20-03-2024 11:36

Nordiske SMV’er ønsker støtte til at udnytte forretningsmulighederne i omstillingen til bæredygtighed

Mange små og mellemstore virksomheder ser nu omstillingen til bæredygtighed som en mulighed for vækst og en nødvendighed for at opfylde kravene fra kunder og andre partnere i deres værdikæde. Det er en af konklusionerne i en ny undersøgelse fra Nordea.
two women discussing business at factory

Vi har over de seneste fem år spurgt vores erhvervskunder, hvordan deres omstilling til bæredygtighed skrider frem, og hvilke udfordringer og muligheder de ser. Da vi lavede den første undersøgelse, var mange af de små og mellemstore virksomheder (SMV’er) kun lige startet på omstillingen. De svarede, at de primært var drevet af øgede krav fra kunderne, mulighederne for at styrke deres brand og forretningsmulighederne forbundet med omstillingen. De samme faktorer gælder i dag, men behovet for at opfylde forventningerne fra værdikæden er også blevet en væsentlig drivkraft. 

”Det er opmuntrende at se, hvordan virksomhederne gør fremskridt i deres bæredygtige omstilling og konsekvent indarbejder den i deres forretningsmodeller. De øgede krav fra kunder og andre partnere i værdikæden er selvfølgelig en stærk drivkraft, men mange forsøger også at gribe de forretningsmuligheder, der opstår undervejs. Undersøgelsen fortæller os, at mange af vores kunder nu er parate til at gå skridtet videre,” siger Nina Arkilahti, leder af Business Banking.

 

Det er ikke nogen nem opgave for en virksomhed at tage arbejdet med bæredygtighed til det næste niveau, men vi er her for at yde støtte, så alle kan komme i gang uanset størrelse.

Nina Arkilahti, leder af Business Banking.

Når større virksomheder som følge af EU-direktivet om rapportering af bæredygtighed (CSRD) forventes at rapportere udledninger fra deres forsyningskæde, spreder det sig til SMV’erne, der i stigende grad også bliver bedt om at rapportere udledninger. Men når det gælder rapportering af udledninger og udarbejdelse af troværdige omstillingsplaner, er mange SMV’er ikke sikre på, hvordan de skal gribe det an. Over 60 pct. af respondenterne svarer, at de har brug for ekstern støtte til fx at finde de rigtige partnere, udarbejde omstillingsplaner og foretage bæredygtighedsrapportering. Det er også områder, de finder meget vigtige, men hvor de ser sig selv gøre mindst fremskridt.     

I Nordea har vi i løbet af årene udviklet en omfattende værktøjskasse til at støtte virksomhederne i deres omstilling til bæredygtighed. Sammen med vores partner Normative tilbyder vi en CO2-beregner, som kan hjælpe virksomheder med at vurdere udledningen fra deres værdikæde. Derudover tilbyder vi finansieringsløsninger som fx grønne lånbæredygtighedsrelaterede lån og lån, der finansieres i samarbejde med Den Europæiske Investeringsfond for at fremme bæredygtige investeringer og den grønne omstilling på de finske og svenske markeder.  

”I undersøgelsen ser vi, at især mellemstore virksomheder gør større fremskridt over en bred kam, og flere planlægger desuden at bruge medarbejderressourcer på omstillingen. Det er selvfølgelig ikke altid en mulighed for de mindre virksomheder, og de kan have flere områder, hvor behovet for hjælp er større. I Nordea er vores rådgivere uddannet i bæredygtighed og har de faglige kompetencer til at gå i dialog med de virksomheder, der har brug for det. Det er ikke nogen nem opgave for en virksomhed at tage arbejdet med bæredygtighed til det næste niveau, men vi er her for at yde støtte, så alle kan komme i gang uanset størrelse,” afrunder Nina Arkilahti.

 

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen ser på bæredygtighedstiltag og omstillingsprocessen blandt Nordeas erhvervskunder. Resultaterne kan give en ide om små og mellemstore nordiske virksomheders fremskridt, fokusområder og udfordringer i deres indsats for at blive bæredygtige. Kunderne var inviteret til at deltage i undersøgelsen, og data blev indsamlet fra 667 respondenter på tværs af de fire nordiske markeder. I undersøgelsen spurgte vi kunderne om: 

  • deres vigtigste grunde til at fokusere på den bæredygtige omstilling
  • deres behov for ekstern støtte til fx måling af udledninger, vurdering af energiforbrug og rapportering 
  • deres fremskridt indenfor fx at sikre finansiering, finde partnere og udarbejde omstillingsplaner. 
Bæredygtighed
Virksomhedsvækst
Bæredygtig bankvirksomhed