24-08-2020 13:54

Risikostyring: De 12 vanligste risikoene alle bedriftseiere bør vite om

Hvis du kjenner til de vanligste problemene du kan møte på i virksomheten din, kan du utvikle en bedre strategi for risikostyring og øke sjansene for å lykkes.
Skydivers

Det å ta risiko er nærmest synonymt med å være gründer, men likevel er det mulig å unngå noen av de vanligste fallgruvene hvis du får på plass en tydelig strategi for risikostyring helt fra begynnelsen. Noen av risikoene vil være unike for akkurat din virksomhet, mens andre er mer universelle og dermed mulige å forutse.  

Vi i Nordea Startup & Growth spesialiserer oss på å betjene både oppstartsbedrifter og vekstselskaper. Her kan du lære om typiske risikoer og få informasjon om hvordan du som bedriftseier kan beskytte deg mot dem. Dette er de tolv vanligste risikoene: 

1. Gå tom for kontanter 

Har du nok kontanter til å nå milepælene som er nødvendige for at du skal tiltrekke deg nye investorer? Det er et sentralt spørsmål, mener Håvard Lindtvedt, som er leder av den norske avdelingen av Nordeas Startup & Growth. 

– Det er viktig å ha en god strategi for kapitalreisen for å sikre at du har nok kontanter til å nå milepæler som gjør deg attraktiv for nye investorer i bedriftens ulike vekstfaser. Det å forstå investorenes investeringskriterier er avgjørende for å lykkes, sier han. 

Noe av det Nordeas Startup & Growth-team er best på og bidrar mest med, er å hjelpe bedrifter med å strukturere kapital slik at de skal være attraktive for investorer gjennom hele livssyklusen. Det betyr blant annet å bruke ulike fundingkanaler og -muligheter, inkludert bankfinansiering og offentlige støtteprogrammer, for eksempel Innovasjon NorgeDanish Growth FundAlmi i Sverige og Finnvera i Finland. 

Lindtvedt anbefaler en capital runway på 18 til 24 måneder. Med en kortere runway risikerer bedrifter å få problemer hvis det skulle oppstå ekstreme situasjoner, som for eksempel koronaviruset.  

2. Dårlig match med investorer 

Vær smart når du velger investorer. Det kan oppstå problemer hvis dere har ulike forventninger, for eksempel hvis investoren ønsker å fokusere på å øke inntekten mens gründeren ønsker å investere tid i å utvikle bedriftens produkt eller teknologi. 

Ikke glem å utføre bakgrunnssjekk av mulige investorer. En problematisk kreditthistorikk kan for eksempel gjøre det vanskelig å få bankfinansiering på et senere tidspunkt. Det er også viktig å vurdere om den potensielle investoren kan og ønsker å støtte deg med mer kontanter i et stresscenario, sier Oskar Kihlmark, leder av Startup & Growth i Sverige. 

– Bedrifter med investorer som har mulighet til å bidra med mer kapital, lykkes oftere. Bedrifter med investorer som ikke kan eller ønsker å tilføre mer penger, får oftere problemer, sier han. 

En investor kan også øke bedriftens muligheter for å lykkes ved å bidra med viktig kompetanse, gi tilgang til sitt profesjonelle nettverk og øke bedriftens synlighet.  

– For mange bedrifter tar bare imot pengene når de heller bør bruke mer tid på å definere hvem som er de riktige investorene. Investorer kan bidra til bedriften på mange forskjellige måter, og det er viktig å definere, sier Kihlmark. 

3. Risiko knyttet til fundingrunder og aksjonæravtale 

Ikke undervurder hvor viktig en solid aksjonæravtale er. I avtalen beskrives aksjonærenes rettigheter og plikter knyttet til deres interesser og roller i bedriften. Avtalen kan vise seg å være uvurderlig når det gjelder å justere forventninger og være forberedt på problemer før de dukker opp. Det er også viktig at gründere forstår vilkårene de samtykker til.  

