03-02-2023 15:23

De fem største valutarisikoene knyttet til handel i fremvoksende markeder

Lokal lovgivning i fremvoksende markeder kan resultere i tidkrevende administrative prosesser og «trapped cash», det vil si midler som virksomheten ikke kan disponere fritt. Sørg for at du slipper ubehagelige overraskelser. Jana Poulsenova, Managing Director i Nordea Markets, forteller om fem risikoer selskaper må være oppmerksomme på når de handler i disse markedene.
Vung Ang in Vietnam

Nedkjølingen av den globale økonomien, svingende råvarepriser, en sterk amerikansk dollar og høyere renter i USA brygger til sammen opp til den perfekte storm for fremvoksende markeder og deres valutaer.

En som har opplevd uroen på nært hold, er Jana Poulsenova, Managing Director i Nordea Markets. Hun leder et team av eksperter som gir råd og skreddersyr løsninger til selskaper som handler i fremvoksende markeder.

– Når du handler i mer regulerte land, er det viktig å ta høyde for at lokal lovgivning og svingninger i valutamarkedet påvirker forretninger og motparter, også hvis du har kontrakter i euro eller amerikanske dollar, sier hun.

Ifølge Jana Poulsenova er dette de fem største risikoene for selskaper som handler i fremvoksende markeder og skal håndtere utenlandsbetalinger:

1. Geopolitiske spenninger

Geopolitiske risikoer har alltid vært en naturlig del av fremvoksende markeder, men utviklingen det siste året har gjort det svært viktig å snakke med kunder om denne risikoen.

– Med Russlands invasjon av Ukraina fikk vi et svært urolig 2022, sier hun.

Den russiske rubelen (RUB) var tidligere en relativt likvid valuta, men etter sanksjonene mot Russland er det ikke lenger slik. Russlands restriksjoner har også hatt en betydelig effekt på rubelen på de utenlandske finansmarkedene.

Det er ikke bare Russland som merker konsekvensene – det har også skapt ringvirkninger i andre land. Den sanksjonerte russiske banken Sberbank of Russia var tidligere den nest største banken i Kasakhstan. Da Sberbank ikke lenger kunne handle i kasakhstanske tenge (KZT), forsvant en stor aktør på interbankmarkedet for KZT, som også fungerte som mellomledd for mange globale banker.

– Det er svært viktig å se på valutaflyten. Hvordan er valutaflyten, hvilke banker er involvert, og hvilken bank bruker hovedbanken min som mellomledd i betalinger?, sier Jana Poulsenova.

2. Lokal lovgivning

Komplisert lokal lovgivning i fremvoksende markeder kan resultere i tidkrevende administrative prosesser og ikke minst «trapped cash».

Se på Tyrkia, der liraen (TRY) har stupt til rekordlave nivåer. Lokale myndigheter har innført en rekke nye regler som omfatter fakturering, selskapsfinansiering, hjemhenting og finansiering av lorokontoer. Formålet med reglene er å begrense svekkelsen av TRY, men enn så lenge er valutaen nede på et historisk lavt nivå. Vi opplever at tyrkiske selskaper ber utenlandske motparter om kontrakter i TRY siden det er vanskelig for dem å betale i euro eller amerikanske dollar.

3. Skatt

Selskaper må være spesielt bevisste på ulike skatteregler. Noen land skattlegger veksling av lokal valuta.  

– Jeg kan for eksempel nevne Brasils skattlegging av finansielle transaksjoner (IOF) i den brasilianske realen, sier Jana Poulsenova og legger til: – Vi har gode løsninger som oppfyller kravene fra lokale myndigheter og tilbyr effektive betalinger i BRL til Brasil.

4. Økonomiske forhold

En annen risiko som lurer i bakgrunnen, er økonomiske forhold. Lavere global vekst påvirker ofte fremvoksende markeder negativt, siden de er avhengige av global handel. Mange av disse landene har gjeld i amerikanske dollar, og en sterkere dollar gjør det dyrere å betjene gjelden og truer landenes kredittverdighet. Derfor er såkalt «avdollarisering» en økende trend – der land prøver å begrense sin avhengighet av den amerikanske dollaren.

Land som mangler dollar, legger begrensninger på kapitalutstrømningen for å beskytte betalingsbalansens kapitalposter, samtidig som de stimulerer kapitalinnstrømningen ved å lempe på reglene for inngående betalinger.

– Vi hører fra selskaper at de ikke får betalt fakturaene sine, sier Jana Poulsenova.

Hun legger til at de lokale myndighetene i for eksempel Egypt og Pakistan har innført restriksjoner for å bekjempe svekkelsen av lokal valuta. Det betyr at enkelte transaksjoner kun kan gjøres opp i lokal valuta, og noen transaksjoner kan ikke gjøres opp i det hele tatt. Det er skjulte kostnader og risikoer knyttet til handel i fremvoksende markeder, og kontrakter i amerikanske dollar eller euro er ikke nødvendigvis løsningen.

5. Press på lokale selskaper om bruk av lokal valuta

Generelt ønsker lokale myndigheter at lokale virksomheter bruker lokal valuta.

I Kina har for eksempel People’s Bank of China fjernet flere krav til utenlandsbetalinger i renminbi (RMB). Samtidig oppfordrer myndighetene kinesiske selskaper til å bruke RMB når de handler med utenlandske selskaper for å unngå valutaeksponering og for å avdollarisere samfunnet. Selv om RMB fortsatt er en regulert valuta, er den på vei til å bli en av verdens største målt i omsetning.

Generelt ønsker lokale myndigheter at lokale virksomheter bruker lokal valuta.

Jana Poulsenova og hennes team av spesialister er blant de ledende ekspertene i Norden når kunder trenger hjelp med å håndtere risikoene som følger med handel i fremvoksende markeder. Teamet har inngående kunnskap om handel og sikringsmuligheter onshore samt erfaring med reglene i en rekke fremvoksende markeder. De kan hjelpe med å sikre betimelige og trygge oppgjør av utenlandsbetalinger i fremvoksende markeder.

De har også solid gjennomføringsevne. Gode relasjoner til oppgjørsbanker i fremvoksende markeder gjør at Nordea kan utføre og ta imot betalinger i lokale valutaer via trygge og effektive kontonettverk.

Niklas Riesenfeld er leder av Infrastructure Banks i Nordea og jobber med sikre gode relasjoner til korrespondentbankene. Han trekker frem det fantastiske omdømmet Jana Poulsenovas team har blant korrespondentbankene.

– Jeg hører ofte fra banker at de er imponert over kunnskapen og kompetansen vi har på området. Når det er snakk om å kjenne til lokale regler, lokal dokumentasjon og å planlegge transaksjoner, er teamets kompetanse uten sidestykke, sier han.

Innsikt
Børs og investering