20-03-2024 15:29

Nordiske SMB-er vil ha hjelp til å utnytte forretningsmuligheter i det grønne skiftet

Mange små og mellomstore bedrifter ser på omstillingen som en vekstmulighet og et must for å oppfylle krav fra kunder og andre partnere i verdikjeden. Dette viser en ny undersøkelse fra Nordea.
two women discussing business at factory

De fem siste årene har vi spurt bedriftskundene våre hvordan det går med omstillingen til bærekraftig virksomhet, og hvilke utfordringer og muligheter de ser i den. Da vi gjennomførte den første undersøkelsen, hadde mange av de små og mellomstore bedriftene (SMB-ene) knapt kommet i gang med omstillingen. De svarte at de fremste driverne til omstillingen var større forventninger blant kundene, muligheten til å styrke merkevaren og forretningsmuligheter som oppstår i forbindelse med omstillingen. Dette gjelder også i dag, men nå nevner også mange behovet for å leve opp forventninger i verdikjeden. 

– Det er oppmuntrende å se hvor godt bedriftene jobber med omstillingen, og at de fortsetter å integrere bærekraft i forretningsmodellen. At kravene fra kunder og andre parter i verdikjeden øker, er selvfølgelig en sterk drivkraft, men mange prøver også å utnytte forretningsmulighetene som oppstår underveis. Undersøkelsen viser at mange av kundene våre er klare til å gjøre mer, sier Nina Arkilahti, leder av Business Banking.

 

Det er ingen enkel oppgave for en bedrift å komme videre i omstillingsarbeidet, men vi er her for å hjelpe slik at alle kan komme i gang, uavhengig av bedriftens størrelse.

Nina Arkilahti, leder av Business Banking.

I tråd med EUs bærekraftsdirektiv (CSRD) forventes det nå at store selskaper offentliggjør utslipp i leverandørkjeden, og også for små og mellomstore bedrifter øker forventningene om at de skal gjøre det samme. Men mange av dem er usikre på hvordan de skal gå frem for å rapportere utslipp og lage troverdige omstillingsplaner. Mer enn 60 % av bedriftene som deltok i undersøkelsen, svarte at de trenger hjelp utenfra, for eksempel med å finne egnede samarbeidspartnere, utvikle omstillingsplaner og lage bærekraftsrapporter. De synes disse områdene er viktige, men at det er her de har minst fremgang.     

Nordea har i årenes løp utviklet en omfattende verktøykasse for å hjelpe bedriftene i omstillingen til bærekraftig virksomhet. Sammen med vår partner Normative tilbyr vi en karbonkalkulator for bedrifter som kan hjelpe dem med å måle utslippene i leverandørkjeden. Vi har også finansieringsalternativer som grønne lånbærekraftslinkede lån og lån som finansieresi samarbeid med det europeiske investeringsfondet for å fremme bærekraftige investeringer og den grønne omstillingen i Finland og Sverige.  

– Undersøkelsen viser at særlig mellomstore selskaper gjør større fremskritt på alle områder, og flere planlegger dessuten å sette flere ressurser på omstillingsarbeidet. For små bedrifter er det naturligvis ikke alltid mulig, og det kan være flere områder der det er større behov for hjelp. Nordeas rådgivere har fått opplæring i bærekraft og tar gjerne en dialog med bedrifter som trenger det. Det er ingen enkel oppgave for en bedrift å komme videre i omstillingsarbeidet, men vi er her for å hjelpe slik at alle kan komme i gang, uavhengig av bedriftens størrelse, avslutter Nina Arkilahti. 

Enkel innføring for små og mellomstore bedrifter

På nordea.no har vi samlet alle verktøy og produkter i en praktisk veiledning:

Hva er en bærekraftig bedrift?

Om undersøkelsen

Undersøkelsen ser på bærekraftsarbeidet og omstillingsprosessene hos Nordeas bedriftskunder. Resultatene viser hvor langt i prosessen de har kommet, hva de fokuserer på, og hvilke utfordringer omstillingen medfører for små og mellomstore bedrifter i Norden. Kundene ble invitert til å delta i undersøkelsen, og dataene ble samlet inn fra 667 bedrifter i de fire nordiske markedene. Undersøkelsen inneholdt blant annet spørsmål om 

  • de viktigste årsakene til at de fokuserer på omstillingen til bærekraftig virksomhet
  • behov for hjelp utenfra i forbindelse med f.eks. måling av utslipp, vurdering av energiforbruk og rapportering 
  • hvor langt de er kommet med f.eks. å sikre finansiering, finne samarbeidspartnere og lage omstillingsplaner
Bærekraft
Forretningsvekst
Bærekraftig bankvirksomhet