24-08-2020 13:47

Riskienhallinta: 12 riskiä, jotka jokaisen yrittäjän tulisi tunnistaa

Tehokas riskienhallinta auttaa yrityksiä välttämään yleisimpiä karikkoja ja parantamaan selviytymis- ja menestymismahdollisuuksia. Kun tunnet yritystoimintaan liittyvät yleisimmät riskit, voit suunnitella riskienhallintastrategiasi niiden perusteella.
Skydivers

Riskinotto ja riskienhallinta kuuluuvat yrittäjyyteen. Jotkut riskit liittyvät ainoastaan omaan liiketoimintaasi, kun taas toiset ovat yleisluontoisempia ja siten ennakoitavissa.

Haastattelimme Nordean Startup & Growth -yksikön asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet palvelemaan sekä startup-yrityksiä että kasvuyrityksiä. He kertovat, mitkä ovat 12 yleisintä liiketoimintaan liittyvää riskiä ja miten yrittäjät voivat varautua niihin:

1. Kassasta loppuvat rahat

Riittävätkö yrityksesi rahat viemään yrityksesi siihen pisteeseen, että se houkuttelee uusia sijoittajia? Tämän keskeisen kysymyksen heittää ilmoille Norjan Startup & Growth -yksikköä vetävä Håvard Lindtvedt.

– Yrityksellä on tärkeää olla hyvä strategia pääoman riittävyyden turvaamiseksi. Sen avulla on mahdollista saavuttaa tiettyjä virstanpylväitä, jotka houkuttelevat sijoittajia yrityksen eri kasvuvaiheissa. Menestyksen avain on ymmärtää, millä kriteereillä pääomasijoittajat valitsevat sijoituskohteensa, hän sanoo.

Nordean Startup & Growth -tiimien asiantuntijat auttavatkin monia yrityksiä juuri pääomastrategian laatimisessa. Näin voidaan varmistaa, että yritykset houkuttelevat pääomaa kaikissa kasvupolkunsa vaiheissa. Pääoman riittävyys edellyttää myös eri rahoituslähteiden ja -mahdollisuuksien hyödyntämistä. Näitä ovat muun muassa pankkirahoitus ja valtion tarjoama rahoitus. Valtion rahoitusta tarjoaa esimerkiksi Finnvera Suomessa, Almi Ruotsissa, Innovation Norway Norjassa ja Danish Growth Fund Tanskassa.

Lindtvedtin mukaan yritysten tulisi varmistaa rahoituksen riittävyys 18–24 kuukaudelle. Muuten ne saattavat joutua vaikeuksiin koronaviruspandemian kaltaisen ulkoisen sokin iskiessä.

2. Vääränlainen sijoittaja

Valitse sijoittajasi tarkasti. Ongelmia saattaa syntyä, jos yrityksen ja sijoittajan odotukset eivät kohtaa. Sijoittaja saattaa esimerkiksi haluta keskittyä tulojen kasvattamiseen myynnin avulla, kun taas yrityksen perustaja voi haluta investoida ensin tuotteen tai teknologian kehittämiseen.

Tarkista aina potentiaalisten sijoittajien taustat, sillä esimerkiksi merkinnät luottotiedoissa saattavat hankaloittaa pankkirahoituksen saamista myöhemmin. Oskar Kihlmark Ruotsin Startup & Growth -tiimistä muistuttaa myös, että on tärkeää selvittää, onko sijoittajalla mahdollisuutta tai halua tukea yritystä lisärahoituksella tarpeen vaatiessa.

– Yritykset menestyvät usein, jos ne saavat tarvittaessa sijoittajiltaan lisärahoitusta. Jos sijoittajilla taas ei ole mahdollisuutta tai halua tukea yritystä lisärahoituksella, se johtaa yleensä ongelmiin, Bruzelius sanoo.