Anni Ylismäki, som jobber i Nordeas Startup & Growth-team i Finland, anbefaler at bedriftseiere bruker advokat til å sette opp en slik avtale. 

– Det kan oppstå problemer under en fundingrunde eller ved salg av bedriften hvis vilkårene i avtalen ikke er spikret, legger hun til. 

4. Ikke egnet for markedet 

Er du sikker på at markedet er interessert i produktet ditt? Uten marked blir det ikke salg, og derfor er det å få status som såkalt «egnet for markedet» et av de viktigste målene for en bedrift i den tidlige fasen. Egnet for markedet henviser til å være i et godt marked med et produkt som kan tilfredsstille markedet.  

Det lønner seg å gjøre leksene sine, som innebærer å vite alt om virksomheten og bransjen, kartlegge konkurrenter, gjøre kunderesearch og sikre at det er etterspørsel etter produktet i markedet. Lanser et førsteutkast (MVP) og test det på kundemålgruppen for å redusere risikoen for at markedet avviser produktet. 

5. Gå glipp av muligheten 

I dag går utviklingen raskt fremover, og det er ikke alltid du vet hvem konkurrentene dine er. Du har kanskje en god idé til et produkt du vil utvikle, men det kan hende noen andre allerede jobber med det samme konseptet. Derfor må du jobbe raskt med produktutviklingen, sier Lindtvedt.  

Du kan ikke vente i fire år med å lansere et produkt på markedet, sier han. Det du trenger, er kapital, utviklere og en aggressiv markedsstrategi for å sikre en rask kommersialiseringsfase. En rask og ambisiøs reise kan redusere risikoen for at en konkurrent kommer deg i forkjøpet eller at produktet eller teknologien blir utdatert. 

– For mange bedrifter har en plan som går for sakte. De sier at de først vil teste markedet i Oslo, deretter selge i Norge og kanskje Sverige om to år, sier han. Men de som har lykkes best, er de som hadde internasjonale ambisjoner helt fra begynnelsen. De hentet inn tilstrekkelig med kapital med én gang og gjorde internasjonal lansering mulig.  

– Ikke undervurder verdien av å være først ute, sier han. 

Ikke undervurder verdien av å være først ute.

Håvard Lindtvedt, Heads of Nordea’s Startup and Growth Norway

6. Feil team 

Det er sjelden gründere har all kompetansen de trenger for å få virksomheten i gang. Derfor er det veldig viktig å være strategisk og selektiv når du setter sammen teamet ditt.  

Gjennomføringskraft er et nøkkelord. Finn ut hvilke stillinger du trenger for å få produktet raskt på markedet. Fokuser på å ansette folk med de konkrete egenskapene som trengs for å gjennomføre ideer og lede virksomheten gjennom kommersialiseringsfasen. Og sørg for at du har muligheten til å endre på teamet i de ulike fasene av livssyklusen.  

Og ikke undervurder behovet for økonomisk planlegging og regnskapskompetanse (mer om det i nummer 7 nedenfor). 

Det er ikke alltid nødvendig å hyre inn nytt talent. En mentor kan også være en god måte å skaffe seg råd og ekspertise på, sier Vesa Riihimäki, leder Startup & Growth i Finland

Det er veldig vanskelig og dyrt å komme ajour med økonomien når man er i en vekstfase.

Riku Tiainen, Senior Relationship Manager, Nordea Startup and Growth Finland

7. Miste grepet om den økonomiske styringen 

En av de største risikoene for bedrifter i vekstfasen er å bli tatt på sengen av behovet for økonomisk planlegging og rapportering. Dette er en av risikoene som Riku Tiainen i Startup & Growth-teamet i Finland oftest ser i møte med vekstselskaper. 

En profesjonell økonomisjef er en dyr medarbeider, og outsourcing av økonomiske tjenester kan være kostbart, forklarer Tiainen. Derfor er det mange oppstartsbedrifter som ikke prioriterer å bruke penger på de tjenestene. Men med en eller to store avtaler kan veksten komme brått på. 

