2024-03-20 11:24

Nordiska små och medelstora företag vill ha hjälp att ta vara på affärsmöjligheter som skapas genom den gröna omställningen

Många betraktar numera omställningen som en möjlighet att växa och något de måste göra för att motsvara kraven från sina kunder och leverantörer. Det visar en ny enkät från Nordea.
two women discussing business at factory

De senaste fem åren har vi frågat våra företagskunder hur det går med deras omställning och vilka utmaningar och möjligheter de ser med den. När vi genomförde den första enkäten hade många små och medelstora företag knappt kommit igång. Då svarade de att deras främsta drivkrafter var större förväntningar bland kunderna, möjligheten att stärka sitt varumärke och affärsmöjligheterna som uppstår i samband med omställningen. Detta gäller även idag, men nu nämner många att de också måste leva upp till leverantörernas förväntningar. 

”Det är glädjande att se hur företagen jobbar med sin omställning och fortsätter att göra sina affärsmodeller mer hållbara. Att kraven ökar från kunder och leverantörer är förstås starka drivkrafter, men många försöker också ta vara på affärsmöjligheter som uppstår. Enkäten visar att många av våra kunder nu är redo att göra mer”, säger Nina Arkilahti, chef för Business Banking.

 

Det är ingen enkel uppgift att komma vidare i omställningsarbetet, men vi finns där och kan ge stöd så att alla kan komma igång, oavsett företagets storlek.

Nina Arkilahti, chef för Business Banking.

I takt med att större företag förväntas redovisa utsläpp i leverantörsledet enligt direktivet om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD) så ökar också kraven på små och medelstora företag att göra detsamma. Men många små och medelstora företag är osäkra på hur de ska gå till väga för att redovisa utsläpp och ta fram trovärdiga omställningsplaner. Över 60 procent av de svarande företagen säger att de behöver hjälp, till exempel med att hitta lämpliga samarbetspartners, ta fram omställningsplaner och göra hållbarhetsrapporter. De tycker att detta är viktigt, men de anser också att det är inom dessa områden som de gör minst framsteg.

På Nordea har vi under årens lopp tagit fram en verktygslåda som hjälper företag att ställa om. Tillsammans med vår partner Normative erbjuder vi en koldioxidkalkylator för företag som kan hjälpa dem att uppskatta utsläppen i leverantörskedjan. Vi har också finansieringsalternativ som gröna lånhållbarhetslänkade lån och lån som vi finansierar tillsammans med Europeiska investeringsfonden för att främja hållbara investeringar och den gröna omställningen i Finland och Sverige.

”Enkäten visar att de medelstora företagen är bättre på att komma vidare inom samtliga områden och fler planerar att avsätta mer personalresurser till omställningsarbetet. Detta är förstås inte alltid möjligt för mindre företag och det kan finnas flera områden där behovet av hjälp är stort. Nordea har utbildade rådgivare med hållbarhetskompetens och de tar gärna en dialog med företagen som behöver det. Det är ingen enkel uppgift att komma vidare i omställningsarbetet, men vi finns där och kan ge stöd så att alla kan komma igång, oavsett företagets storlek”, avslutar Nina Arkilahti.

Om enkäten

Enkäten undersöker hållbarhetsarbetet och omställningen hos Nordeas företagskunder. Enkäten visar hur långt de har kommit, vad de fokuserar på och vilka utmaningar som omställningen innebär för små och medelstora företag i Norden. Kunderna bjöds in att svara på enkäten och uppgifter samlades in från de 667 företag runtom i Norden som svarade. Enkäten innehöll bland annat frågor om 

  • deras främsta skäl till att ställa om och bli ett mer hållbart företag
  • behovet av stöd utifrån till exempel för att mäta utsläpp, bedöma energiförbrukning och göra rapportering 
  • hur långt de kommit med att säkra finansiering, hitta samarbetsparter och ta fram omställningsplaner. 
Hållbarhet
Tillväxt i företag
Hållbara banktjänster