Sijoittaja voi myös parantaa yrityksen menestymismahdollisuuksia tarjoamalla erityisosaamistaan yrityksen käyttöön, hyödyntämällä omaa verkostoaan tai kasvattamalla yrityksen näkyvyyttä.

– Liian monet yritykset tarttuvat tarjoukseen suorilta käsin, eivätkä mieti tarkemmin, millaisia sijoittajia ne haluavat. Sijoittajien antama panos voi olla erittäin merkittävä yritystoiminnan kannalta, minkä vuoksi yrityksen tarpeet kannattaa määritellä tarkasti, Kihlmark sanoo.

3. Rahoituskierroksiin ja osakassopimuksiin liittyvät riskit

Älä aliarvioi osakassopimuksen merkitystä. Osakassopimuksessa sovitaan osakkeenomistajien oikeuksista, velvollisuuksista ja roolista yhtiössä. Sopimus voi osoittautua korvaamattoman arvokkaaksi odotusten asettamisessa ja riitojen ehkäisyssä. Yrityksen perustajien on myös tärkeää ymmärtää sopimusehdot, joihin he sitoutuvat.

Anni Ylismäki Suomen Startup & Growth -tiimistä suosittelee yrittäjiä turvautumaan lakiasiantuntijoiden apuun sopimuksen laatimisessa.

– Jos ehtoja ei ole määritelty sopimuksessa asianmukaisesti, ristiriitoja saattaa syntyä rahoituskierroksen tai yrityskaupan yhteydessä, Ylismäki lisää.

4. Tuotteelle ei ole markkinoita

Oletko varma, että tuotteellesi on kysyntää? Jos tuotteellesi ei ole markkinoita, se ei myy. Tuotteen sopivuus markkinoille on yksi tärkeimmistä asioista, joita aloittelevan yrityksen täytyy huomioida. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteelle on olemassa tarve ja se vastaa tähän tarpeeseen.

On siis syytä tehdä kotiläksyt eli tutustua omaan liiketoimintaan ja toimialaan, kartoittaa kilpailijat, tehdä asiakastutkimusta ja varmistaa, että tuotteelle on kysyntää. Testaa tuotetta mahdollisimman yksinkertaisella versiolla, jotta näet, miten kohderyhmäsi ottaa tuotteen vastaan.

5. Kehityksen kelkasta putoaminen

Nopeasti muuttuvassa maailmassa on joskus vaikeaa pysyä perillä kilpailijoista. Joku muu saattaa kehitellä täysin samaa liikeideaa toisessa maassa. Lindtvedtin mukaan juuri tästä syystä tuotekehityksessä onkin toimittava nopeasti.

Mikään yritys ei voi odottaa neljää vuotta ennen kuin se tuo tuotteensa markkinoille. Sen sijaan tarvitaan pääomaa, tuotekehittäjiä ja aggressiivinen go-to-market-strategia, jotta tuotteen kaupallistaminen onnistuu nopeasti. Näin yritys voi välttää jäämästä kilpailijoiden jalkoihin ja varmistaa, ettei markkinoilla ole jo uudenaikaisempia tuotteita tai teknologioita.

– Liian monet yritykset pyrkivät markkinoille turhan hitaasti. Ne haluavat testata tuotetta ensin Oslon markkinoilla, sen jälkeen laajentaa myyntiä kotimaassa ja ehkäpä siirtyä Ruotsin markkinoille parin vuoden kuluttua, Lindtvedt sanoo. Hän huomauttaa, että menestyneimmät yritykset suuntaavat kansainvälisille markkinoille alusta lähtien. Ne keräävät riittävän määrän rahoitusta heti alussa, mikä mahdollistaa kansainvälistymisen.

– Ensimmäisenä kansainvälisille markkinoille ehtivän toimijan etua ei kannata aliarvioida, hän sanoo.