– Det er veldig vanskelig og dyrt å komme ajour med økonomien når man er i en vekstfase, sier han. Det er ofte når bedrifter begynner å vokse raskere at de trenger ny finansiering, som gjør det enda viktigere å ha regnskapet i orden for mulige investorer for å unngå lav verdsettelse av selskapet. 

8. Valutarisiko 

Hvis du tror valuta og valutakurser bare er noe bankfolk må være opptatt av, må du tro om igjen. Mange virksomheter er eksponert for valutarisiko, enten de er klar over det eller ikke. Gitt dagens ekstreme svingninger i globale valutaer, bør styring av valutarisiko stå øverst på agendaen for bedrifter med kunder, leverandører eller produksjon i andre land. 

Nordea tilbyr en rekke sikringsløsninger som hjelper bedrifter med å styre valutarisiko, gjøre virksomheten mer forutsigbar og redusere svingninger i kontantstrømmer. Her er 5 trinn for å kontroll over valutarisiko, og du kan lese mer om hvorfor en systematisk tilnærming til valutasikring gjør at du kan sove trygt om natten.  

Mange bedrifter er i ferd med å oppdage fordelene ved automatisert styring av valutarisiko. Nordea tilbyr flere automatiserte løsninger, fra AutoFX, en valutarobot som handler i henhold til et forhåndsdefinert rammeverk, til valuta-API-er (Application Programming Interfaces) som kan integreres i selskapets egne systemer og programvare og gjøre styring av valutarisiko til en del av den daglige virksomheten og håndteres automatisk. Automatiserte løsninger tar seg av de kjedelig daglige oppgavene, reduserer risikoen for menneskelig feil og frigjør tid til å fokusere på aktiviteter som tilfører verdi til virksomheten.

9. Renterisiko 

På samme måte som valutasvingninger kan renteendringer også påvirke bedriftens bunnlinje. Jo mer gjeld med variabel rente bedriften din har, jo høyere er risikoen knyttet til ugunstige rentebevegelser, som kan gjøre budsjettering og planlegging usikkert. Å sikre bedriftens økonomi mot høyere rente bør være en del av bedriftens risikostyringsstrategi, og det bidrar til økt forutsigbarhet. 

Nordea kan hjelpe deg med å finne den riktige rentesikringsløsningen for å styre risiko og kostnader. De vanligste løsningene for styring av renterisiko er blant annet renteswapper, rentetak og rentekorridorer. Disse sikringene kan skreddersys til din bedrift og tar hensyn til markedssituasjonen. Finn ut mer om hvordan du styrer renterisiko.  

10. Kunde- og motpartsrisiko 

Å gjøre forretninger innebærer risiko for at kunder og motparter ikke oppfyller forpliktelsene i kontrakten. Den risikoen øker når virksomheten skjer på tvers av grenser, siden uforutsette politiske og økonomiske risikoer kan skape markedsuro og sette bedriftens fordringer i fare.  

Bedrifter kan gjøre en innsats for å håndtere disse risikoene, for eksempel ved å velge pålitelige og anerkjente forretningspartnere. De kan også redusere risikoen ved å bruke we.trade, en blockchain-basert handelsplattform grunnlagt av blant annet av Nordea.  

we.trade forenkler handelsprosessen gjennom at selskaper kan finne kommersielle motparter, opprette tilbud og innkjøpsordrer, avtale betalingsbetingelser og be om tilknyttede tjenester fra banken sin, som kan avtales og gjennomføres i en sikker løsning. Alle selskaper som er kunde i en av bankene i sammenslutningen av europeiske banker som støtter we.trade-plattformen, kan bli registrere seg og begynne å handle.  

Med plattformen kan bedrifter tilbyr leverandørene bankgaranti, og leverandører kan også diskontere fordringer i banken sin og dermed motta betaling på forskudd når de har oppfylt sin del av kontrakten. Det er en løsning på likviditetsproblemer for både selger og kjøper.

