03-02-2023 15:01

Toimiiko yrityksesi kehittyvillä markkinoilla? Katso viisi suurinta valuuttakursseihin liittyvää piiloriskiä

Kehittyvien markkinoiden paikallinen sääntely voi monimutkaistaa hallinnollisia prosesseja sekä vaikeuttaa pääsyä käsiksi tilivaroihin ja pääomiin. Voit kuitenkin välttää epämiellyttävät yllätykset, kun tunnet suurimmat kehittyviin markkinoihin liittyvät riskit.
Vung Ang in Vietnam

Maailmantalous hidastuu, raaka-aineiden hinnat heilahtelevat, Yhdysvaltain dollari on vahva ja korot nousevat Yhdysvalloissa. Kaikki nämä tekijät yhdessä enteilevät voimakasta turbulenssia kehittyvillä markkinoilla ja niiden valuuttakursseissa.

Yksi ensimmäisistä, jotka näkevät turbulenssin vaikutukset, on Jana Poulsenova. Hän työskentelee Nordea Marketsissa Managing Directorina ja vetää erikoistuneiden asiantuntijoiden tiimiä, joka tarjoaa neuvontaa ja räätälöityjä ratkaisuja kehittyvillä markkinoilla toimiville yrityksille.

”Kun yrityksellä on liiketoimintaa tiukan sääntelyn maissa, on tärkeää muistaa, että paikalliset säännökset ja valuuttamarkkinoiden heilahtelut vaikuttavat liiketoimintaan ja vastapuoliin, vaikka yrityksen sopimukset olisivat euro- tai dollarimääräisiä”, hän sanoo.

Jana Poulsenovan mukaan viisi tärkeintä piiloriskiä, jotka liittyvät toimintaan ja ulkomaanmaksuihin kehittyvillä markkinoilla, ovat nämä:

1. Geopoliittiset jännitteet

Geopoliittiset riskit ovat aina liittyneet läheisesti kehittyviin markkinoihin, mutta viimeisen vuoden aikana nähtyjen käänteiden vuoksi tästä riskistä on olennaisen tärkeää keskustella asiakkaiden kanssa.

”Venäjän hyökättyä Ukrainaan heilahtelut ovat olleet rajuja vuonna 2022”, Jana Poulsenova sanoo.

Venäjän rupla oli aiemmin melko likvidi valuutta, mutta tilanne on muuttunut Venäjän vastaisten pakotteiden vuoksi. Myös Venäjän asettamilla rajoituksilla on ollut olennainen vaikutus ruplan offshore-markkinoihin.

Vaikutukset eivät ole jääneet Venäjälle vaan levinneet myös muihin maihin. Esimerkiksi pakotteiden alainen venäläispankki Sberbank oli aiemmin Kazakstanin toiseksi suurin pankki. Kun Sberbank  poistettiin kaupankäynnistä Kazakstanin tengellä (KZT), pankkienvälisiltä markkinoilta poistui merkittävä toimija, joka oli myös monien kansainvälisten pankkien välittäjä KZT-kaupankäynnissä.

”Valuuttavirtoja on erittäin tärkeää seurata. Miten varat liikkuvat, minkä pankkien kautta ja mitä välittäjäpankkia oma pankkini käyttää?” Jana Poulsenova sanoo.

2. Paikalliset säännökset

Kehittyvien markkinoiden raskas paikallinen sääntely voi monimutkaistaa hallinnollisia prosesseja  sekä vaikeuttaa pääsyä käsiksi tilivaroihin ja pääomiin.

Esimerkiksi Turkissa, jossa liira on painunut ennätyksellisen heikoksi, paikallinen sääntelyviranomainen on ottanut käyttöön useita uusia säännöksiä, jotka koskevat laskutusta, yritysrahoitusta, varojen kotiuttamista ja vostro-tilien kattamista. Näillä säännöksillä pyritään rajoittamaan liiran heikkenemistä, mutta toistaiseksi liira on pysynyt historiallisen heikkona. Turkkilaiset yritykset ovat alkaneet pyytää ulkomaisia vastapuoliaan tekemään liiramääräisiä sopimuksia, koska niiden on vaikea maksaa euroissa tai dollareissa.

3. Verotus

Yksi erityinen huomioon otettava osa-alue on verosäännösten erot. Joissakin maissa peritään veroa paikallisen valuutan vaihtamisesta.  