Ensimmäisenä kansainvälisille markkinoille ehtivän toimijan etua ei kannata aliarvioida

Håvard Lindtvedt, Heads of Nordea’s Startup and Growth Norway

6. Väärä tiimi

Harvalla yrityksen perustajalla on kaikkia taitoja, joita tarvitaan yritystoiminnan käynnistämiseen. Tiimi onkin siksi syytä koota strategisesti ja valikoivasti.

Tehokkuus on avainsana. Selvitä, millaista osaamista tarvitaan siihen, että tuotteet saadaan markkinoille nopeasti. Palkkaa ihmisiä, jotka pystyvät teknisillä taidoillaan toteuttamaan ideoita ja kaupallistamaan tuotteet. Varmista, että sinulla on myös mahdollisuus vaihtaa tiimiä yrityksesi kasvu-uran eri vaiheissa.

Älä myöskään aliarvioi rahoitussuunnittelu- ja kirjanpito-osaamisen merkitystä (tästä lisää kohdassa 7).

Kaikkeen ei aina tarvitse palkata uusia työntekijöitä. Suomen Startup & Growth -yksikön johtaja Vesa Riihimäki vinkkaa, että mentoroinnin avulla yrittäjä voi saada myös arvokkaita neuvoja ja huippuosaamista käyttöönsä

Kasvuvaiheessa kirjanpidon saaminen ajan tasalle on erittäin vaikeaa ja kallista.

Riku Tiainen, Senior Relationship Manager, Nordea Startup and Growth Finland

7. Talousjohtaminen hukassa

Talousasioiden hoitamiseen liittyvän suunnittelun ja raportoinnin tarve saattaa yllättää kasvu-uralle pyrkivän yrityksen. Tämä on yksi riskeistä, joihin Suomen Startup & Growth -tiimin Riku Tiainen törmää usein työssään kasvuyritysten kanssa.

Tiaisen mukaan sekä ammattimaisen talousjohtajan palkkaaminen että ulkopuolisten kirjanpitopalveluiden ostaminen voi olla kallista. Niinpä monet startup-yritykset eivät pidä talousjohtamiseen investoimista tarpeellisena. Kasvu voi kuitenkin tapahtua nopeastikin yhden tai kahden suuren kaupan myötä.

– Kasvuvaiheessa kirjanpidon saaminen ajan tasalle on erittäin vaikeaa ja kallista, Tiainen sanoo. Yritysten on usein hankittava uutta rahoitusta siinä vaiheessa, kun ne alkavat kasvaa nopeammin. Siksi onkin tärkeää, että yrityksen kirjanpito on kunnossa, jotta sen arvostus ei jää potentiaalisten sijoittajien silmissä matalaksi.

8. Valuuttariskit

Jos valuutat ja valuuttakurssit ovat mielestäsi pelkästään pankkien päänvaiva, kannattaa ehkä miettiä asiaa uudelleen. Valuuttariskit koskevat monia yrityksiä, ja viimeaikaiset kansainvälisten valuuttojen kurssimuutokset ovat tuoneet valuuttariskien hallinnan takaisin niiden yritysten asialistalle, joiden asiakkaat, tavaran- ja palveluntoimittajat ja valmistajat käyttävät eri valuuttoja.

Nordea tarjoaa laajan valikoiman valuuttasuojaustuotteita, joiden avulla voit hallita yrityksesi valuuttariskejä, parantaa ennustettavuutta ja vähentää vaihtelua kassavirroissa. Katso artikkelistamme 5 askelta valuuttariskin hallitsemiseen.

Monet yritykset hyödyntävät nykyään myös automaatiota riskienhallinnassa. Esimerkkejä Nordean automaatioratkaisuista ovat muun muassa AutoFX-robotti, joka toteuttaa valuuttakaupat automaattisesti sovittujen kriteerien mukaisesti, sekä ohjelmointirajapinnat, jotka voidaan integroida yrityksen omiin järjestelmiin ja ohjelmistoihin, jotta valuuttariskien hallinta hoituu automaattisesti osana päivittäistä liiketoimintaa. Automaatio vähentää manuaalista työtä ja inhimillisten virheiden mahdollisuutta sekä vapauttaa resursseja tärkeämpiin tehtäviin.