11. ESG-risikoer 

Selskaper som styrer risiko og muligheter knyttet til ESG-faktorer (miljømessige, sosiale og forretningsetiske faktorer), har et bedre utgangspunkt fordi de utsetter virksomheten for lavere risiko og dermed blir mer attraktive for investorer. Banker og investorer ser stadig nøyere på hvordan bedrifter integrerer bærekraft i strategien og driften når det gjelder finansiering. Kravene til bedriftens innsats innen bærekraft øker også fra kunder, tilsynsmyndigheter og samfunnet. 

Miljømessige faktorer vil variere fra virksomhet til virksomhet, men det kan for eksempel dreie seg om produktemballasje, energieffektivitet, avfallshåndtering og karbonutslipp i leveringskjeden. De sosiale faktorene som dekkes av ESG, er blant annet arbeidsmiljø, arbeidstakerrettigheter og mangfoldsspørsmål, mens forretningsetikk blant annet knytter seg til lederstrukturer, policyer, informasjonsdeling og åpenhet. 

Ved å håndtere ESG-risikoer kan du bidra til å 

  • unngå skade på bedriftens omdømme 
  • begrense risikoen for sanksjoner, bøter og annen straff fra tilsynsmyndigheter 
  • kartlegge klimarelaterte risikoer, for eksempel ekstremvær – ikke bare i din egen virksomhet, men i hele leverandørkjeden 
  • påvise risikoer ved omstillingen, for eksempel avgifter, teknologiske endringer og endringer i forbrukernes etterspørsel og atferd 
  • styrke merkevaren og dermed oppnå konkurransefortrinn 
  • bli bedre på å overholde nåværende eller forberede seg på fremtidig regelverk 
  • tiltrekke deg talenter og investorer 

Små bedrifter i Norden kan bli bedre på bærekraft – det viser resultatene av en ESG-undersøkelse utført av Nordea Business Insight. Selv om mange små bedrifter mener at bærekraft er viktig, jobber de ikke nødvendigvis konkret mot en mer bærekraftig fremtid.

12. Risikoer knyttet til nettsikkerhet 

For første gang i 2020 kom netthendelser øverst på listen over de største risikoene for bedrifter. Det viser forsikringsselskapet Allianz’ årlige Risk Barometer-undersøkelse. Med bedrifters økte grad av digitalisering og bruk av data og IT-systemer har risikoen for nettrusler økt dramatisk de siste årene. Med phishing, skadelig programvare, ransomware og såkalt distribuert tjenestenekt (DDoS) har angrepene blitt mer avanserte og kan ha langvarig effekt på bedrifter, for eksempel i form av økonomisk tap eller omdømmeskade. 

Bedrifter er ikke immune bare fordi de er små eller nylig har startet opp. Små bedrifter har ofte mindre sofistikerte IT-sikkerhetssystemer, som gjør dem til et enklere mål for nettangrep. De driver ofte forretninger med større selskaper og kan bli utnyttet av hackere som en måte å angripe de store aktørene på. 

Én type førstelinjeforsvar er å bruke et sikkerhetsrammeverk eller administrasjonssystem for informasjonssikkerhet (ISMS). Et godt ISMS-system dekker personene, prosessene og teknologien som trengs til nettsikkerhet, og gjør at bedrifter kan oppdage sikkerhetshendelser raskere og kjapt implementere kostnadseffektive tiltak for å minimere skadene. 

Les mer i artikkelen Is it time your business adopted an Information Security Management System? 

 

Å drive virksomhet innebærer mange typer risikoer, og denne artikkelen beskriver bare toppen av isfjellet.

Men med god risikostyring kan bedrifter unngå disse kjente farene og øke sjansene for at de klarer seg og lykkes. 

Les mer om Nordea Startup & Growth-enhetene i FinlandSverigeNorge og Danmark

Gründervirksomhet
Forretningsvekst