen vastasi yhteensä 667 yritystä kaikilta neljältä pohjoismaiselta kotimarkkinaltamme. Kysyimme tutkimuksessa asiakkailtamme seuraavaa: 

  • Mitkä ovat tärkeimmät syyt, joiden vuoksi yrityksesi panostaa kestävyyssiirtymään?
     
  • Tarvitseeko yrityksesi ulkopuolista tukea esimerkiksi päästöjen mittaamiseen, energiankulutuksen arviointiin ja raportointiin? 
     
  • Missä vaiheessa yrityksesi on menossa rahoituksen hankkimisen, yhteistyökumppanien löytämisen ja siirtymäsuunnitelmien laatimisen osalta? 
Vastuullisuus
Liiketoiminnan kasvu
Vastuullinen pankkitoiminta