9. Korkoriskit

Korkomuutokset voivat niin ikään vaikuttaa siihen, mitä yrityksellä jää viivan alle. Mitä enemmän yritykselläsi on vaihtuvakorkoista velkaa, sitä suurempia ovat korkojen muutoksista aiheutuvat riskit. Tämä voi vaikeuttaa myös budjetointia ja suunnittelua. Korkojen nousulta suojautuminen on osa yrityksen riskienhallintaa, jolla parannat liiketoiminnan ennustettavuutta.

Autamme yritystäsi löytämään tarpeeseesi sopivan korkosuojausratkaisun riskienhallinnan ja kulunhallinnan tueksi. Voit hallita yrityksesi korkoriskejä erilaisin ratkaisuin, joista tyypillisimpiä ovat koronvaihtosopimus, korkokatto tai korkoputki. Korkosuojaukset muokataan vastaamaan yrityksesi profiilia vallitseva markkinatilanne huomioiden. Lue lisää korkoriskien hallinnasta.

10. Asiakas- ja vastapuoliriskit

Liiketoimintaan liittyy aina riski siitä, että asiakkaat ja vastapuolet eivät täytä sopimuksiin sisältyviä velvoitteitaan. Tämä riski kasvaa, kun yritys laajentaa toimintaansa kansainvälisille markkinoille. Odottamattomat poliittiset ja taloudelliset riskit saattavat aiheuttaa myllerrystä markkinoilla ja vaarantaa yrityksen saatavat.

Asiakas- ja vastapuoliriskejä voi pyrkiä vähentämään esimerkiksi suosimalla luotettavia ja tunnettuja liikekumppaneita. Jos kauppaa tehdään sen sijaan tuntemattomien kauppakumppanien kanssa, riskienhallinnassa voi auttaa lohkoketjuteknologiaan perustuvaa we.trade-kaupankäyntialusta, jota Nordea on ollut mukana perustamassa.

We.trade yksinkertaistaa kaupankäyntiprosessia. Sen avulla yritykset voivat löytää kauppakumppaneita, luoda kaupankäyntiehdotuksia ja tilauksia, määrittää maksuehdot ja pyytää pankeiltaan kaupankäyntiin liittyviä palveluja. Palveluista sovitaan ja ne toteutetaan turvallisen yhteyden kautta. Palveluun voivat liittyä kaikki yritykset, jotka ovat we.trade-konsortioon kuuluvien eurooppalaisten pankkien asiakkaita.

Alustaa käyttävät yritykset voivat tarjota tavaran- ja palveluntoimittajilleen maksutakauksen. Toimittajien pankit voivat myös diskontata saatavat, jolloin toimittajat saavat maksun heti, kun ne ovat täyttäneet oman osansa sopimuksesta. Tämä vähentää likviditeettihuolia sekä ostajan että myyjän näkökulmasta.

11. Vastuullisuusriskit

Yrityksillä, jotka ottavat ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan (ESG) liittyvät riskit ja mahdollisuudet huomioon toiminnassaan, on paremmat mahdollisuudet menestyä. Niillä on matalampi riskiprofiili ja ne ovat houkuttelevampia sijoittajien näkökulmasta. Pankit ja sijoittajat kiinnittävät rahoituspäätöksissään yhä enemmän huomiota siihen, miten yritykset ovat sisällyttäneet vastuullisuuden strategiaansa ja liiketoimintaansa. Myös asiakkaat, sääntelyviranomaiset ja koko yhteiskunta vaativat entistä äänekkäämmin vastuullisuustekoja yrityksiltä.

