01-03-2023 15:05

De 5 største valutarisici ved at handle på vækstmarkederne

De lokale regler på vækstmarkederne kan medføre tidskrævende administrative processer og ”trapped cash”, som virksomheden ikke frit kan disponere over. Kom på forkant med, hvad der kan være i vente. Jana Poulsenova, Managing Director i Nordea Markets, fortæller om de største risici, virksomheder, der handler på disse markeder, har.
Vung Ang in Vietnam

Afmatningen i verdensøkonomien, volatile råvarepriser, en stærk amerikansk dollar og højere amerikanske renter skaber den perfekte storm for vækstmarkederne og deres valutaer.

Hvis der er nogen, som har oplevet turbulensen på tæt hold, er det Jana Poulsenova, Managing Director i Nordea Markets. Hun står i spidsen for et team af eksperter indenfor rådgivning og skræddersyede løsninger til virksomheder, som handler på vækstmarkederne.

”Når du handler i mere regulerede lande, er det vigtigt at tage højde for, at lokal lovgivning og volatilitet på valutamarkedet påvirker dine forretninger og dine modparter, også hvis dine kontrakter er i euro eller amerikanske dollar,” siger hun.

Her er de fem største risici ifølge Jana Poulsenova, når virksomheder handler på vækstmarkederne og skal håndtere udenlandske betalinger.

1. Geopolitiske spændinger

Geopolitiske spændinger har altid være en naturlig del af vækstmarkederne, men udviklingen over det seneste år har gjort, at det er afgørende at diskutere denne risiko med kunderne.

”Med Ruslands invasion af Ukraine har vi indtil videre oplevet en meget volatil udvikling i 2022,” siger hun.

Den russiske rubel, RUB, var tidligere en ret likvid valuta, men efter sanktionerne mod Rusland er det ikke længere tilfældet. Ruslands restriktioner har også haft en betydelig effekt på rublen på de internationale finansmarkeder .

Det er ikke kun Rusland, som er påvirket, men også andre lande. Den sanktionerede russiske bank Sberbank of Russia var tidligere den næststørste bank i Kasakhstan. Ved at udelukke Sberbank fra handel med den kasakhiske tenge (KZT) forsvandt en stor spiller på interbankmarkedet for KZT, som også fungerede som formidlende bank for mange globale banker.

”Det er meget vigtigt at se på pengestrømmen. Hvordan er pengestrømmen, hvilke banker er involveret, og hvilke formidlende banker bruger min primære bank?,” siger Jana Poulsenova.

2. Lokal lovgivning

Kompliceret lokal lovgivning på vækstmarkederne kan medføre tidskrævende administrative processer og ikke mindst ”trapped cash”.

I Tyrkiet for eksempel, hvor liraen (TRY) er faldet til et rekordlavt niveau, har de lokale myndigheder indført en række nye regler, som dækker fakturering, selskabsfinansiering, hjemtagelse og finansiering af lorokonti. Formålet med reglerne er at begrænse svækkelsen af TRY, men indtil videre ligger valutaen på et rekordlavt niveau. Vi oplever, at tyrkiske virksomheder beder udenlandske modparter om kontrakter i TRY, da de har svært ved at betale i euro eller amerikanske dollar.

3. Skat

De forskellige skatteregler er et særligt område, man som virksomhed skal være opmærksom på. Visse lande beskatter vekslingen af lokal valuta.

”Som et eksempel kan jeg nævne Brasiliens beskatning af valutavekslinger i den brasilianske real,” siger Jana Poulsenova, og tilføjer: ”Vi har gode processer, der muliggør effektive betalinger i BRL til Brasilien for Nordeas kunder.”

4. Økonomiske forhold

De økonomiske forhold udgør en anden risiko, der lurer i baggrunden. Lavere global vækst påvirker ofte vækstlandene negativt, da de er afhængige af handel med udlandet. Mange af disse landene har gæld i amerikanske dollar, og en stærkere dollar gør det dyrere for dem at betale af på deres gæld, og dermed kommer deres kreditværdighed i fare. Derfor er ”afdollarisering”, hvor landene forsøger at begrænse deres afhængighed af den amerikanske dollar, en stigende tendens.

Lande, som mangler amerikanske dollars, lægger begrænsninger på kapitaludstrømningen for at beskytte betalingsbalancens kapitalposter, samtidig med at de stimulerer kapitalindstrømningen ved at lempe reglerne for indgående betalinger.

”Vi hører fra virksomhederne, at de ikke kan få betalt deres fakturaer,” siger Jana Poulsenova.

Myndighederne i for eksempel Egypten og Pakistan har indført restriktioner for at modvirke svækkelsen af deres lokale valutaer,” tilføjer hun. Det betyder, at visse transaktioner kun kan afregnes i lokal valuta, og visse transaktioner kan slet ikke afregnes. Der er skjulte omkostninger og risici ved at handle på vækstmarkederne – kontrakter i amerikanske dollar eller euro er ikke altid en løsning.

5. Pres på lokale virksomheder for at bruge lokal valuta

Generelt ønsker de lokale myndigheder, at de lokale virksomheder bruger den lokale valuta.

I Kina har centralbanken således fjernet adskillige krav til udenlandske betalinger i RMB. Samtidig opfordrer myndighederne de kinesiske virksomheder til at bruge RMB, når de handler med udenlandske virksomheder for at undgå valutaeksponering og for at ”afdollarisere” samfundet. Selvom RMB fortsat er en reguleret valuta, er valutaen på vej til at blive en af verdens største målt på omsætning.

Generelt ønsker de lokale myndigheder, at de lokale virksomheder bruger den lokale valuta.

Jana Poulsenova og hendes team er blandt de førende eksperter i Norden, når kunderne skal have hjælp til at håndtere de risici, der er ved handel på vækstmarkederne. Med indgående kendskab til handel og afdækningsmuligheder samt erfaring med valutaregler på en lang række vækstmarkeder kan de hjælpe med at sikre rettidig og sikker afregning af udenlandske betalinger på vækstmarkederne.

De er også stærke, når det gælder udførelse af virksomhedens transaktioner. Gode relationer til afviklingsbankerne på vækstmarkederne gør det muligt for Nordea at udføre og modtage betalinger i lokal valuta via sikre og effektive kontonetværk.

Som leder af Infrastructure Banks i Nordea arbejder Niklas Riesenfeld med relationen til korrespondentbankerne. Han fremhæver det gode ry, Jana Poulsenovas team har blandt korrespondentbankerne.

”Bankerne fortæller ofte, at de er imponerede over vores viden og kompetencer på området. Når det handler om kendskabet til, hvilken lokal dokumentation der for eksempel skal bruges ved valutarepatriering og om at planlægge valutatransaktioner, er teamets kompetencer uden sidestykke,” siger han.

Insights
Finansielle markeder og investering