”Näin on esimerkiksi Brasiliassa, jossa realin vaihtamisesta peritään valuutanvaihtoveroa”, Jana Poulsenova sanoo ja lisää: ”Meillä on hyviä ratkaisuja, joiden avulla voidaan täyttää paikallisen sääntelyviranomaisen vaatimukset ja tarjota tehokkaita real-määräisiä maksuja Brasiliaan.”

4. Talous

Yksi taustalla vaanivista riskeistä on talous. Maailmantalouden kasvun hidastuminen heijastuu usein kehittyviin maihin, jotka ovat riippuvaisia maailmankaupasta. Monilla kehittyvillä mailla on velkaa Yhdysvaltain valuutassa , ja dollarin vahvistuessa näiden maiden velanhoitokulut kasvavat ja heikentävät niiden luottokelpoisuutta. Siksi nämä maat haluavat yhä enenevässä määrin rajoittaa riippuvuuttaan dollarista ja pyrkivät eroon dollarin käytöstä.

Maat, joilla on dollarivajetta, asettavat rajoituksia maasta ulos virtaavalle pääomalle suojatakseen pääomatasettaan. Samalla ne kuitenkin houkuttelevat pääomaa helpottamalla saapuvia maksuja koskevia säännöksiä.

”Yritykset kertovat meille, että niiden laskuja ei pystytä maksamaan”, Jana Poulsenova sanoo.

”Paikalliset viranomaiset ovat muun muassa Egyptissä ja Pakistanissa asettaneet rajoituksia pyrkiessään estämään paikallisen valuutan heikkenemisen”, hän lisää. Siksi osa maksuista voidaan toteuttaa vain paikallisessa valuutassa ja joitain maksuja ei voida toteuttaa lainkaan. Kehittyvillä markkinoilla toimimiseen liittyy piilokuluja ja -riskejä – dollari- tai euromääräisten sopimusten tekeminen ei aina ratkaise kaikkea.

5. Paikallisten yritysten paineet käyttää paikallista valuuttaa

Paikalliset viranomaiset haluavat yleisesti paikallisten yritysten käyttävän paikallista valuuttaa.

Esimerkiksi Kiinassa People’s Bank of China poisti useita vaatimuksia, jotka kohdistuivat kansainvälisiin renminbi-maksuihin. Samaan aikaisesti viranomaiset neuvovat kiinalaisyrityksiä käyttämään valuuttana renminbiä, kun ne käyvät kauppaa ulkomaalaisten yritysten kanssa, jotta ne välttävät valuuttariskit ja jotta Kiinan riippuvuus dollarista vähenee. Renminbi on edelleen tiukasti säännelty valuutta, mutta siitä on tulossa yksi maailman suurimmista valuutoista vaihtomäärillä mitattuna.

Paikalliset viranomaiset haluavat yleisesti paikallisten yritysten käyttävän paikallista valuuttaa.

Jana Poulsenova ja hänen tiiminsä ovat Pohjoismaiden parhaita kehittyvien markkinoiden asiantuntijoita ja osaavat auttaa asiakkaita välttämään riskejä, joita kehittyvillä markkinoilla toimimiseen liittyy. He tuntevat on-shore-kaupankäynnin markkinat ja suojausmahdollisuudet syvällisesti ja heillä on paljon kokemusta monien eri kehittyvien maiden lainsäädännöistä, joten he voivat auttaa sinua varmistamaan, että ulkomaanmaksusi selvitetään ajallaan ja turvallisesti kehittyvillä markkinoilla.

He tarjoavat myös vahvaa kykyä maksujen toteutukseen. Hyvät suhteet selvityspalveluja kehittyvillä markkinoilla tarjoaviin pankkeihin edesauttavat Nordeaa toteuttamaan ja vastaanottamaan maksuja paikallisissa valuutoissa turvallisten ja tehokkaiden tiliverkostojen kautta.

Infrastructure Banks -yksikön vetäjä Niklas Riesenfeld Nordeasta edistää työssään suhteita kirjeenvaihtajapankkeihin. Hän korostaa, että Jana Poulsenovan tiimillä on erinomainen maine kirjeenvaihtajapankeissa.

”Kuulen usein pankkien edustajilta, miten vaikuttuneita he ovat tietämyksestämme ja osaamisestamme tällä osa-alueella. Kukaan muu ei pysty yhtä hyvin luovimaan paikallisten säännösten ja asiakirjojen viidakossa tai järjestelemään maksuja”, hän sanoo.

Analyysit
Markkinat ja sijoittaminen