Ympäristötekijät vaihtelevat toimialoittain, mutta niitä voivat olla esimerkiksi tuotteiden pakkaukset, energiatehokkuus, jätteiden käsittely ja koko toimitusketjun hiilidioksidipäästöt. Yhteiskuntavastuun kannalta huomioitavia osa-alueita ovat muun muassa työolot, työoikeudet ja yhdenvertaisuus, kun taas hyvään hallintotapaan liittyviä teemoja ovat esimerkiksi organisaatiorakenteet, toimintaperiaatteet, tietojen julkistaminen ja toiminnan läpinäkyvyys.

Vastuullisuusriskien hallinta auttaa yritystäsi

  • välttämään maineriskiä
  • vähentämään riskejä, jotka liittyvät sääntelystä johtuviin seuraamuksiin, rangaistuksiin ja sakkoihin
  • tunnistamaan ilmastoriskit, kuten äärimmäiset sääolosuhteet, jotka vaikuttavat sekä yrityksesi että koko toimitusketjun toimintaan
  • tunnistamaan siirtymäriskit, jotka liittyvät esimerkiksi veroihin, teknologiamuutoksiin ja kuluttajien mieltymyksistä tai käytöksestä johtuviin muutoksiin
  • parantamaan mainettaan ja saamaan kilpailuetua
  • parantamaan kykyään noudattaa voimassa olevia ja tulevia säännöksiä
  • houkuttelemaan osaavia työntekijöitä ja sijoittajia.

Nordea Business Insight ESG -tutkimuksen mukaan pohjoismaisilla pienyrityksillä on vielä kirittävää vastuullisuuden saralla. Yrittäjät pitävät vastuullisuutta tärkeänä asiana, mutta vastuullisemman tulevaisuuden hyväksi ei välttämättä tehdä mitään konkreettista. 

12. Tietoturvariskit

Tietoturvauhat nousivat vuonna 2020 ensimmäistä kertaa ykkössijalle vakuutusyhtiö Allianzin vuotuisessa riskibarometritutkimuksessa. Tietoturvauhkien riski on kasvanut viime vuosina valtavasti digitalisaation myötä, sillä yritykset ovat yhä riippuvaisempia tieto- ja IT-järjestelmistä. Tietoturvahyökkäykset, kuten kalasteluyritykset, haittaohjelmat, kiristysohjelmat ja palvelunestohyökkäykset, ovat yhä edistyneempiä ja yritykset saattavat joutua kärsimään niiden seurauksista pitkäänkin, esimerkiksi taloudellisten tappioiden tai mainehaittojen muodossa.

Hyökkäyksiltä eivät säästy edes pienet tai aloittelevat yritykset. Pienyritykset ovat otollisia kohteita kyberrikollisille, sillä niiden tietoturvajärjestelmät ovat usein heppoisia. Hakkerit saattavat myös pyrkiä haavoittamaan niiden kautta suurempia yrityksiä, joiden kanssa pienyrityksillä on liiketoimintaa.

Yksi keino suojautua tietoturvahyökkäyksiltä on ottaa käyttöön tietoturvakehys tai tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä (ISMS). Laadukas ISMS-järjestelmä kattaa tietoturvallisuuden varmistamiseen tarvittavat henkilöt, prosessit ja teknologiat. Sen avulla yritykset voivat havaita tietoturvauhkia nopeasti sekä minimoida vahingot nopeasti ja kustannustehokkaasti.

 

Yritystoimintaan sisältyy lukuisia riskejä ja yllämainitut ovat niistä vain jäävuoren huippu.

Tehokas riskienhallinta auttaa kuitenkin yrityksiä välttämään näitä karikkoja ja parantamaan selviytymis- ja menestymismahdollisuuksia.

Lue lisää Nordean Startup & Growth -yksiköistä SuomessaRuotsissaNorjassa ja Tanskassa.

Yrittäjyys
Liiketoiminnan kasvu