30-05-2022 14:17

Tuhat kiloa anteliaisuutta

Nordealaiset kaikkialla pankissa yhdistivät voimansa tukeakseen miljoonia sotaa pakenevia ukrainalaisia. Saimme kerättyä lähes tuhat kiloa kaikkein tarpeellisimpia tavaroita ja lahjoitettua rahaa useille hyväntekeväisyysjärjestöille.
Nordea employees colleting items for Ukrainian employees

Ukrainan sota on pakottanut miljoonat ihmiset jättämään kotinsa ja etsimään turvaa muualta. Yli 3,1 miljoonaa pakolaista on löytänyt turvapaikan Puolasta, ja siellä avuntarve on suuri.

Nordea on tukenut pakolaisia ja tarjonnut humanitaarista apua järjestämällä Nordean päätoimipaikkoihin keräyspisteitä, joihin nordealaiset ovat saaneet tuoda pakolaisten eniten tarvitsemia tavaroita. Puolassa keräys aloitettiin maaliskuun alussa, ja pian sen jälkeen mukaan tulivat myös Pohjoismaat. Kaikki pohjoismaisissa päätoimipaikoissa lahjoitetut tarvikkeet lähetettiin Puolan päätoimipaikkaan Varsovaan ja jaettiin edelleen paikallisiin Punaisen Ristin toimipisteisiin.

Lahjoituksina annettiin eniten säilykkeitä, hygieniatarvikkeita, pesuaineita ja ensiaputarvikkeita. Saimme kerättyä lähes tuhat kiloa tavaroita, jotka auttavat pakolaisia.

Nordealaiset apuna

Adrian Lesiakowski Nordean Workplace Solutions -yksiköstä on koordinoinut pohjoismaisten kollegojen lahjoittamien tarvikkeiden kuljetusta Punaisen Ristin Varsovan toimipisteeseen.

”Sotaa pakenevat ihmiset ovat joutuneet jättämään kaiken omaisuutensa. Puolaan tullessaan heillä on saattanut olla mukanaan yksi kassi, kaikilla ei sitäkään. Avuntarve on valtava, ja olen erittäin iloinen, että nordealaiset ovat yhdistäneet voimansa tarjotakseen tukea”, Adrian Lesiakowski sanoo ja jatkaa:

”Yllätyin todella iloisesti nähdessäni, kuinka paljon tarvikkeita nordealaiset olivat keränneet auttaakseen pakolaisia täällä Puolassa.  Nyt kaikki lahjoitukset on toimitettu Punaisen Ristin päätoimipaikkaan, josta pakolaiset voivat hakea tarvitsemansa tavarat.”

Nordean Puolan-toimipaikoissa tavarakeräys on edelleen käynnissä, ja Puolan nordealaiset käyttävät mielellään aikaansa auttaakseen tarvittaessa.

IT Analysis Credit Risk -tiimissä työskentelevä Sebastian Wilczewski pakkasi oman autonsa täyteen lahjoitettuja tarvikkeita auttaakseen niiden kuljettamisessa.

”Työtoverini koordinoi lahjoituskuljetuksia kolmoiskaupungin (Gdansk, Gdynia ja Sopot) alueella, ja hän pyysi minua auttamaan, kun hän ei löytänyt kuljettajaa eräälle päivälle. Pakkasin siis lahjoitetut tarvikkeet omaan autooni ja toimitin ne Punaisen Ristin Gdynian toimipisteeseen”, Sebastian Wilczewski kertoo ja jatkaa:

”Tapasin siellä naisen ja lapsen, jotka olivat paenneet sotaa ja tulleet hakemaan tarpeellisia tavaroita. Minusta tuntui hyvältä tietää, että lahjoitetut tarvikkeet tulivat perille ja niiden ihmisten saataville, jotka tarvitsevat niitä eniten.”

Jokainen sentti on tärkeä

Avuntarve on valtava, samoin halu auttaa. Tavarakeräyksen lisäksi nordealaiset ovat osallistuneet hyväntekeväisyysjärjestöjen rahankeräyksiin.

Tähän mennessä nordealaiset ovat lahjoittaneet lähes 15 000 euroa Nordean hyväksymille järjestöille, ja Suomessa nordealaiset ovat lisäksi osallistuneet vapaaehtoiseen keräykseen, jolla on saatu kokoon 50 000 euroa.

Kerätyt rahat käytetään sekä meidän maistamme turvapaikan löytäneiden että sota-alueelle jääneiden pakolaisten hyväksi. Osa kerätyistä rahoista on ohjattu UNICEFille, jolla on avustustyöntekijöitä sodasta kärsivillä alueilla.

”Ukrainan sota uhkaa jopa 7,5 miljoonan lapsen elämää. Ulkomaille on paennut lähes 6 miljoonaa ihmistä, joista 90 prosenttia on naisia ja lapsia. Toukokuun puoliväliin mennessä olemme toimittaneet yli 3 000 tonnia hätäapua Ukrainaan ja sen naapurimaihin. Tähän on sisältynyt lääkkeitä ja terveydenhuollon laitteita, lasten talvivaatteita, hygieniatarvikkeita sekä tarvikkeita koululaisille ja pienille lapsille”, Suomen UNICEFin yritysyhteistyön päällikkö Nina Stelander sanoo ja jatkaa:

”Olemme perustaneet psykososiaalista tukea tarjoavia tiimejä ja lastensuojelun hätäpuhelimen auttaaksemme traumatisoituneita lapsia ja heidän perheitään. Naapurimaihin suuntautuvien pakoreittien varrelle on perustettu lapsiystävällisiä levähdyspaikkoja, joissa perheet saavat apua ja joissa yksin matkustavat tai perheistään eroon joutuneet lapset voidaan tunnistaa ja heille voidaan tarjota suojaa."

"Tähän mennessä 268 000 Ukrainassa olevaa lasta on hyötynyt UNICEFin toimittamista koulutarvikkeista ja yli 158 000 lasta on saanut virallista tai epävirallista opetusta. UNICEFin tukeman etäopetusalustan ansiosta oppilaat ovat voineet jatkaa kansallisen opetussuunnitelman mukaista koulunkäyntiä sekä Ukrainassa että sen ulkopuolella. Mikään tästä ei olisi mahdollista ilman lahjoituksia. Kiitämme kaikkia tuestanne UNICEFin avustustyölle.”

Tietoa meistä
Arvot